new tai | old tai | 中文

ᦊᦴᧈ ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦷᦗᧇ ᦍᦱ ᦷᦟᧆ ᦵᦦᧃ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦂᦱᧃ ᦶᦋᧁ ᦋᦲᧃ ᦷᦕᧆᧈ ᦕᦻ ᦅᧄᧉ ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦣᦲᧇ ᦺᦞ

作者: 时间:2019-05-30 15:06:02

   ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ, ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᦋᦲᧈ ᦎᦳᧂᧈ ᦷᦋᧂᧈ ᦎᦼᧈ ᦶᦋᧁᧈ ᦋᦲᧃ ᦎᦱᧈ ᦎᦼᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦶᦉᧃᧈ ᦊᦴᧈ ᦵᦙᦲᧈ ᦵᦟᧇ ᦚᦱᧃ ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦓᧃᧉ, ᦣᦲᧇ ᦺᦞ ᦷᦕᧆᧈ ᦕᦻ ᦅᧄᧉ ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦕᦴᧉ ᦺᦡᧉ ᦵᦈᧇ ᦌᦱᧂᧈ ᧓ ᦅᦳᧃ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦂᦱᧃ ᦑᦱᧂ ᦟ ᦺᦞ ᦺᦔ ᦙᦱ。

  ᦞᧃ ᦓᧃᧉ ᦜᦱᧉ ᦶᦟᧂ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦐᦱᧉ ᦜᦲᧈ ᧕ ᦎᦱ ᦡᦱᧁᧉ ᦓᦲᦰ, ᦍᦱᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦕᦴᧉ ᦵᦟᧇ ᦚᦱᧃ ᦋᦲᧈ ᦎᦳᧂᧈ ᦷᦋᧂᧈ ᦎᦼᧈ ᦵᦟᧇ ᦚᦱᧃ ᦏᦹᧂ ᦑᦲᧈ ᦑᦱᧂ ᦆᦱᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦌᦼ ᦷᦆᧉ ᦈᦻᧈ ᦓᧃᧉ, ᦔᦸᧈ ᦠᧃ ᦙᦸᧉ ᦒᦸᧉ ᦅᧃ ᧑ ᦑᦱᧁᧈ ᦷᦎᧅ ᦃᧁᧉ ᦣᦸᧂᧈ ᦓᧄᧉ ᦺᦔ, ᦍᧂ ᦞᦼ ᦞᦻ ᦺᦡᧉ ᦍᦲᧃ ᦵᦉᧂ ᦣᦸᧂᧉ ᦷᦕᧆᧈ ᦕᦻ ᦊᦴᧈ。 ᦕᦴᧉ ᦵᦟᧇ ᦚᦱᧃ ᦅᦸᧉ ᦣᦲᧇ ᦺᦞ ᦟᦳᧂ ᦷᦟᧆ ᦺᦔ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦑᦸᧂᦰ, ᦔᦸᧈ ᦠᧃ ᦣᦸᧂᧈ ᦓᧄᧉ ᦣᦸᧂᧈ ᦵᦟᦲᧅ ᧒ ᦙᦲ ᦠᧃᧉ, ᦀᦲᧂ ᦺᦞᧉ ᦅᦳᧃ ᦷᦜᧂ ᧒ ᦅᦳᧃ ᧞ ᦟᦴᧅ ᦀᦸᧃᧈ ᦅᦳᧃ ᧑, ᦕᦴᧉ ᦵᦟᧇ ᦚᦱᧃ ᦅᦸᧉ ᦣᦲᧇ ᦺᦞ ᦉᦲᧂᧈ ᦏᦱᧄ ᦂᦱᧃ ᦺᦡᧉ ᦵᦈᧇ ᦌᦱᧂᧈ ᧓ ᦅᦳᧃ ᦓᧃᧉ, ᦈᦹ ᦎᦲ ᦉᦻ ᦶᦎᧃᧈ ᦧᦱᧈ 120 。 ᦵᦗᦲᧈ ᦜᦲᧅᧈ ᦞᦲᧃᧉ ᦔᦸᧈ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦂᦱᧃ ᦶᦏᧉ ᦶᦏᧄ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᧒, ᦕᦴᧉ ᦵᦟᧇ ᦚᦱᧃ ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦔᦸᧈ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦂᦱᧃ ᦗᦻ ᦐᦱᧉ ᦗᦻ ᦜᧂ ᧕᧐ ᦙᦲ ᦓᧃᧉ ᦑᧄ ᦞᦱᧂ ᦶᦔᧃᧉ ᦶᦡᧆ ᦵᦎᦲᧃ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ, ᦶᦏᧄ ᦙᦱ ᦷᦟᧄ ᦟᦱ ᦕᦴᧉ ᦺᦡᧉ ᦵᦈᧇ ᦌᦱᧂᧈ。 ᦊᦴᧈ ᦺᦎᧉ ᦉᦲᧂᧈ ᦏᦱᧄ ᧞ ᦕᦴᧉ ᦵᦈᧇ ᦌᦱᧂᧈ ᦷᦓ ᦍᦱᧆ ᦵᦉ ᧟, ᦕᦴᧉ ᦵᦟᧇ ᦚᦱᧃ ᦺᦋᧉ ᦊᦳᧂᧈ ᦵᦋᦲᧅ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ ᦓᧃᧉ ᦆᦱᧆ ᦖᧃᧉ ᦕᦴᧉ ᦵᦈᧇ ᦌᦱᧂᧈ ᦡᦲ, ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧇ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦠᧃᧉ ᦀᧁ ᦕᦴᧉ ᦺᦡᧉ ᦵᦈᧇ ᦌᦱᧂᧈ ᧓ ᦅᦳᧃ ᦷᦍᧅ ᦃᦹᧃᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦣᦸᧂᧈ ᦓᧄᧉ ᦙᦱ ᦑᧄ ᦵᦐᦲ ᦐᦱᧉ  ᦑᦱᧂ。 ᦵᦉ ᧟, ᦷᦟᧆ ᦷᦕᧆᧈ ᦕᦻ 120 ᦙᦱ ᦣᦸᧆ, ᦀᧁ ᦺᦡᧉ ᧓ ᦅᦳᧃ ᦉᦳᧂᧈ ᦺᦔ ᦷᦣᧂ ᦊᦱ ᦷᦕᧆᧈ ᦕᦻ ᦷᦊᧅ ᦊᦱ。

  ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦉᦲᧂᧈ ᦏᦱᧄ ᦺᦡᧉ ᦣᦴᧉ, ᦕᦴᧉ ᦺᦡᧉ ᦵᦈᧇ ᦌᦱᧂᧈ ᧓ ᦅᦳᧃ ᦓᦲᦰ ᦟᦳᧅ ᦶᦎᧈ ᦜᦱᧃᧈ ᦌᦱᧃᧈ ᦶᦉᧃᧈ ᦃᦲᧈ ᦙᦸᧉ ᦒᦸᧉ ᦈᧅ ᦺᦔ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ, ᦵᦗᦲᧈ ᦞᦱᧈ ᦢᧁᧈ ᦣᦴᧉ ᦶᦈᧂᧈ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ, ᦙᦸᧉ ᦒᦸᧉ ᦃᦲᧈ ᦺᦞ ᦷᦟᧂᧈ, ᦊᦴᧈ ᦍᦱᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦕᦻᧉ ᦑᦱᧂ ᦷᦃᧆ ᦷᦅᧂᧉ ᦓᧃᧉ ᦢᧁᧈ ᦗᦲᧆ ᦈᦰ ᦟ ᦓᦱ ᦅᦸᧉ ᦝᦱᧃᧈ ᦷᦎᧅ ᦃᧁᧉ ᦣᦸᧂᧈ ᦓᧄᧉ ᦣᦲᧄ ᦑᦱᧂ。

  ( ᦈᧁᧈ ᦶᦒᧃᧉ 、 ᦒᧁᧉ ᦵᦙᧀᧉ )