new tai | old tai | 中文

ᦵᦙᦲᧂ ᦙᦱᧂ ᦓᦳᧂᧉ ᦌᦱᧂ ᦶᦈᧅᧈ ᦛᦻ ᦂᦱᧃ ᦵᦕᧁᧉ ᦷᦖᧆ ᦷᦔᧆ ᦶᦟᧂᦰ ᦷᦗᧅ ᦖᦴᧈ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧃ

作者:ᦈᧁᧈ ᦗᦲᧃᧈ、ᦉᦳᧂᧈ ᦒᧁᧈ 时间:2019-05-08 15:37:14

  ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦋᦲ ᦞᦼ ᦵᦙᦲᧂ ᦙᦱᧂ ᦓᦳᧂᧉ ᦌᦱᧂ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦶᦉᧃᧈ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ  ᦑᦱᧂ ᦋᦳᧂ ᦋᦹᧈ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ ᧞ ᦚᦴᧈ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ  ᦵᦝᦲᧃᧈ ᦌᦱᧂ ᦋᦴᧈ ᦑᦲᧈ 、ᦆᦸᧂᧉ ᦔᦸᧂ ᦂᦱᧃ ᦓᦳᧂᧉ ᦌᦱᧂ、ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦈᦱᧃᧈ ᦌᦸ,ᦶᦈᧅᧈ ᦛᦻ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦂᦱᧃ ᦵᦕᧁᧉ ᦷᦖᧆ ᦷᦔᧆ ᦶᦟᧂᦰ ᦷᦗᧅ ᦖᦴᧈ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧃ。

  ᦺᦓ ᦌᦱᧂ ᦛᧂ ᦠᦹᧉ ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦑᧂ ᦂᦳᧄ ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦵᦕᧁᧉ ᦷᦖᧆ ᦷᦔᧆ ᦶᦟᧂᦰ ᦷᦗᧅ ᦖᦴᧈ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧃ ᦑᦸᧂᦰ ᦔᦲᧃ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦍᦱᧄ ᦡᦲ ᦙᦱ ᦍᧇ,ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦓᦱᧄ ᦙ ᦉᧅ ᦟᦱ ᦋ ᦂᦱᧃ,ᦃᧅ ᦖᧃᧈ ᦀᦲᧅᧈ ᦶᦏᧄ“ᦩᦱᧄ ᦅᦹᧆ ᧔ ᦕ ᦂᦱᧃ ”,ᦖᧃᧉ ᦃᧃ“ᦺᦈ ᦊᦳᧄᧈ ᦵᦋᦲᧈ ᧔ ᦕ ᦂᦱᧃ ”,ᦃᧆ ᦶᦃᧂ ᦵᦣᧆ ᦣᦸᧆ“᧒ ᦣᧅ ᦉᦱ”,ᦶᦏᧄ ᦶᦃᧂ ᦶᦣᧂ ᦩᦱᧄ ᦅᦹᧆ ᦎᦱᧄ ᦷᦎ ᦃᦳᧅ ᦣᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦕᦸᦰ ᦎᦲ ᦢᧁᧈ ᦃᦱᧆ;ᦠᧆ ᦠᦱᧃ ᦠᦱᧇ ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦏᦳᧅᧈ ᦒᦱᧄ、ᦎᦱᧄ ᦷᦎ ᦃᦳᧅᧈ ᦣᦴᧉ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ;ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦋᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦶᦏᧄ ᦶᦃᧂ ᦶᦣᧂ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦵᦣᧆ ᦉᦱᧂᧉ,ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᧞ ᦆᧄ ᦠᦱ、ᦶᦎᧂᧈ ᦶᦙ、ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦂᦱᧃᧉ ᦂᦸ、ᦉᦸᧈ ᦷᦓ ᦂᦱᧃ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ。

  ᦕᦴᧉ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦋᦲ ᦞᦼ ᦵᦙᦲᧂ ᦙᦱᧂ ᦓᦳᧂᧉ ᦌᦱᧂ ᦍᧂ ᦃᦸᧆᧈ ᦆᦱᧆ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦎᦱ ᦖᦻ ᦂᦱᧃ ᦵᦕᧁᧉ ᦷᦖᧆ ᦷᦔᧆ ᦶᦟᧂᦰ ᦷᦗᧅ ᦖᦴᧈ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧃ ᦔᦲ ᧒᧐ᦱ᧙ ᦷᦎ ᦎᦸᧈ ᦕᦴᧉ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦑᦱᧂ ᦋᦳᧂ ᦋᦹᧈ ᦵᦌᦲᧃᧈ ᦌᦱᧃ ᦎᦼᧈ ᦋᦴᧈ ᦑᦲᧈ,ᦈᦹ ᦍᧂ ᦉ ᦌᦳᧄ ᦕᦴᧉ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦑᦱᧂ ᦋᦳᧂ ᦋᦹᧈ ᦵᦌᦲᧃᧈ ᦌᦱᧃ ᦎᦼᧈ ᦋᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦙᦱ ᦺᦧᧈ ᦺᦜ ᦎᦸᧈ ᦂᧃ。

 (ᦈᧁᧈ ᦗᦲᧃᧈ、ᦉᦳᧂᧈ ᦒᧁᧈ)