new tai | old tai | 中文

ᦕᦻᧈ ᦌᦴᧉ ᦌᦸ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ ᦵᦙᦲᧂ ᦙᦱᧂ ᦵᦃᦲᧆ ᦠᧃ ᦕᧃ ᦺᦡᧉ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦟᧅ ᦅᦱᧉ ᦃᦻ ᦶᦉᧆ ᦵᦏᦲᧃᧈ ᦗᦸᧅ ᧑

作者: 时间:2019-04-08 10:48:30

  ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ, ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᦕᦻᧈ ᦌᦴᧉ ᦌᦸ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ ᦵᦙᦲᧂ ᦙᦱᧂ ᦺᦓ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦶᦉᧃᧈ ᦵᦃᦲᧆ ᦠᧃ ᦕᧃ ᦺᦡᧉ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦟᧅ ᦅᦱᧉ ᦃᦻ ᦶᦉᧆ ᦵᦏᦲᧃᧈ ᦗᦸᧅ ᧑, ᦶᦎᧆ ᦃᦱᧆ ᦉᦻ ᦑᦱᧂ ᦃᦸᧇ ᦶᦡᧃ ᦗᦻ ᦓᦸᧅ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦟᦱᧁ ᦑᦸᧉ ᦟᦱᧅ ᦃᦻ ᦶᦉᧆ ᦵᦏᦲᧃᧈ  ᦓᧃᧉ ᦉᦲᧃᧉ ᧑, ᦗᦸᧂᦰ ᦈᧇ ᦍᧇ ᦺᦡᧉ ᦕᦴᧉ ᦉᧂ ᦂᦱ ᧔ ᦅᦳᧃ, ᦟᦴ ᦵᦌᦲᧁᧈ ᦺᦡᧉ ᦝᦱᧃ  ᧕ ᦷᦎ、ᦠᦲᧃ ᦐᦱᧉ ᦂᧂ ᧓ ᦷᦎ、 ᦖᦲᧃᧉ ᦷᦎ ᧑, ᦂᧇ ᦑᧂ ᦃᦱ ᦦᦱᧂ ᧔ ᦃᦸᧃ、 ᦠᦴ ᦦᦱᧂ ᦅᦴᧈ ᧑、 ᦠᦱᧂ ᦦᦱᧂ ᦠᦱᧂ ᧑。

  ᦷᦛᧂᧈ ᦀᦸᧃ , ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦷᦆᧄᧈ ᦠᧃᧉ ᦉᦴᧈ ᦏᦱᧄ ᦺᦡᧉ ᦣᦴᧉ ᦉᦲᧂᧈ ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦻ ᦑᦾ ᦉᦲᧃᧉ ᧑, ᦞᦱᧈ ᦃᧁᧉ ᦷᦛᧂᧈ ᦓᦲᦰ ᦙᦱ ᦙᦲ ᦅᦳᧃ ᦟᦳᧅ ᦶᦎᧈ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦟᦱᧁ ᦟᧅ ᦅᦱᧉ ᦃᦻ ᦶᦉᧆ ᦵᦏᦲᧃᧈ ᦃᧁᧉ ᦙᦱ ᦃᦻ ᦏᦹᧂ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ。 ᦕᦻᧈ ᦌᦴᧉ ᦌᦸ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ,ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦂᧄ ᦑᦹ ᦉᦲᧂᧈ ᦃᦱᧁᧈ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦎᦲᧆ ᦋᦱᧇ。ᦵᦡᦲᧃ ᧓ ᦷᦟᧅ ᧔ ᦆᧄᧈ ᦂᦱᧂ ᦆᦹᧃ ᦵᦡᦲᧅ,ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᦕᦻᧈ ᦌᦴᧉ ᦌᦸ ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦷᦆᧄᧈ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ ᦷᦕᧅ ᦘᦸᧂ  ᦑᦲᧈ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦠᧃᧉ, ᦔᦸᧈ ᦠᧃ ᦋᦻ ᧔ ᦅᦳᧃ ᦃᦲᧈ ᦙᦸᧉ ᦒᦸᧉ ᦟᦳᧅ ᦶᦎᧈ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦟᦱᧁ ᦃᧁᧉ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ ᦙᦱ, ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᦎᦹᧆ ᦑᦰ ᦡᦹᧅ ᦌᧁ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ。 ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ, ᦙᦸᧉ ᦒᦸᧉ ᧔ ᦅᧃ ᦎᦱᧂᧈ ᦶᦉᧆ ᦵᦏᦲᧃᧈ ᦟᧅ ᦅᦱᧉ ᦃᦻ ᦃᧁᧉ ᦙᦱ ᧔ ᦏᦳᧂ 。 ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᦅᦸᧉ ᦍᧇ ᦀᧁ ᦕᦴᧉ ᦉᧂ ᦂᦱ ᦺᦔ ᦏᦹᧂ ᦕᦻᧈ ᦌᦴᧉ ᦌᦸ ᦉᦲᧂᧈ ᦏᦱᧄ。 ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦣᦴᧉ ᦶᦈᧂᧉ, ᦂᦱᧃ ᦟᦴ ᦵᦌᦲᧁᧈ ᦺᦡᧉ ᦗᦸᧅ ᦓᦲᦰ ᦙᦲ ᦝᦱᧃ、ᦠᦲᧃ ᦐᦱᧉ ᦂᧂ、ᦖᦲᧃᧉ、ᦦᦱᧂ ᦔᦲᧃ ᦶᦉᧆ ᦵᦏᦲᧃᧈ ᦵᦵᦗᧂ ᦅᦱᧈ ᦆᦹᧃ ᦔᦲᧃ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦓᧃᧉ。  ᦋᦹᧈ ᦵᦉᧂ ᦶᦉᧆ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦖᦻ ᦃᧁᧉ ᦂᦱᧃᧉ 《ᦕ ᦵᦑᧆ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦙᦲ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦢᧁᧈ ᦅᦸᧉ ᦙᦲ ᦃᧃ ᦅᦱᧈ ᦞ ᦏᦳ、 ᦃᧃ ᦅᦱᧈ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦁᧃ ᦶᦉᧆ ᦵᦏᦲᧃᧈ ᦊᦴᧈ ᦜᧂ ᦡᦲᧃ 》 ᦓᧃᧉ, ᦃᦱᧉ ᦶᦠᧄ ᦟᧅ ᦅᦱᧉ ᦃᦻ ᦶᦉᧆ ᦵᦏᦲᧃᧈ ᦡᧂᧈ ᦗᦻ ᦵᦐᦲ ᦓᦲᦰ ᦔᦲᧃ ᦟᦱᧂ ᦵᦗᧆ ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ。

  ᦎᦱᧄ ᦃᧁᧉ ᦠᦱ ᦣᦴᧉ,ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦎᦲᧆ ᦋᦱᧇ ᦕᦴᧉ ᦋᦻ ᧔ ᦅᦳᧃ ᦓᧃᧉ ᦔᦲᧃ ᦺᦘᧈ ᦗᦻ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦟᦱᧁ,ᦃᧁ ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦟᦱᧁ ᦃᦱᧉ ᦶᦠᧄ ᦶᦉᧆ ᦵᦏᦲᧃᧈ ᦵᦉ ᧟,ᦠᦱᧂᧉ ᦶᦣᧃ ᦀᧁ ᦶᦉᧆ ᦵᦏᦲᧃᧈ ᦟᦳᧅ ᦶᦎᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦉᦲᧂ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦟᦱᧁ ᦟᦱᧅ ᦙᦱ ᦃᦻ ᦏᦹᧂ ᦂᦱᧆ ᦟᦲ ᦵᦙᦲᧂ ᦙᦱᧂ、 ᦵᦙᦲᧂ ᦷᦊᧃᧈ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ,ᦢᧁᧈ ᦟᦸᧃ ᦅᦹᧆ ᦣᦴᧉ ᦉᧅ ᦅᧄ ᦃᧁᧉ ᦶᦡᧃ ᦡᦲᧃ ᦙᦱ ᦅᦸᧉ ᦈᦸᧉ ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᦈᧇ ᦍᧇ。ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ, ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦓᦲᦰ ᦑᦹᧅ ᦁᧇ ᦵᦵᦅᧁᧈ ᦠᦹᧉ  ᦆᦸᧂᧉ ᦔᦱᧃᧈ ᦂᦱᧃ ᦕᦸᦰ ᦎᦲ ᦂᦱᧃ ᦟᧅ ᦅᦱᧉ ᦃᦻ ᦶᦠᧂᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦶᦉᧃᧈ ᦶᦎᧆ ᦶᦎᧂᧈ ᦊᦴᧈ 。

  (ᦋᦱᧂᧈ ᦶᦊᧃᧈ ᦘᦲᧃᧉ)