new tai | old tai | 中文

ᦵᦙᦲᧂ ᦷᦟᧂ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦕᦸᦰ ᦎᦲ ᦂᦱᧃ ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ ᦀᧁ ᦡᦲᧃ ᦀᧁ ᦌᦻ

作者: 时间:2019-03-29 15:11:14

  3b-1.jpg

 ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ, ᦑᦱᧂ ᦞᦼ、 ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦴ ᦵᦙᦲᧂ ᦷᦟᧂ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧇ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦉᦲᧃᧉ ᦓᧄᧉ ᦉᦻ ᦵᦖᦲᧂ ᦺᦓ ᦉᦹᧈ、 ᦶᦗᧃᧈ ᦋᦲᧃ ᦕᦻᧈ ᦌᦴᧉ ᦌᦸ ᦵᦙᦲᧂ ᦷᦟᧂ、ᦆᦸᧂᧉ ᦔᦱᧃᧈ ᦂᦱᧃ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦕᦴᧈ ᦅᧁᧉ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦓᧄᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦷᦟᧂ ᦵᦈᦲᧃᧈ ,ᦶᦎᧆ ᦶᦎᧂᧈ ᦶᦩᧃᧈ ᦺᦓ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦁᧃ ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ ᦀᧁ ᦡᦲᧃ ᦀᧁ ᦌᦻ ᦓᧃᧉ。

  ᦃᧁᧉ ᦷᦛᧂᧈ ᦓᦲᦰ ᦙᦱ,ᦙᦲ ᦅᦳᧃ ᦟᦱᧂ ᦘᦸᧂᧈ ᦵᦠᧆᧈ ᦵᦗᦲᧈ ᦎᦱ ᦃᦱᧁ ᦠᧃ ᦇᦹᧃ ᦵᦕᦲᧅ ᦎᦱ ᦵᦜᦲᧅ ᦠᧃ ᦇᦹᧃ ᦃᦱᧁ ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦶᦩᧃᧈ ᦺᦓ ᦵᦙᦲᧂ ᦷᦟᧂ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ ᦀᧁ ᦡᦲᧃ ᦠᦲᧃ ᦌᦻ, ᦂᦻ ᦔᦲᧃ ᦷᦢᧅᧈ ᦔᦲᧃ ᦞᧂ、ᦣᦸᧂᧈ ᦓᧄᧉ ᦜᦳ ᦗᧂ ᦂᦻ ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦵᦃᧆ ᦋᦱ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ,ᦠᦱᧅ ᦃᧄᧈ ᦟᦱᧇ ᦷᦆᧄᧈ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ ᦉᦳᧄ ᦘᦱᧇ,ᦃᧄᧈ ᦟᦱᧇ ᦂᦱᧃ ᦑᦱᧂ ᦟ ᦺᦞ ᦺᦔ ᦙᦱ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ。ᦵᦙᦲᧂ ᦷᦟᧂ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦕᦸᦰ ᦎᦲ ᦜᦻ ᦗᦸᧅ ᦜᦻ ᦔᦱᧂ, ᦑᧁᧈ ᦞᦱᧈ ᦆᦹᧃ ᦍᧂ ᦙᦲ ᦖᦴᧈ ᦺᦈ ᦐᦱ ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ ᦂᦑᧄ ᦂᦱᧃ ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ ᦟᧅ ᦀᧁ ᦡᦲᧃ ᦀᧁ ᦌᦻ ᦊᦴᧈ。

  ᦞᧃ ᦓᧃᧉ, ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᧒᧕ ᦅᦳᧃ ᦗᦸᧂᦰ ᦕᦸᦰ ᦎᦲ ᦑᦲᧈ ᦀᧁ ᦡᦲᧃ ᦀᧁ ᦌᦻ ᦓᧃᧉ ᦱ᧗ ᦑᦲᧈ, ᦕᦸᦰ ᦵᦵᦝᧆ ᦷᦠ ᦈᧅ ᦡᦳᧆ ᦌᦻ ᦱ᧗ ᦷᦠ、ᦵᦆᦲᧂᧈ ᦈᧅ ᦃᦳᧆ ᦡᦲᧃ ᦷᦠ ᧑、 ᦈᧅ ᦑᦸᧉ ᦟᦱᧅ ᧒ ᦷᦠ, ᦙᦱᧂᧉ ᦎᦳᧇᧈ ᦕᦱᧄ ᧔ ᦕᦱᧄ。

 (ᦀᦻᧉ ᦆᧄ ᦶᦉᧂ)