new tai | old tai | 中文

ᦶᦖᧈ ᦦᦱᧂᧉ ᦔᦳᧅᧈ ᦂᦸᧉ ᦺᦙᧉ ᦐᦱᧉ ᦢᦱᧃᧉ ᦎᦱ ᦷᦃᧂᧈ ᦐᧄ ᦇᦱᧄ

作者: 时间:2019-03-29 15:10:07

  ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ  ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ, ᦑᦱᧂ ᦋᦹᧈ ᦔᦴᧈ ᦉᦹᧈ ᦶᦓᧉ ᦙᦸᧃᧈ ᦋᦲᧈ ᦓᦸᧉ ᦶᦌᧂᧈ ᦺᦓ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᧞ ᦑᦱᧂ ᦋᦹᧈ ᦔᦴᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦌᦹᧈ ᦒᦴ ᦂᧁᧈ ᦌᦹᧈ ᦒᦴ ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦷᦉᧇ ᦑᦱᧂ ᦢᦱᧃᧉ ᦌᦹᧈ ᦒᦴ ᦂᧁᧈ ᦓᧄᧉ ᦡᦲᧃ ᦔᧁᧈ ᦛᦱᧂᧈ ᦓᧃᧉ, ᦔᦳᧅᧈ ᦂᦸ ᦡᦸᧅᧈ ᦔᦲᧇᧈ、 ᦂᦸᧉ ᦡᦸᧅᧈ ᦂᦸᧃ ᧞ ᦂᦸ ᦵᦋᦲᧉ ᦺᦙᧉ ᦺᦓ ᦵᦙᦲᧂ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᧓ ᦣᦾᧉ ᦂᦸ ᦔᦻ, ᦈᦹ ᦍᧂ ᦀᧁ ᦵᦋᦲᧉ ᦂᦸ ᦺᦙᧉ ᦵᦜᦲ ᦺᦞᧉ ᦓᧃᧉ ᦶᦕᧈ ᦚᦱᧉ ᦠᦹᧉ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦺᦓ ᦢᦱᧃᧉ ᦔᦳᧅᧈ,ᦕᦡᧇ ᦀᦳᧄᧈ ᦊᦸᧂᧉ ᦐᦱᧉ ᦢᦱᧃᧉ ᦎᦱ ᦷᦃᧂᧈ, ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦷᦆᧄᧈ ᦑᦲᧈ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ ᦅᦳᧃ ᦣᧁ ᦍᧂᧉ ᦌᧁ 。 

 (ᦟᦲᧁᧉ ᦍᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃᧈ/ᦏᦸᧆᧈ ᦔᦳᧂᧈ)