new tai | old tai | 中文

ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦟᦼᧉ ᦷᦝᧂᧈ

作者: 时间:2019-03-29 15:09:12

 3b-4.jpg

  ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ, ᦵᦙᦲᧂ ᦣᧄ ᦓᦳᧂᧉ ᦌᦱᧂ ᧖ ᦵᦝᦲᧃᧈ ᦌᦱᧂ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦂᦱᧃᧈ ᦔᦴᧈ ᦅᦳᧃ ᦵᦞᧅ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦟᦼᧉ ᦷᦝᧂᧈ, ᦵᦕᧁᧉ ᦦᦱᧆ ᦺᦓ ᦶᦩᧃᧈ ᦺᦂᧉ ᦂᦲᧄᧈ ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ、 ᦔᦱᧈ ᦊᦱᧂ、 ᦑᦲᧈ ᦔᦳᧅᧈ ᦂᦸᧉ ᦺᦙᧉ ᦂᦸ ᦎᦸᧅᧈ , ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦷᦆᧄᧈ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ ᦺᦓ ᦌᦱᧂ ᦷᦖᧆ ᦺᦖᧈ ᦺᦉ ᦇᦱᧄ。

 (ᦶᦌᧁᧈ ᦶᦈᧃᧈ ᦍᦲᧃᧉ/ᦏᦸᧆ)