new tai | old tai | 中文

ᦷᦣᧂ ᦵᦣᧃ ᦓᦾᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦘᦳᧂᦎᧂᧉ ᦵᦣᧃ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦉ ᦛᧆ ᦌ ᦤᦲ

作者: 时间:2019-03-29 14:57:48

3b-5.jpg

  ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦍᦱᧄ ᦞᦸᧃ ᦎᧂᧉ ᦵᦣᧃ ᦙᦱ, ᦷᦣᧂ ᦵᦣᧃ ᦓᦾᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦘᦳᧂ ᦺᦓ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦶᦉᧃᧈ ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ  ᦷᦣᧂ ᦵᦣᧃ ᦓᦾᧉ ᦋᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦶᦕᧈ  ᦉᦸᧃ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦵᦑᦲᧅ ᦗᦹᧃ ᦂᦱᧃ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦉ ᦛᧆ ᦌ ᦤᦲ。

 ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦗᦸᧅ ᦓᦲᦰ, ᦗᦱᧃᧈ ᦋᦴ ᦵᦊᦲᧃᧈ ᧞ ᦆᦴ ᦉᦸᧃ ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦉ ᦛᧆ ᦌ ᦤᦲ , ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦟᦴᧅ ᦵᦣᧃ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰᦂᦱᧃ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦉ ᦛᧆ ᦌ ᦤᦲ ,  ᦶᦕᧈ  ᦉᦸᧃ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦉ ᦛᧆ ᦌ ᦤᦲ。 ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦗᦸᧅ ᦓᦲᦰ,ᦙᦲ ᦆᦴ ᦉᦸᧃ ᦟᦴᧅ ᦵᦣᧃ ᧞ ᦅᦳᧃ ᦵᦣᦲᧃ ᦟᦴᧅ ᦵᦣᧃ ᧕ ᦗᧃ ᦅᦳᧃ ᦡᦱᧁᧉ ᦓᦲᦰ  ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦩᦱᧄ ᦃᦳᧅ ᦣᦴᧉ ᦧᦻ ᦶᦑᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ, ᦵᦗᦲᧈ ᦷᦣᧂ ᦵᦣᧃ ᦖᧃᧉ ᦞᦹᧃ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ、 ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦷᦣᧂ ᦵᦣᧃ ᦵᦑᧂᧈ ᦺᦋ ᦉ ᦛᧆ ᦌ ᦤᦲ ᦵᦉᦲᧈ ᦣᦸᧂ ᦜᦸᧂ ᦗᦹᧃᧉ ᦡᦲ ᦺᦞᧉ ᧟。           (ᦵᦘᦲᧂᧉ ᦌᦳᧂᧉ ᦵᦞᦲᧃᧉ)