new tai | old tai | 中文

ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦵᦕᧁᧉ ᦷᦖᧆ ᦖᦴᧈ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧃ ᦂᧇ ᦣᦸᧂ ᦺᦉᧈ “ᦛᦻᧈ ᦖᦻᧈ”ᦃᧁᧉ ᦏᦹᧂ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ

作者: 时间:2019-03-29 14:56:59

 3b-2.jpg

 ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ ,ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦋᦲᧁᧉ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧇ ᦖᦴᧈ ᦃᦻ“ᦷᦀᧈ ᦵᦟᦲᧉ ᦙᦱᧈ”ᦎᧂᧉ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦵᦕᧁᧉ ᦷᦖᧆ  ᦖᦴᧈ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧃ ᦂᧇ ᦣᦸᧂ ᦺᦉᧈ “ᦛᦻᧈ ᦖᦻᧈ”。 ᦋᦲᧃ ᦌᦱᧉ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧇ ᦖᦴᧈ ᦃᦻ “ᦷᦀᧈ ᦵᦟᦲᧉ ᦙᦱᧈ” ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦂᦱᧃ ᦃᦻ “ᦛᦻᧈ ᦖᦻᧈ ᦶᦌᧁ ᦵᦅᦲᧈ” , ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦡᦽᧉ ᦂᦱᧃ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦃᧁᧉ ᦏᦹᧂ ᦊᦱᧁ ᦵᦣᦲᧃ ᦓᧇ ᦵᦉᧂᧉ、ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦂᦱᧃ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦣᦴᧉ ᦵᦵᦈᧂᧉ ᦓᧇ ᦵᦉᧂᧉ, ᦀᧁ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦌᦹᧉ ᦃᦻ“ᦉᦳᧂᧈ ᦛᦻᧈ ᦖᦻᧈ”ᦶᦖᧈ ᦦᦱᧂᧉ ᦂᦱᧃ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦢᧁᧈ ᦃᦱᧆ, ᦉᦸᧈ ᦷᦓ ᦺᦘ ᦺᦓ ᦵᦙᦲᧂ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦃᧅ ᦖᧃᧈ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᦱᧃ  ᦵᦕᧁᧉ ᦷᦖᧆ  ᦖᦴᧈ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧃ 。

  ᦋᦲᧃ ᦌᦱᧉ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦵᦵᦡᧆ ᦵᦎᦲᧃ ᦑᧂ ᦜᦻ : ᦂᦱᧃ ᦌᦹᧉ ᦃᦻ “ᦛᦻᧈ ᦖᦻᧈ ᦶᦌᧁ ᦵᦅᦲᧈ” ᦺᦓ ᦉᦹᧈ ᦵᦙᦲᧈ ᦉᦳᧂᧈ ᦛᦻᧈ ᦖᦻᧈ (ᦅᧄ ᦠᦸᧉ) ᦓᧃᧉ  ᦉᦳᧂᧈ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦂᦱᧃ ᦵᦕᧁᧉ ᦷᦖᧆ  ᦖᦴᧈ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧃ ᦓᧃᧉ ᦠᦹᧉ ᦕᦴᧉ ᦌᦹᧉ ᦵᦵᦟᧅ, ᦕᦴᧉ ᦌᦹᧉ ᦵᦵᦟᧅ ᦢᧁᧈ ᦑᧁᧈ ᦅᦱᧈ ᦣᧇ ᦣᦸᧂ ᦋᦸᧂᧈ ᦡᦾᧉ ᦑᦱᧂ ᦂᦲᧃ ᦈᦹ ᦍᧂ ᦣᧇ ᦣᦸᧂ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃᧈ ᦂᦱᧃ ᦕᦸᦰ ᦎᦲ  ᦖᦴᧈ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧃ, ᦃᧁ ᦑᦱᧃᧈ ᦠᦱᧅ ᦔᦲᧃ ᦕᦴᧉ ᦉ ᦖᧅ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦂᦱᧃ ᦵᦕᧁᧉ ᦷᦖᧆ ᦷᦗᧅ ᦖᦴᧈ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧃ ᦓᧃᧉ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃᧈ。

   (ᦟᦲ ᦋᦲᧃᧈ ᦋᦲᧃᧈ /ᦏᦸᧆᧈ ᦔᦳᧂᧈ)