new tai | old tai | 中文

ᦵᦕᧀ ᦶᦕᧈ ᦃᧃ ᦒᦰ ᦟᦼᧉ ᦷᦝᧂᧈ ᦔ ᦟᦲᦰ ᦂᦱᧃ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦵᦕᧁᧉ ᦷᦖᧆ ᦖᦴᧈ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧃ

作者: 时间:2019-03-29 14:56:08

  3b-6.jpg

 ᦵᦡᦲᧃ ᧓ ᦷᦟᧅ ᧕ ᦆᧄᧈ,ᦷᦣᧂ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦏᦱᧃᧉ ᦂᦱᧂ ᦺᦓ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦃᧅ ᦖᧃᧈ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᦱᧃ ᦉ ᦖᧅ ᦔ ᦟᦲᦰ ᦂᦱᧃ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦃᧃ ᦒᦰ ᦟᦼᧉ ᦷᦝᧂᧈ,ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦂᦱᧃᧈ ᦋᦲᧃ ᦅᦳᧃ ᦐᦳᧄᧈ ᦕᦴᧉ ᦉᦖᧅ ᦔ ᦟᦲᦰ ᦂᦱᧃ ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦣᦲᧄ ᦐᦸᧂ ᦉ ᦜ ᦍᦳᧂ ᦆᧄ ᦷᦆᧄᧈ ᦺᦓ ᦵᦞᧂ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦠᧃᧉ ᦵᦵᦔᧂ ᦠᦱᧂᧉ ᦉᦲᧂᧈ ᦏᦱᧄ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ, ᦶᦕᧈ ᦚᦱᧉ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ, ᦵᦵᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦠᦹᧉ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ,ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦕᧁᧉ ᦷᦖᧆ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧃ、 ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ。 ᦗᦸᧂᦰ ᦶᦕᧈ ᦚᦱᧉ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᧕᧐ ᦢᦲᧃᧉ ᦔᦻ。

 (ᦀᦲᦰ ᦵᦀᧀᧉ / ᦏᦸᧆᧈ ᦔᦳᧂᧈ)