new tai | old tai | 中文

ᦵᦙᦲᧂ ᦙᦱᧂ ᦓᦳᧂᧉ ᦌᦱᧂ ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦺᦝ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ

作者: 时间:2019-03-29 14:55:09

  3b-7.jpg

  ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦵᦙᦲᧂ ᦙᦱᧂ ᦓᦳᧂᧉ ᦌᦱᧂ ᦺᦓ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦶᦉᧃᧈ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦕᦴᧉ ᦅᦳᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦺᦝ ᦣᧅ ᦉᦱᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ ᦵᦝᦲᧃᧈ ᦌᦱᧂ ᦒᦲ ᦱ᧐ ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦺᦝ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ 。

  ᦀᦏ ᦺᦓ ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᦗᦸᧅ ᦓᦲᦰ ᦔᦲᧃ ᦅᧄᧉ ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦺᦝ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ, ᦂᧄ ᦑᦹ ᦔᦲᧃᧈ ᦊᦱᧈ ᦺᦋᧉ ᦊᦳᧂᧈ ᦵᦆᦲᧂᧈ ᦈᧅ ᦡᧇ ᦺᦝ ᦋᦴᧈ ᦵᦋᦲᧉ , ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ ᦝᦱᧂᧉ ᦺᦝ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ。ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦂᦱᧃ ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᦠᧃᧉ,ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦶᦃ ᦺᦝ ᦣᧇ ᦝᧂ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦺᦝ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ ᧞ ᦂᦱᧃ  ᦝᦱᧂᧉ ᦺᦝ ᦣᧅ ᦉᦱᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ、ᦂᦱᧃ ᦡᧇ ᦺᦝ  ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ 。 ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᦵᦉ ᧟, ᦆᦴ ᦉᦸᧃ ᦗᦰ ᦍᦰ ᦂᦱᧃ ᦺᦋᧉ ᦊᦳᧂᧈ ᦈᧅ ᦶᦃ ᦺᦝ 、 ᦈᧅ ᦵᦘᦲᧃᧈ ᦛᦴᧈ ᦉᦲᧈ  ᦁᧃ ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ ᦂᧄ ᦑᦹ ᦺᦋᧉ ᦊᦳᧂᧈ ᧞ ᦶᦎᧂᧈ ᦶᦙ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦓᧃᧉ。

 (ᦞᦸᧂᧉ ᦙᦲᧃᧉ ᦶᦌᧃᧉ)