new tai | old tai | 中文

ᦵᦙᦲᧂ ᦍᦱᧂ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦕᦸᦰ ᦎᦲ ᦂᦱᧃ ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ ᦷᦆᧇ ᦈᦱᧃᧈ ᦓᧄᧉ ᦡᦲᧃ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ

作者: 时间:2019-03-29 14:53:40

   3b-1.jpg

 ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦵᦙᦲᧂ ᦍᦱᧂ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦎᦲᧆ ᦋᦱᧇ ᦶᦎᧂᧈ ᦶᦃ ᦂᦱᧃ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ ᦢᦱᧃᧉ ᦔᦱᧈ ᦷᦊᧅᧈ ᦧᦸᧃ ᦵᦅᦲᧉ ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᦷᦆᧇ ᦈᦱᧃᧈ ᦓᧄᧉ ᦡᦲᧃ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦢᦱᧃᧉ ᦢᦸᧈ ᦺᦐᧈ 。ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ、ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃᧈ  ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ、ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦴ ᦵᦙᦲᧂ ᦍᦱᧂ ᦵᦈᦲᧃᧈ、 ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦈᦱᧃᧈ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦉᦳᧄ ᦘᦱᧇ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦍᦱᧂ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᧞ ᦕᦴᧉ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ、ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ ᦢᦱᧃᧉ ᦢᦸᧈ ᦺᦐᧈ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦣᦾᧉ ᧓᧐ ᦅᦳᧃ ᦔᦻ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦘᦸᧄᧉ 。

  ᦵᦵᦎᧆ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦗᦸᧅ ᦓᦲᦰ ᦑᦲᧈ ᦐᧅ ᦵᦵᦎᧆ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ ᦷᦆᧇ ᦈᦱᧃᧈ ᦓᧄᧉ ᦡᦲᧃ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ  ᦔᦳᧅᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦂᦸ ᦂᦽᧉ、 ᦂᦸ ᦖᦱᧅ ᦶᦋᧃᧈ ᦷᦅ、 ᦂᦸ ᦖᦱᧅ ᦵᦂᧂᧉ ᦋᦱᧂᧉ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦝᧃ ᦶᦝᧆ ᦌᧄᧉ , ᦈᦹ ᦗᦸᧅ ᦔᦳᧅᧈ ᦂᦸ ᦺᦙᧉ ᦶᦗᧂ ᦅᦱᧈ ᦺᦉᧈ。 ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ  ᦵᦵᦎᧆ ᦶᦎᧂᧈ ᦠᧃᧉ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦣᦲᧆ ᦅᦸᧂᦰ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦎᦲᧆ ᦋᦱᧇ  ᦠᦹᧉ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ,ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦩᦱᧄ ᦃᦳᧅ ᦣᦴᧉ ᦧᦻ ᦶᦑᧃ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ ᦓᧇ ᦏᦹ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ, ᦎᦲᧆ ᦡᦽᧉ ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦷᦆᧄᧈ ᦵᦃᧆᧈ ᦙᦱᧂᧉ ᦟᦴᧉ ᦉᦳᧄ ᦘᦱᧇ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ ᦷᦆᧇ ᦈᦱᧃᧈ ᦓᧄᧉ ᦡᦲᧃ  ᦔᦲᧃ ᦟᦱᧂ ᦵᦗᧆ ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ  ᦠᦱᧅ ᦙᦲ ᦋᦸᧂᧈ ᦺᦋᧉ ᦉ ᦎᦲ ᦷᦠ ᦔᦱ ᦉ ᦓᦱᧃ ᦷᦠ ᦓᦱᧅ ᦑᦰ ᦵᦵᦑᧉ。

  ᦞᧃ ᦓᧃᧉ, ᦝᧃ ᦵᦵᦝᧆ ᦃᦸᧂ ᦉᦱᧂᧉ ᧘ ᦙᦴ ᦶᦋᧃ ᦵᦜᦲᧂ ᧕ ᦣᦾᧉ ᦂᦸ、 ᦺᦙᧉ ᦃᦲᧉ ᦵᦜᧅ ᧕ ᦣᦾᧉ ᦂᦸ, ᦠᦱᧅ ᦵᦙᧃᧉ ᦷᦙᧇ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᦗᦲᧆ ᦗᦸᧅ ᦔᦳᧅᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ ᦓᧃᧉ ᦑᦰ ᦵᦵᦑᧉ。

 (ᦐᦱᧈ ᦂᦼᧈ ᦍᦳᧂᧉ)