new tai | old tai | 中文

ᦵᦕᧁᧉ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦵᦵᦕᧈ ᦂᦱᧁᧈ ᦎᦲᧆ ᦊᧂ ᦢᧁᧈ ᦋᦸᧇ ᦢᧁᧈ ᦺᦋᧈ ᦶᦝᧆ

作者: 时间:2019-03-11 10:07:06

  3b-1.jpg

 ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ, ᦊᦳᧃᧈ ᦝᦱᧉ ᦵᦌᦲᧃᧈ ᦌᦱᧂ ᦎᦼᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦙᦱᧂ ᦓᦳᧂᧉ ᦌᦱᧂ ᦺᦓ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦶᦉᧃᧈ ᦶᦎᧆ ᦶᦎᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦎᦲᧆ ᦊᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦵᦵᦕᧈ ᦂᦱᧁᧈ ᦓᦾᧉ  ᦢᧁᧈ ᦋᦸᧇ ᦢᧁᧈ ᦺᦋᧈ。

 ᦂᦱᧃ ᦶᦎᧆ ᦶᦎᧂᧈ ᦗᦸᧅ ᦓᦲᦰ,ᦑᦲᧈ ᦐᧅ ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦟ ᦵᦵᦩᧃᧈ ᦑᦲᧈ ᦚᦱ ᦌᧂᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦓᦸᧃ 、 ᦃᦳᧄ ᦞᦲᧆ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᧞ ᦚᦱ ᦌᧂᧉ ᦣᦸᧄᧈ ᦣᦸᦰ ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ、 ᦉᧁ ᦶᦎᧃᧈ、 ᦂᦸ ᦺᦙᧉ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦵᦕᧁᧉ ᦶᦝᧆ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦵᦵᦕᧈ ᦂᦱᧁᧈ ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ ᦓᧃᧉ 。 ᦞᧃ ᦓᧃᧉ, ᦗᦸᧂᦰ ᦵᦕᧁᧉ ᦶᦝᧆ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦵᦵᦕᧈ ᦂᦱᧁᧈ ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ ᦋᦴᧈ ᦵᦋᦲᧉ ᦋᦴᧈ ᦋᦸᧂᧈ ᧒ ᦣᦾᧉ ᦕᦹᧃ ᦔᦻ。     

   (ᦆᦸᧂᧉ ᦉᦳᧃᧈ ᦵᦌᦲᧃᧉ/ ᦏᦸᧆᧈ ᦔᦳᧂᧈ)