new tai | old tai | 中文

ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦃᦹᧃᧉ ᦺᦡ ᦵᦵᦎᧃᧈ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ

作者: 时间:2019-03-11 10:05:52

  3b-4.jpg

 ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ  ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ , ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦶᦋᧆ ᦡᦸᧄ ᦂᦱᧆ ᦟᦲ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦶᦉᧃᧈ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ  ᦃᦹᧃᧉ ᦺᦡ ᦶᦎᧃᧈ ᦑᦲᧈ ᦶᦉᧂᧈ ᦷᦆ ᦷᦜᧂ 、 ᦷᦣᧂ ᦶᦃᧅᧈ 、 ᦷᦣᧂ ᦶᦂᧂ、 ᦷᦆᧄᧈ ᦑᦲᧈ ᦵᦣᦲᧃ ᦓᦸᧃ ᦵᦣᦲᧃ ᦉᦳᧂ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦁᧃ ᦑᦲᧈ ᦅᦳᧃ ᦉ ᦌᦳᧄ ᦎᦳᧄ ᦂᧃ ᦷᦜᧂ ᦜᦻ ᦓᧃᧉ  ,ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦃᦹᧃᧉ ᦺᦡ ᦶᦎᧃᧈ ᦎᦱᧄ ᦉ ᦵᦖᦲ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ。

 ᦕᦴᧉ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦑᦲᧈ ᦐᧅ ᦌᦱᧉ ᦵᦵᦋᧆ ᦃᦹᧃᧉ ᦺᦡ ᦶᦎᧃᧈ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ、 ᦓᦱ ᦑᦲ ᦵᦵᦎᧆ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦂᦲᧉ ᦅᦲᧃ 、 ᦂᦱᧃᧉ  ᦶᦎᧂᧈ ᦶᦙ ᦣᧅ ᦉᦱ、 ᦕᦴᧉ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ ᦺᦋᧈ ᦢᧁᧈ ᦺᦋᧈ ᦙᦲ ᦂᦱᧃᧉ ᦺᦢ ᦉᧅ ᦃᦲᦰ ᦒᦱᧄ ᦂᦱᧃ  ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ  。ᦔᦸᧈ ᦠᧃ ᦃᦸᧉ ᦂᦱᧃ ᦓᦲᦰ, ᦵᦵᦉᧃ ᦍᦱ “ ᦂᦱᧃᧉ ᦷᦈᧆ ᦖᦻ ᦂᦱᧃ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦵᦆᦲᧂᧈ ᦈᧅ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ ” , ᦛᧂ ᦠᦹᧉ ᦕᧆ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦺᦞᧉ ᦶᦎᧂᧈᦵᦵᦙ ᦡᦽᧉ ᦣᦲᧇ。

 (ᦉᦲᧈ ᦷᦗᧈ/ᦏᦸᧆᧈ ᦔᦳᧂᧈ)