new tai | old tai | 中文

ᦃᧅ ᦔᦳᧅᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦺᦡᧉ ᦃᦻ ᦷᦆ ᦷᦉᧃ

作者: 时间:2019-02-28 15:31:51

 3b-4.jpeg

 ↑ ᦅᧄ ᦅᦳᧃ ᦏᧁᧉ ᦞᦱᧈ ᦺᦞᧉ“ᦅᦳᧃ ᦃᦲᧉ ᦜᧁᧉ ᦓᦲᦰ ᦊᦱᧃᧉ ᦂᦱᧃ, ᦃ ᦐᦱᧃ ᦋᦱᧂᧈ ᦃᦲᧆᧈ ᦵᦃᧃ ᦒᧄ ᦘᦰ ᦈᧁᧉ” , ᦄᧁᧉ ᦡᦸᧅᧈ ᦺᦙᧉ ᦀᦲᦰ ᦃᧃ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦷᦟᧂ ᦃᧅ ᦵᦞᧅ ᦂᦑᧄ ᦂᦱᧃ, ᦑᦱᧃᧈᦷᦎ ᦵᦡᧁ ᦙᦲ ᦓᧄᧉ ᦡᦲᧃ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᦔᦳᧅᧈ ᦂᦸ ᦖᦱᧅ ᦓᧄᧉ ᦺᦍ、 ᦂᦸ ᦖᦱᧅ ᦃᦱᧄ ᦛᦱᧃ、 ᦂᦸ ᦂᦽᧉ ᦟᧅ ᦶᦃᧂᧈ ᦵᦙᦲᧈ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦍᦱᧄ ᦵᦡᦲᧃ ᧓ ᦔᦲ ᦺᦖᧈ ᦠᦸᧉ ᦓᧃᧉ。 ᦠᦱᧅ ᦙᦲ ᦶᦃᧅᧈ ᦎᦱᧂᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦎᦱᧂᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦳᧂ ᦺᦔ ᦌᦹᧉ ᦍᦰ ᦍᦰ 。

(ᦀᦻᧉ ᦀᦸᧃᧈ ᦟᧁ ᦌᦹᧈ/ᦏᦸᧆᧈ ᦔᦳᧂᧈ)