new tai | old tai | 中文

ᦉᦳᧂᧈ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦃᧁᧉ ᦏᦹᧂ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ ᦵᦡᦲᧃ ᧓ ᦔᦲ ᦺᦖᧈ ᦠᦸᧉ ᦉ ᦛᧆ ᦌ ᦤᦲ

作者: 时间:2019-02-28 15:31:02

3b-2.jpg

 △  ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ, ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦌᦹᧈ ᦝᦱᧉ ᦌᦸ ᦎᦱᧈ ᦎᦴᧈ ᦅᦱᧂᧈ  ᦌᦹᧈ ᦝᦱᧉ ᦋᦲᧁᧉ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ  ᦃᧅ ᦖᧃᧈ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦉᦳᧂᧈ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ、ᦞᧆ ᦒᦓ ᦒᧄ、ᦞᦲᧉ ᦌᦱ “ ᧓ ᦕ ᦂᦱᧃ ᦟᦳᧂ ᦏᦹᧂ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ” , ᦉᦳᧂᧈ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ、 ᦉᧇ ᦶᦂᧉ ᦃᦸᧉ ᦂᦱᧃ ᦉᧂ ᦂᦱ ᦠᦹᧉ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ, ᦉᦳᧂᧈ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦙᧂᧈ ᦙᦳᧃ ᦷᦜᧂ ᦜᦻ ᦠᦹᧉ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ。

 ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦶᦕᧈ ᦚᦱᧉ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦠᦹᧉ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᧓ ᦣᦾᧉ ᦢᦲᧃᧉ ᦔᦻ,ᦣᧇ ᦣᦸᧂ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦉᦲᧂᧈ ᦏᦱᧄ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ,ᦶᦡᧆ ᦵᦎᦲᧃ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦎᦱᧄ ᦟᦱᧂ ᦵᦗᧆ ᦈᧇ ᦣᦲᧆ ᦵᦵᦙᧃᧈ ᦅᦸᧂ,ᦣᧅ ᦉᦱ ᦷᦍᧆ ᦘᦳᧂ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ , ᦺᦋᧉ ᦊᦳᧂᧈ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦙᦱ ᦅᦻ ᦵᦋᧉ ᦂᦱᧃ ᦃᦸᧉ ᦊᦴᧈ ᦣᦱᧁ ᦂᦲᧃ  ᦑᦸᧅ ᦶᦟᧅ ᦕᦲᧆ ᦵᦏᧂ ᦂᧃ ᦓᧃᧉ ᦎᦲᧄ ᦒᦲ。

 (ᦌᦲ ᦶᦒᧃᧈ ᦟᦱᧃᧉ/ ᦏᦸᧆᧈ ᦔᦳᧂᧈ)