new tai | old tai | 中文

ᦵᦙᦲᧂ ᦘᦳᧂ ᦓᦳᧂᧉ ᦌᦱᧂ ᦉ ᦌᦳᧄ ᦂᧃ ᦠᧆ ᦶᦜᧃᧈ ᦙᦲᧃᧉ ᦗᦲᧃᧈ

作者: 时间:2019-02-28 15:29:33

  3b-1.jpg

 ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦵᦙᦲᧂ ᦘᦳᧂ ᦓᦳᧂᧉ ᦌᦱᧂ ᦺᦓ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦶᦉᧃᧈ ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦠᧆ ᦶᦜᧃᧈ ᦙᦲᧃᧉ ᦗᦲᧃᧈ,ᦙᦲᧃᧉ ᦗᦲᧃᧈ ᦕᦴᧉ ᦁᦱ ᦟᦰ ᦏᦱᧃᧉ ᦺᦎᧉ ᧔᧘ ᦅᦳᧃ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᦱᧃ ᦠᧆ ᦶᦜᧃᧈ ᦵᦞ ᦟᦱ ᧗ ᦞᧃ。

  ᦀ ᦏᦺᦓ ᦂᦱᧃ ᦠᧆ ᦶᦜᧃᧈ ᦗᦸᧅ ᦓᦲᦰ ᦙᦲ, ᦈᦳᧅ ᦶᦈᧃᧈ ᦔᦲᧃ ᦵᦵᦋᧃ、ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦵᦋᦲᧂ ᦆᦸᧃᧉ、ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦎᦹᧅ ᦎᦸᧈ、ᦍᦹ ᦓᦱᧆ、ᦵᦓᦲᧉ ᦷᦎ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ、ᦂᦻᧈ ᦙᦳᧂ ᦕᦱᧉ ᦙᦳᧂ ᦂᦱᧈ、 ᦷᦊᧅ ᦊᦱ ᧞ ᦷᦕᧆᧈ ᦕᦻ、ᦃᧆ ᦎᦸᧈ ᦶᦕᧃᧈ ᦡᦲᧃ ᦺᦛ ᦷᦕᧆᧈ ᦕᦻ ᦵᦘ ᦺᦘ、ᦃᧆ ᦎᦸᧈ ᦵᦘ ᦺᦘ ᦓᧄᧉ ᦷᦏᧄᧉ 、 ᦶᦎᧆ ᦶᦎᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦕ ᦡᦳ ᦢᦳᧆ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦂᦱᧃ ᦂᦲᧉ ᦅᦲᧃ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ。ᦊᦴᧈ ᦠᧆ ᦵᦵᦜᧃᧈ ᦍᦹ ᦓᦱᧆ ᦓᧃᧉ,ᦙᦲᧃᧉ ᦗᦲᧃᧈ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ ᦍᦹ ᦓᦱᧆ ᦂᧄ ᦑᦹ ᦺᦋᧉ ᦊᦳᧂᧈ ᦓᦱᧆ ᦈᦹᧈ ᦎᦳᧂᧈ ᦔᦴᧈ ᦶᦌᧂᧈᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ。

 ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦂᦱᧃ ᦉ ᦌᦳᧄ ᦂᧃ ᦠᧆ ᦶᦜᧃᧈ ᦗᦸᧅ ᦓᦲᦰ,ᦙᦲᧃᧉ ᦗᦲᧃᧈ ᦖᦴᧈ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦘᦸᧄᧉ ᦀᦲᧅᧈ ᦵᦵᦏᧄ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦵᦆᦲᧂᧈ ᦁᦱ ᦞᦴᧉ ᦒ ᦃᧁᧉ ᦶᦏᧄ ᦢᦱᧆ ᧑ ,ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦒᦱ ᦠᦱᧃ,ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦎᧆ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦂᦲᧉ ᦅᦲᧃ ᦎᦹᧅ ᦋᦴᧈ ᦵᦋᦲᧉ 。

 ↑ ᦔᦳᧂᧈ ᦓᦲᦰ ᦔᦲᧃ ᦙᦲᧃᧉ ᦗᦲᧃᧈ ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦷᦃᧂᧈ ᦠᧆ ᦵᦵᦜᧃᧈ ᦠᧃᧉ ᦠᧆ ᦶᦜᧃᧈ ᦈᦳᧅ ᦶᦈᧃᧈ ᦔᦲᧃ ᦶᦋᧃ 。 

   (ᦵᦌᦲᧃᧉ ᦋᦳᧂᧈ ᦞᦼ)