new tai | old tai | 中文

ᦷᦕᧆᧈ ᦕᦻ ᦷᦓᧅ ᦅᧁᧉ ᦶᦙᧁ ᦀᧁ ᦔᦾᧈ ᦃᧁᧉ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ ᦺᦔ

作者: 时间:2019-02-11 09:55:06

   3b-1.jpg

ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦵᦙᦲᧂ ᦓᦳᧃ ᦷᦆᧄᧈ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦉᦳᧄ ᦘᦱᧇ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦏᦱᧃᧉ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦷᦕᧆᧈ ᦕᦻ ᦅᧄᧉ ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦷᦓᧅ ᦅᧁᧉ ᦶᦙᧁ ᦷᦎ ᧑ ,ᦈᦹ ᦀᧁ ᦔᦾᧈ ᦃᧁᧉ ᦉᦳᧄ ᦘᦱᧇ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ ᦺᦔ。

  ᦞᧃ ᦓᧃᧉ ᦂᦱᧂ ᦆᦹᧃ ᦵᦡᦲᧅ ᦐᦱᧉ ᦜᦲᧈ ᧔ ᦎᦱ,ᦵᦣᦲᧃ ᦷᦎ ᦋᦹᧈ ᦵᦊᧉ ᦵᦙᦲᧁ ᦺᦘᧈ ᦺᦓ ᦵᦙᦲᧂ ᦑᦲᧈ ᦷᦆᧄᧈ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦞᦱᧂᧉ ᦋᦹ ᦌᦱᧃᧈ ᦶᦌᧂᧈ ᦋᦱᧉ ᦟᦱᧃᧉ ᦺᦓ ᦵᦙᦲᧂ ᦓᦳᧃ ᦠᧃᧉ ᦙᦲ ᦷᦓᧅ ᦅᧁᧉ ᦶᦙᧁ ᦷᦎ ᧑ ᦜᦳᧂ ᦠᦳᧃ ᦢᦲᧃ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦙᦱ。ᦷᦎ ᦋᦹᧈ ᦵᦊᧉ ᦵᦙᦲᧁ ᦵᦅᦲᧂ ᦺᦈ ᦷᦂ ᦷᦓᧅ ᦅᧁᧉ ᦶᦙᧁ ᦵᦈᧇ ᦌᦱᧂᧈ ,ᦢᧁᧈ ᦍᧅ ᦞᧃ ᦉᦅᧄ ᦣᦳᧂᧈ ᦶᦟᧂᦰ ᦙᦱ ᦅᦸᧉ ᦎᦲ ᦉᦻ ᦢᦸᧅᧈ ᦠᦹᧉ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦵᦙᦲᧂ ᦓᦳᧃ ᦙᦱ ᦷᦕᧆᧈ ᦕᦻ。

  ᦣᧇ ᦺᦡᧉ ᦂᦱᧃ ᦢᦸᧅᧈ ᦔᦱᧁᧈ ᦵᦉ ᧟,ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦵᦙᦲᧂ ᦓᦳᧃ ᦅᦸᧉ ᦶᦈᧅᧈ ᦛᦻ ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᧃ ᦺᦔ ᦏᦹᧂ ᦑᦲᧈ ᦵᦣᦲᧃ ᦑᦱᧃᧈ ᦠᧃᧉ ᦡᦽᧉ ᦣᦲᧇ。ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦶᦋᧆ ᦎᦲᧃᧈ, ᦷᦓᧅ ᦷᦎ ᦓᦲᦰᦔᦲᧃ ᦷᦓᧅ ᦅᧁᧉ ᦶᦙᧁ。 ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦶᦋᧆ ᦑᦸᧂᦰ ᦔᦸᧈ ᦠᧃ, ᦵᦓᦲᧉ ᦷᦎ ᦂᦱ ᦍᦱ ᧈᦢᧁᧈ  ᦙᦲ ᦑᦲᧈ ᦵᦈᧇ ᦌᦱᧂᧈ ᦺᦐ, ᦉᦳᧄ ᦏᦳᧅᧈ ᦔᦾᧈ ᦃᧁᧉ ᦉᦳᧄ ᦘᦱᧇ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ。ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦅᦸᧉ ᦗᦱ ᦀᧁ ᦷᦓᧅ ᦷᦎ ᦓᦲᦰ ᦔᦾᧈ ᦃᧁᧉ ᦷᦆᧄᧈ ᦑᦲᧈ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ ᦺᦔ。 

  (ᦛᦱᧂᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦟᦲᧃᧉ、 ᦟᦲᧃᧉ ᦟᦲᧃᧉ)