new tai | old tai | 中文

ᦖᦴᧈ ᦵᦒᦲᧉ ᦋᦲᧃ ᦃᧁᧉ ᦏᦹᧂ ᦷᦣᧂ ᦵᦣᧃ ᦟᦴᧅ ᦀᦸᧃᧈ ᦕᦸᧇ ᦶᦕᧈ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ

作者: 时间:2019-02-02 11:04:50

  3b-4.jpg

 ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦡᦲᧃ ᧑ ᦷᦟᧅ ᦱ᧔ ᦆᧄᧈ, ᦕᦴᧉ ᦅᦳᧃ ᦵᦒᦲᧉ ᦋᦲᧃ ᦎᦱᧈ ᦎᦼᧈ ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦋᦲᧁᧉ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦃᧁᧉ ᦏᦹᧂ ᦷᦣᧂ ᦉᦸᧃ ᦟᦴᧅ ᦀᦸᧃᧈ ᦵᦔᧀᧈ ᦌᦹᧈ ᦵᦒᦲᧉ ᦺᦓ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦕᦸᧇ ᦶᦕᧈ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ, ᦗᦰ ᦍᦰ ᦵᦋᦲᧂ ᦆᦸᧃᧉ 、 ᦗᦰ ᦍᦰ ᦵᦆᦲᧂᧈ ᦂᧇ ᦺᦉᧈ ᦠᦹᧉ ᦟᦴᧅ ᦀᦸᧃ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦑᦸᧂᦰ (ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦐᦲ )。

  ᦞᧃ ᦓᧃᧉ,ᦵᦒᦲᧉ ᦋᦲᧃ ᦗᦰ ᦍᦰ ᦵᦋᦲᧂ ᦆᦸᧃᧉ 、ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦶᦠᧂᧈ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦠᦹᧉ ᦟᦴᧅ ᦀᦸᧃᧈ ᦓᦾᧉ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦑᦸᧂᦰ,ᦉᧄᧈ ᦵᦵᦤᧂ ᦀᦸᧅᧈ ᦐᦱᧉ ᦎᦱ ᦉᦱ ᦷᦣᧇ ᦡᦲ ᦶᦠᧂᧈ ᦕᦴᧉ ᦅᦳᧃ ᦵᦒᦲᧉ ᦋᦲᧃ。ᦕᦴᧉ ᦅᦳᧃ ᦵᦒᦲᧉ ᦋᦲᧃ ᦷᦋ ᦗᦱ ᦟᦴᧅ ᦀᦸᧃᧈ ᦓᦾᧉ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦵᦋᦲᧂ ᦍᧇ ᦶᦉᧆ ᦏ ᦜᦴ。ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦎᦸᧇᧈ ᦏᦱᧄ ᧞ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦵᦔᦲᧂ ᦟᦸᧈ ᦋᦱᧄ ᦔᦲᧃ ᦵᦔᦲᧂ ᦶᦍᧂ, ᦕᦸᧇᧈ ᦶᦕᧈ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦎᦲᧆ ᦋᦱᧇ ᦠᦹᧉ ᦟᦴᧅ ᦀᦸᧃᧈ ᦓᦾᧉ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ, ᦉᧇ ᦶᦂᧉ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦗᧇ ᦍᦱ ᦕᦴᧉ ᦅᦳᧃ ᦈᦳ ᦟᦻᧈ ᦓᧃᧉ ᦵᦣᧆ ᦡᧂᧈ ᦣᦹ ᦷᦎ ᦵᦡᧁ ᦷᦕᧆᧈ ᦷᦎ ᦵᦡᧁ。 ᦟᦴᧅ ᦀᦸᧃᧈ ᦓᦾᧉ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦊᦲᧇ ᦑᦸᧂᦰ ᧞ ᦟᦸᧈ ᦋᦱᧄ ᦵᦆᦲᧂᧈ ᦀᦱ ᦞᦴ ᦒᦱ ᦵᦒᦲᧉ ᦋᦲᧃ ᦋᦴᧈ ᦵᦋᦲᧉ ᦋᦴᧈ ᦋᦸᧂᧈ。

 (ᦌᦲᧁᧈ ᦵᦞᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃᧈ)