new tai | old tai | 中文

ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦶᦉᧂᧈ ᦃᦻ ᦢᧂᧉ ᦺᦝ ᦡᦸᧅᧈ ᦺᦙᧉ ᦖᦱᧅ ᦶᦎᧅᧈ ᦕᧁᧈ ᦋᦱᧂ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ

作者: 时间:2019-01-22 15:03:38

3b-4.jpg

 ᦵᦗᦲᧈ ᦶᦏᧄ ᦶᦃᧂ ᦶᦣᧂ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦶᦉᧂᧈ ᦃᦻ ᦢᧂᧉ ᦺᦝ ᦡᦸᧅᧈ ᦺᦙᧉ ᦖᦱᧅ ᦶᦎᧅᧈ ᦕᧁᧈ ᦋᦱᧂ,ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ, ᦵᦉᦲᧈ ᦌᦲᧈ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦓᦳᧂᧉ ᦌᦱᧂ ᧕ ᦵᦝᦲᧃᧈ ᦌᦱᧂ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦌᦱᧉ ᦵᦵᦋᧆ ᦶᦉᧂᧈ ᦃᦻ ᦢᧂᧉ ᦺᦝ ᦡᦸᧅᧈ ᦺᦝ ᦖᦱᧅ ᦶᦎᧅᧈ ᦕᧁᧈ ᦋᦱᧂ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᧒ ᦜᧂ 。

   ᦕᦴᧉ ᦌᦱᧉ ᦵᦵᦋᧆ ᦔᦸᧈ ᦠᧃ ᦶᦉᧂᧈ  ᦅᦱᧉ ᦃᦻ ᦙᦲ ᦑᦲᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦃᧆ ᦋᦱ ᦓᧃᧉ ᦒᦲᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦩᦱᧄ ᦛᧂ ᦶᦎᧂᧈ ᦶᦙ ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦅ: ᦟᦰ ᦶᦝᧆ ᦂᦱᧃ ᦵᦃᧆ ᦋᦱ,ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ  ᦔᦸᧈ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦘ ᦺᦘ ᦁᦳᧃ ᦎ ᦟᦻ。  

 (ᦓᦲᧂᧉ ᦍᦲᧃᧉ ᦅᦱᧂᧈ、 ᦌᦴᧈ ᦓᦲᧂᧉ / ᦏᦸᧆᧈ ᦔᦳᧂᧈ )