new tai | old tai | 中文

ᦵᦣᦲᧃ“ᦕᦲᧆ ᦵᦵᦕᧅᧈ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᧒ ᦕ ᦂᦱᧃ ” ᦓᧇ ᦎᦱᧄ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦙᦱᧂᧉ ᦵᦵᦝᧆ

作者: 时间:2019-01-22 15:00:42

 3b-3.jpg

 ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦡᦲᧃ ᧑ ᦷᦟᧅ ᧙ ᦆᧄᧈ,ᦵᦙᦲᧂ ᦣᧄ ᦓᦳᧂᧉ ᦌᦱᧂ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦊᦴᧈ ᦺᦎᧉ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦏᦱᧃᧉ ᦵᦐᦲ ᦋᦲᧉ ᦓᧄ, ᦙᦱᧂᧉ  ᦎᦳᧇᧈ ᦕᦱᧄ ᦔ ᦈᦳ ᦢᧃ ᦁᧃ ᦎᦱᧄ ᦺᦈ ᦷᦜᧂ ᦆᦲᧂ ᦵᦵᦔᧂ ᦺᦉᧈ ᧒ ᦏ ᦜᦱᧇ ᦑᦱᧂ ᦷᦆᧄᧈ ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦓᦳᧃ ᦑᦲᧈ ᧒᧘ ᦜᧅ ᦠᧃᧉ ᦵᦵᦝᧆ ,ᦐᦱᧉ ᦵᦑᦲᧅ ᦦᦱᧂᧉ ᦖᦹᧃᧈ ᧕ ᦗᧃ ᧓ ᦣᦾᧉ ᧔᧐ ᦙᦲ 。

  ᦎᦳᧇᧈ ᦕᦱᧄ ᦁᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦔᧂ ᦢᧁᧈ ᦋᦸᧇ ᦢᧁᧈ ᦺᦋᧈ ᦓᧃᧉ ᦔᦲᧃ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦵᦌᦲᧃᧉ ᦗᧁᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᧄ ᦵᦌᦲᧃᧈ ᦌᦱᧂ ᦍᦲᧉ ᦎᦼᧈ ᦟᦱᧂ ᦘᦸᧂᧈ ᦵᦵᦔᧂ,ᦢᧇᧈ ᦙᦲ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦷᦓ ᦍᦱᧆ,ᦎᦱᧄ ᦺᦈ ᦷᦜᧂ ᦆᦲᧂ ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦷᦆᧄᧈ ᦓᦳᧂᧉ ᦌᦱᧂ ᦠᦱᧂᧉ ᦵᦵᦣᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦵᦞᧂ ᦓᦾᧉ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ、᧒ ᦏ ᦜᦱᧇ ᦑᦱᧂ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦏᦹᧂ ᦵᦙᦲᧂ ᦓᦳᧃ ᦑᦲᧈ ᧒᧘ ᦜᧅ ᦠᧃᧉ ᦵᦵᦔᧂ ᦺᦉᧈ ᦑᦲᧈ  ᦓᧄᧉ ᦺᦣᧈ ᦡᦲᧃ ᦓᦱ ,ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ ᦵᦵᦔᧂ ᦎᦳᧇᧈ ᦵᦵᦔᧂ ᦕᦱᧄ ᦔ ᦈᦳ ᦢᧃ ᦙᦳᧂ  ᦌᦻ ᦅᦱᧂᧈ ᦞᦱ ᦋᦴᧈ ᦠᦹᧉ ᦅᦳᧃ ᦎᦱᧂᧈ ᦑᦲᧈ ᦙᦱ ᦊᦴᧈ ᦓᧃᧉ, ᦀᧁ ᦠᦹᧉ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦅᦱᧉ ᦃᦻ ᦎᧂᧉ ᦔᦲᧃ ᦶᦉᧂᧈ ᦷᦆ 。 ᦔᦲ ᧒᧐ᦱ᧘ ᦷᦎ ᦵᦡᦲᧃ ᦱ᧐ ᦀᦸᧅᧈ ᦱ᧒ ᦆᧄᧈ , ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦵᦣᦲᧃ ᦓᦸᧃ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦺᦓ ᦵᦞᧂ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂ ᦉᦹᧈ ᦶᦕᧈ ᦚᦱᧉ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦵᦵᦉᧃ ᦍᦱ ᦵᦵᦎᧆ ᦵᦵᦎᧂᧈ , ᦕᧆ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦙᦱᧂᧉ ᦎᦳᧇᧈ ᦕᦱᧄ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦵᦵᦝᧆ , ᦛᧂ ᦠᦹᧉ ᦕᦴᧉ ᦈᧁᧉ ᦂᦱᧃ ᦊᦴᧈ ᦀᦸᧃ ᦵᦙᦲᧈ ᦔᦲ ᧒᧐ᦱ᧘ ᦷᦎ ᦵᦡᦲᧃ ᦱ᧐ ᦷᦟᧅ ᦱ᧙ ᦆᧄᧈ, ᦙᦱᧂᧉ ᦎᦳᧇᧈ ᦕᦱᧄ 。 ᦵᦞ ᦟᦱ ᦁᧃ ᦕᧆ ᦺᦞᧉ ᦓᧃᧉ ᦗᦸ ᦡᦻ ᦷᦟᧂᧈ ᦺᦔ ᧞ , ᦕᦴᧉ ᦈᧁᧉ ᦂᦱᧃ ᦍᧂ ᦢᧁᧈ  ᦎᦱᧄ ᦷᦎ ᦙᦱᧂᧉ ᦵᦵᦝᧆ , ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦓᦳᧂᧉ ᦌᦱᧂ ᦙᦱ ᦀᦳᧇᧈ ᦟᧁᧈ ᦎᦱᧄ ᦡᦲ ᦜᦻ ᦗᦸᧅ ᦜᦻ ᦔᦱᧂ , ᦊᦴᧈ ᦺᦎᧉ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦏᦱᧃᧉ ᦵᦐᦲ ᦎᦲᧆ ᦋᦱᧇ ᦋᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦉᦲᧂ ᦉᦱᧃ ᦵᦉ ᧟,ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦎᦲᧆ ᦋᦱᧇ ᦡᦽᧉ ᦎᦱᧄ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦙᦱᧂᧉ  ᦎᦳᧇᧈ ᦕᦱᧄ ᦁᧃ ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦔᧂ ᦓᧃᧉ ᦵᦵᦝᧆ 。

  (ᦟᦲᧁᧉ ᦉᦹᧈ ᦍᦱᧂᧉ 、 ᦵᦘᦲᧂᧉ ᦜᦴᧈ ᦶᦊᧃᧈ )