new tai | old tai | 中文

ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦑᦱᧂ ᦟ ᦺᦞ ᦺᦔ ᦙᦱ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ ᦃᧁᧉ ᦏᦹᧂ ᦷᦣᧂ ᦵᦣᧃ

作者: 时间:2019-01-22 14:59:38

3b-2.jpg

 ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᦓ ᦋᦳᧂᧈ ᦎᦼᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦍᦱᧂ ᦶᦋᧁᧈ ᦋᦲᧃ ᦎᦱᧈ ᦎᦼᧈ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦃᧁᧉ ᦏᦹᧂ ᦷᦣᧂ ᦉᦸᧃ ᦟᦴᧅ ᦀᦸᧃᧈ ᦶᦌᧁ ᦵᦝᧀᧈ ᦶᦉᧂᧈ, ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ“ᦵᦑᧁ ᦑᦱᧂ  ᦎᦱᧄ ᦉ ᦛᧆ ᦌ ᦤᦲ  ᦵᦑᧁ ᦃᧁᧉ ᦏᦹᧂ ᦉ ᦏᦲ ᦓᦾᧉ ᦉᦳᧅ ᦵᦉᦲᧃ”ᦶᦕᧈ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦑᦱᧂ ᦟ ᦺᦞ ᦺᦔ ᦙᦱ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ。

  ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦗᦸᧅ ᦓᦲᦰ,ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᦡᦽᧉ ᦎᦱᧄ ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦋᧆ ᦈᦲᧂ ᦟᦴᧅ ᦀᦸᧅᧈ ᦁᦱ ᦍᦳ ᦓᦾᧉ ᦓᧃᧉ,ᦉᧇ ᦶᦂᧉ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ、ᦎᦸᧇᧈ ᦆᦸᧇ ᦂᦱᧃ ᦉᦲᧂᧈ ᦏᦱᧄ ,ᦉᧇ ᦶᦂᧉ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦵᦣᧆ ᦡᧂᧈ ᦣᦹ ᦶᦢᧂᧈ ᦶᦈᧂᧈ ᦶᦉᧂ ᦺᦝ ᦉᦲᧂᧈ ᦃᦱᧁᧈ ᦠᦹᧉ ᦟᦴᧅ ᦀᦸᧃᧈ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ、ᦵᦣᧆ ᦡᧂᧈ ᦣᦹ ᦉ ᦛᧆ ᦌ ᦤᦲ ᦃᦱᧄᧉ ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦷᦜᧂ 、ᦵᦣᧆ ᦡᧂᧈ ᦣᦹ ᦃᧁᧉ ᦷᦟᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ。ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦟᦴᧅ ᦀᦸᧃᧈ ᦓᦾᧉ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦶᦎᧈ ᦓᦾᧉ ᦅᦸᧉ ᦠᦹᧉ ᦷᦔᧅ ᦎᧂᧉ ᦩᦱᧄ ᦃᦳᧅ ᦣᦴᧉ ᦧᦻ ᦶᦑᧃ ᦑᦱᧂ ᦟ ᦺᦞ ᦺᦔ ᦙᦱ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ、 ᦩᦱᧄ ᦃᦳᧅ ᦣᦴᧉ ᦧᦻ ᦶᦑᧃ ᦍᦲᧂᧈ ᦡᦲ、ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦩᦱᧄ ᦃᦳᧅ ᦣᦴᧉ ᦧᦻ ᦶᦑᧃ ᦎᦱᧄ ᦷᦎ ᦗᦲᧆ ᦈ ᦟᦰ ᦓᦱ, ᦠᦹᧉ ᦂᦱᧃ“ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦑᦱᧂ ᦟ ᦺᦞ ᦺᦔ ᦙᦱ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ ᦟᦳᧅ ᦶᦎᧈ ᦷᦎ ᦓᦾᧉ ᦅᦸᧉ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ”ᦷᦎᧅ ᦑᦲᧈ ᦔᦲᧃ ᦡᦲ,ᦃᧆ ᦶᦃᧂ ᦂᧅ ᦑᦰ ᦎᦱᧄ ᦺᦈᦷᦜᧂ ᦆᦲᧂ ᦢᧁᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦉᦲᧂᧈ ᦃᦱᧁᧈ ᦶᦉᧂ ᦺᦝ ᦶᦡᧂ、ᦢᧁᧈ ᦵᦑᧁ ᦑᦱᧂ ᦺᦖ ᦗᦱᧆ ᦃᦱᧁ、ᦢᧁᧈ ᦉᦳᧇ ᦷᦖᧅᧈ ᦷᦠ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ、 ᦢᧁᧈ ᦺᦉᧈ ᦉᦻ ᦁᦱᧃᧈ ᦶᦌᧃᧉ ᦎᦻᧈ ᦁᧃ ᦔᦲᧃ ᦟᦱᧂ ᦵᦗᧆ ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ ᦑᦱᧂ ᦟ ᦺᦞ ᦺᦔ ᦙᦱ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ。ᦶᦏᧄ ᦙᦱ,ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᦊᦸᧂᧉ ᦍᦸ ᦟᦴᧅ ᦀᦸᧃᧈ ᦓᦾᧉ ᦎᦱᧄ ᦷᦎ ᦔᦲᧃ“ᦕᦴᧉ ᦵᦜᧅ ᦃᦱ ᦶᦋᧆ ᦡᦸᧄ ᦑᦱᧂ ᦟ ᦺᦞ ᦺᦔ ᦙᦱ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ”,ᦶᦋᧆ ᦡᦸᧄ ᦶᦡᧆ ᦵᦎᦲᧃ ᦗᦸᧈ ᦶᦙᧈ ᦷᦎ ᦆᦲᧂ ᦓᧇ ᦏᦹ ᦣᦲᧆ ᦅᦸᧂ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦑᦱᧂ ᦟ ᦺᦞ ᦺᦔ ᦙᦱ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ。

  (ᦀᦲᦰ ᦶᦊᧉ)