new tai | old tai | 中文

ᦵᦕᧁᧉ ᦷᦖᧆ ᦷᦆᧄᧈ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ ᦶᦟᧂᦰ ᦺᦉ

作者: 时间:2019-01-18 17:32:35

  3b-3.jpg

 ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦵᦙᦲᧂ ᦙᦱᧂ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦶᦉᧃᧈ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧇ ᦎᦱᧈ ᦎᦼᧈ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦺᦓ ᦶᦉᧃᧈ、ᦶᦋᧁᧈ ᦋᦲᧃ ᦋᦳᧂᧈ ᦎᦼᧈ ᦷᦢᧄ ᦠᦱᧉ ᧞ ᦕᦻᧈ ᦌᦴᧉ ᦌᦸ ᦵᦌᦲᧃᧉ ᦨᦱᧃᧈ、 ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦠᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦵᦞᧂ ᦓᦾᧉ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ, ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦵᦵᦃ  ᦂᦱᧃ ᦷᦆᧇ ᦈᦱᧃᧈ ᦠᦳᧃᦑᦱᧂ ᦅᦱᧉ ᦃᦻ ᦁᧃ ᦟᦱᧂ ᦵᦗᧆ ᦢᧁᧈ ᦏᦳᧅᧈ ᦢᧁᧈ ᦵᦠᦲᧃ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ,  ᦵᦗᦲᧈ ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦑᦲᧈ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ ᦑᦲᧈ ᦂᦱᧆ ᦟᦲ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦉᦳᧄ ᦺᦈ ᦉᦱᧂᧉ ᦔᦲᧃ ᦶᦢᧇᧉ ᦷᦖᧆ ᦺᦉ ᦡᦲ ᦺᦞᧉ ᧟。

  (ᦀᦲᦰ ᦀᦸᧃᧈ ᦶᦉᧂᧈ/ᦏᦸᧆᧈ ᦔᦳᧂᧈ)