new tai | old tai | 中文

ᦷᦟᧆ ᦕᦱᧉ ᦙᦳᧂ ᦂᦱᧈ ᦕᦸᧇ ᦶᦕᧈ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦃᧁᧉ ᦏᦹᧂ ᦷᦣᧂ ᦵᦣᧃ

作者: 时间:2019-01-18 17:31:38

  3b-5.jpg

 ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ, “ᦷᦟᧆ ᦕᦱᧉ ᦙᦳᧂ ᦂᦱᧈ ᦕᦸᧇ ᦶᦕᧈ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ  ” ᦔᦲ ᧒᧐ᦱ᧘ ᦷᦎ ᦺᦔ ᦏᦹᧂ ᦷᦣᧂ ᦵᦣᧃ ᦓᦾᧉ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦜᧂ ᦺᦎᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦶᦉᧃᧈ。

 ᦵᦙᦲᧈ ᦵᦵᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦓᧃᧉ ,ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦗᦰ ᦍᦰ ᦍᦳᧃ ᦓᦾᧉ  ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦅᦳᧃ ᦕᧆ ᦢᦹᧆ ᧑, ᦠᦹᧉ ᦆᦴ ᦉᦸᧃ ᦟᦴᧅ ᦵᦣᧃ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦑᦸᧂᦰ, ᦟᦴᧅ ᦵᦣᧃ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦎᦱ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦍᦳᧃ ᦢᦲᧃ ᦁᦱ ᦂᦱᧆ , ᦎᦱ  ᦢᧁᧈ ᦘᦱᧅ ᦵᦉ ᦍᦳᧃ ᦢᦲᧃ ᦅᧄ ᧟。 ᦂᦱᧃ ᦗᦰ ᦍᦰ ᦍᦳᧃ ᦢᦲᧃ ᦓᦾᧉ ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦅᦳᧃ ᦕᧆ ᦓᧃᧉ ᦵᦉ ᧟, ᦟᦴᧅ ᦵᦣᧃ ᦗᦱᧃ ᦺᦡ ᦗᦱᧃᧈ ᦓᧃᧉ ᦅᦸᧉ ᦡᦽᧉ ᦎᦱᧄ ᦟ ᦶᦢᧇᧈ ᦐᦹᧂ ᦙᦹ ᦡᦲᧃᧉ  “ ᦉᦻ ᦶᦡᧆᧈ ᦏᦻᧈ ᦍᧂᧉ ᦵᦓᦲᧃᧉ ᦚᦱᧉ ᦶᦎᧃᧈ ” “ ᦘᦱᧃᧉ ᦕᧆ ᦃᦸᧂ ᦙᦲ ᦘᦳᧂ ᦂᦲᧃ ᦵᦜᧅ” “ ᦶᦞᧃᧈ ᦎᦱ VR” ᦁᧃ ᦃᦸᧂ ᦵᦆᦲᧂᧈ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦜᦻ ᦙ ᦷᦍ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ。ᦟᦴᧅ ᦵᦣᧃ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦵᦍᦲᧂᧈ ᧑ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦵᦍᦲᧂᧈ ᧑ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ ᦟᦸᧈ ᦋᦱᧄ, ᦎᦱᧄ ᦷᦎ ᦟᦸᧈ ᦋᦱᧄ ᦃᦸᧂ ᦵᦆᦲᧂᧈ ᦗᦰ ᦍᦰ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦔᦳᧃ ᦁᦱ ᦉ ᦶᦈᧃ ᦡᦲ ᦁᦱᧄ ᦓᧃᧉ,ᦉ ᦐᦳᧅ ᦣᦴᧉ ᦏᦹᧂ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦗᦱ ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦷᦙᧃᧈ ᦵᦍᦲᧄ ᧞ ᦁᦳᧂ ᦀᦱᧆ ᦓᧃᧉ,ᦥᧃ ᦟᦳᧃ ᦃᧁ ᦑᦱᧃᧈ ᦀᧁ ᦺᦈ  ᦣᧅ ᦠᦳᧄ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ、 ᦵᦣᧃ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ、 ᦺᦋᧉ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ。

 (ᦵᦌᦲᧃᧉ ᦶᦌᧁ ᦑᦱᧃᧈ)