new tai | old tai | 中文

ᦵᦕᧁᧉ ᦷᦖᧆ ᦷᦔᧆ ᦶᦟᧂᦰ ᦣᦸᧂᧈ ᦓᧄᧉ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ“ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦞᧂ ᦍᦲᧂᧈ ᦡᦲ”

作者: 时间:2019-01-18 17:30:48

 3b-4.jpg

 ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦅᦳᧂᧈ ᦃᦼᧈ ᦵᦋᧂ ᦣᦱ ᦶᦌᧂᧈ ᦺᦓ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦕᦴᧉ ᦅᦳᧃ ᦃᦼᧈ ᦶᦍᧃᧉ ᦺᦔ ᦏᦹᧂ ᦑᦲᧈ ᦑᦱᧈ ᦵᦣᦲ ᦵᦋᧂ ᦣᦱ  ᦵᦙᦲᧂ ᦣᧄ ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦵᦕᧁᧉ ᦷᦖᧆ ᦷᦔᧆ ᦶᦟᧂᦰ ᦣᦸᧂᧈ ᦓᧄᧉ,ᦵᦗᦲᧈ ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦷᦆᧄᧈ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ ᦺᦘᧈ ᦺᦓ ᦵᦙᦲᧂ ,ᦅᧄᧉ ᦖᦳᧃ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦞᧂ ᦍᦲᧂᧈ ᦡᦲ ᦑᧂ ᦕ ᦵᦑᧆ。ᦊᦴᧈ ᦵᦙᦲᧈ ᦵᦕᧁᧉ ᦷᦖᧆ ᦷᦔᧆ ᦶᦟᧂᦰ ᦑᦲᧈ ᦋᦰ ᦣᧂᧉ ᦓᧃᧉ,ᦑᧂ ᦜᦻ ᦙᦹ ᦊᦲᧇ ᦅᦲᧄ、ᦕᦱᧅ ᦷᦉᧅᧈ、 ᦃᦸ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ, ᦵᦕᧁᧉ ᦊᦱᧅ ᦵᦊᦲᧉ 、 ᦋᦱᧅ ᦊᦱᧉ ᧞ᦊᦱᧅ ᦵᦊᦲᧉ ᦁᧃ ᦝᦴ ᦊᦴᧈ ᦵᦐᦲ ᦓᧄᧉ ᦵᦵᦝᧆ。ᦂᦱᧃ ᦵᦕᧁᧈ ᦷᦖᧆ ᦊᦱᧅ ᦵᦊᦲᧈ ᦗᦸᧅ ᦓᦲᦰ ᦗᦸᧂᦰ ᦵᦕᧁᧉ ᦷᦖᧆ ᦷᦔᧆ ᦶᦟᧂᦰ ᦣᦸᧂᧈ ᦓᧄᧉ ᧒ ᦜᧅ ,ᦵᦕᧁᧉ ᦵᦵᦝᧆ ᦊᦱᧅ ᦵᦊᦲᧉ ᧘ ᦣᦾᧉ ᦂᦲᧃᧉ ᦅᦳᧂᧈ ᦋᦲᧃᧈ。

    (ᦀᦻᧉ ᦵᦞᦲᧃᧉ ᦈᦲᧂᧈ/ᦏᦸᧆᧈ ᦔᦳᧂᧈ)