new tai | old tai | 中文

ᦙᦱᧂᧉ ᦃᦸᧂ ᦂᦸᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ ᦓᧃᧉ ᦵᦵᦝᧆ

作者: 时间:2019-01-18 17:28:22

  3b-7.jpg

 ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦵᦙᦲᧂ ᦍᦱᧂ ᦓᦳᧂᧉ ᦌᦱᧂ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦠᦱᧂᧉ ᦆᦱᧆ ᦓᦱ ᦑᦲ ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ、ᦆᦸᧂᧉ ᦂᦱᧃ ᦵᦣᧆ ᦉᦱᧂᧉ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ、ᦆᦸᧂᧉ ᦵᦵᦎᧆ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦷᦙᧃ、ᦋᦲᧃᧈ ᦌᦱᧃᧈ ᦵᦌᦲᧃᧈ ᦌᦱᧂ ᦎᦼᧈ ᦂᧇ ᦑᧂ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦎᦲᧆ ᦋᦱᧇ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ, ᦵᦵᦎᧆ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦙᦱᧂᧉ ᦵᦵᦝᧆ ᦕᦱᧄ ᦷᦜᧂ ᦙᦳᧂ ᦌᦻ ᦅᦱᧂᧈ ᦞᦱ ᧞ ᦵᦣᦲᧃ ᦺᦙᧉ ᦙᦳᧂ ᦌᦹᧉ ᦶᦙᧃᧉ ᦞᦱ ᦁᧃ ᦵᦵᦔᧂ ᦺᦉᧈ ᦷᦆᧄᧈ ᦑᦲᧈ ᦎᦱᧈ ᦌᦲᧃᧈ ᦉᦴᧈ ᦋᦲᧃᧈ ᦌᦱᧃᧈ ᦵᦌᦲᧃᧈ ᦌᦱᧂ ᦎᦼᧈ ( ᦗᦻ ᦀᦸᧃ ᦔᦲᧃ ᦷᦣᧂ ᦔ ᦟᦲᦰ ᦂᦱᧃ ᦋᦸᧂᧈ ᦡᦾᧉ ᦑᦱᧂ ᦂᦲᧃ) ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ  ,ᦗᦸᧂᦰ ᦙᦱᧂᧉ ᦵᦵᦝᧆ ᦎᦳᧇᧈ ᦕᦱᧄ  ᦁᧃ ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦔᧂ ᦗᧃ ᦣᦾᧉ ᧒᧐ ᦘᦲᧃᧉ ᦝᦱᧂᧈ ᦙᦲ。

 ᦀᦸᧃ ᦓᦲᦰ ᦢᧁᧈ ᦠᦹᧂ,ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦎᦲᧆ ᦋᦱᧇ ᦵᦙᦲᧂ ᦍᦱᧂ ᦓᦳᧂᧉ ᦌᦱᧂ ᦟᦳᧂ ᦺᦔ ᦵᦵᦋᧆ ᦑᦸᧂᦰ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦺᦓ ᦵᦵᦩᧃᧈ ᦓᧃᧉ, ᦵᦵᦡᧆ ᦵᦎᦲᧃ ᦢᦸᧅᧈ ᦂᦱᧁᧈ ᦕᦴᧉ ᦈᧁᧉ ᦂᦱᧃ ᦈᦹ ᦍᦸᦰ ᦓᧄ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ  ᦣᦲᧆ ᦅᦸᧂ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ,ᦠᦹᧉ ᦕᦴᧉ ᦈᧁᧉ ᦂᦱᧃ  ᦣᦴᧉ ᦣᦸᧆ ᦑᦸᧆ ᦏᦹᧂ ᦂᦱᧃ“᧒ ᦕ ᦂᦱᧃ ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ”ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃᦃᧄᧈ ᦟᦱᧇ ᦐᧅ ᦐᦱ ᦓᧃᧉ。

  (ᦌᦲᧉ ᦌᦹᧈ ᦌᦹᧈ/ᦏᦸᧆᧈ ᦔᦳᧂᧈ)