new tai | old tai | 中文

ᦈᦱᧃᧈ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦃᧁᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦔᦲᧃᧈ ᦊᦱᧈ ᦇᦻᧈ ᦺᦈ ᦺᦘᧈ

作者: 时间:2019-01-18 17:27:27

 3b-2.jpg

 ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦡᦲᧃ ᧑ ᦷᦟᧅ ᦆᧄᧈ ᧑ ,ᦈᦱᧃᧈ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦃᧁᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦵᦍᦲᧇ ᦣᧇ ᦔᦲ ᦺᦖᧈ ᦷᦟᧅ ᧞ ᦞᧃ ᦵᦔᧃᧈ ᦵᦆᦲᧂᧈ ᦓᦳᧂᧈ ᦋᦲᧃ ᦌᦱᧉ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦔᦲᧃ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦍᦱᧄ ᦡᦲᦙᦱ ᦍᧇ,ᦃᧅ ᦖᧃᧈ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦔᦲᧃᧈ ᦊᦱᧈ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦺᦘᧈ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦀᦸᧅᧈ ᦺᦔ ᦊᦴᧈ ᦎᦱᧂᧈ ᦕᦵᦑᧆ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᧕ ᦕ ᦂᦱᧃ,ᦵᦵᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦎᦸᧈ ᦵᦵᦃᧅᧈ ᦵᦵᦂᧁᧉ ᦃᧁᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ ᦓᧃᧉ,ᦠᦱᧅ ᦠᦹᧉ ᦅᦳᧃ ᦶᦃᧅᧈ  ᦑᧂ ᦜᦻ ᦊᦸᧂᧉ ᦍᦸ ᦞᦱᧈ ᦡᦲ ᦑᦰ ᦶᦑᧉ。

 ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦞᦱᧈ ᦎᦸᧈ ᦅᦳᧃ ᦶᦃᧅᧈ  ᦞᦱᧈ:“ ᦉ ᦛᧆ ᦌ ᦤᦲ,ᦉᦴ ᦈᧁᧉ ᦡᦲ, ᦁᧃ ᦓᦲᦰ ᦔᦲᧃ  ᦟᦱ ᦋ ᦅᦸᧂ ᦺᦘᧈ ᦕᦵᦑᧆ ᦆᦻᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦺᦔ ᦊᦴᧈ ᦎᦱᧂᧈ ᦕ ᦵᦑᧆ ,ᦛᧂ ᦠᦹᧉ ᦉᦴ ᦈᧁᧉ ᦃᧁᧉ ᦠᦱ ᦣᦴᧉ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦜᦻ ᦘᦸᧂᧈ。 ”。 ᦎᦱᧄ ᦃᧁᧉ ᦠᦱ ᦣᦴᧉ,ᦵᦗᦲᧈ  ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ  ᦐᦱᧉ ᦎᦱ ᦉᦱ ᦷᦣᧇ   ᦂᦱᧃ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦗᦻ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ, ᦶᦖᧈ ᦦᦱᧂᧉ ᦇᦻᧈ ᦺᦈ  ᦺᦘᧈ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦆᦻᧉ ᦺᦔ ᦊᦴᧈ ᦎᦱᧂᧈ ᦕᦵᦑᧆ ᦁᧃ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ  ᦋᦴᧈ ᦵᦋᦲᧉ ᦋᦴᧈ ᦋᦸᧂᧈ,ᦺᦓ ᦈᦱᧃᧈ ᦔᦸᧂ ᦔᦲᧃ ᦶᦑᧂᧈ ᧑ ᦟᧄ ᦵᦡᧁ ᦂᧃ,ᦶᦈᧅᧈ ᦛᦻ  ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦋᦲᧃ ᦌᦱᧉ ᦎᦱᧄ ᦡᦲ,ᦎᧂᧉ ᦔᦲᧃ ᦖᦴᧈ ᦵᦝᦲᧃᧈ ᦎᦼᧈ ᦓᦾᧉ ᦔ ᦟᦲᦰ ᦂᦱᧃ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ。ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦠᦱᧂᧉ ᦔᦲᧃ ᦑᦲᧈ ᦉᦲᧂᧈ ᦏᦱᧄ ᦑᦲᧈ ᦔ ᦎᦴ ᦵᦙᦲᧂ ᦠᧃᧉ ᦉᦲᧂᧈ ᦏᦱᧄ、 ᦶᦕᧈ ᦚᦱᧉ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᧞ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦵᦔᦲᧂ ᦺᦋᧉ ᦊᦳᧂᧈ ᦶᦎᧃᧈ ᦋᦹ LED ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦠᧃᧉ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦀᦏ ᦺᦓ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ, ᦶᦕᧈ ᦢᦸᧅᧈ ᦉᦸᧃ ᦺᦘᧈ  ᦕ ᦵᦑᧆ ᦆᦻᧉ ᦺᦔ ᦊᦴᧈ ᦎᦱᧂᧈ ᦕᦵᦑᧆ ᦁᧃ ᦔᦳᧂ ᦶᦕᧈ ᦀᦸᧅᧈ ᦙᦱ ᦺᦖᧈ “ ᦺᦘᧈ ᦺᦓ ᦵᦙᦲᧂ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᦃᧁᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦓᧃᧉ ᦢᧁᧈ ᦷᦟᧂᧈ ᦗᦳᧃᧉ ᧓᧐ ᦵᦝᦲᧃᧈ ᦋᦳᧂᧈ ” , ᦟᦳᧅ ᦶᦎᧈ ᦃᦸᧉ ᦂᦱᧃ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦵᦅᦲᧂ ᦺᦈ ᦃᧁᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦓᧃᧉ ᦙᦱ ᦵᦣᧆ, ᦃ ᦊᧄ ᦺᦈ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦇᦻᧈ ᦺᦈ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦅᦻ ᦵᦋᧉ ᦃᦸᧉ ᦂᦱᧃ ᦊᦱᧇ ᦍᦱᧅ。 ᦶᦏᧄ ᦙᦱ, ᦍᦸᦰ ᦓᧄ ᦅᦳᧃ ᦶᦃᧅᧈ  ᦋᦳᧄ ᦜᦻ “ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ、 ᦣᦴᧉ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ、ᦓᧇ ᦏᦹ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ、ᦺᦋᧉ ᦊᦳᧂᧈ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ”, ᦓᧇ ᦎᦱᧄ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦃᧁᧉ ᦀᦸᧅᧈ、ᦃᧁᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦍᦲᧂᧈ ᦡᦲ, ᦊᦴᧈ ᦵᦙᦲᧈ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦁᧄ ᦓᦱᧆ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦶᦠᧂᧈ ᦆᦲᧂ ᦓᧃᧉ ᦍᧂ ᦈᧅ ᦗᦰ ᦍᦰ ᦀᦸᧅᧈ ᦠᦳᧃᧈ ᦣᦱᧂᧈ ᦡᦲ ᦶᦠᧂᧈ ᦺᦘᧈ ᦟᦱᧆ ᦉ ᦤᦸᧃ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ。

  ᦵᦙᦲᧈ ᦵᦵᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦓᧃᧉ, ᦗᦸᧂᦰᦶᦕᧈ ᦚᦱᧉ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ 、 ᦗᦸᧇ ᦉᦸ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦋᦴᧈ ᦵᦋᦲᧉ ᧒ ᦗᧃ ᦐᦽᧈ ᦔᦻ,ᦣᧇ ᦣᦸᧂ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦉᦲᧂᧈ ᦏᦱᧄ ᧓᧐ ᦅᦳᧃ ᦔᦻ,ᦉᧇ ᦶᦂᧉ ᦃᦸᧉ ᦂᦱᧃ ᧓ ᦆᦱᧁᧈ。

 (ᦟᦲ ᦶᦊᧈ)