new tai | old tai | 中文

ᦟᦲᧉ ᦙᦲᧃᧉ ᦓᦳᧂᧉ ᦌᦱᧂ ᦵᦉᧆᧈ ᦌᦱᧂ ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦂᧅ ᦊᦱ ᦚᦲᧃᧈ ᦊᦱ ᦗᦱᧂ

作者: 时间:2019-01-10 10:03:10

3b-4.jpg

  ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦟᦲᧉ ᦙᦲᧃᧉ ᦓᦳᧂᧉ ᦌᦱᧂ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦶᦉᧃᧈ  ᦵᦉᧆᧈ ᦌᦱᧂ ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦂᧅ ᦊᦱ ᦚᦲᧃᧈ ᦊᦱ ᦗᦱᧂ ᧕ ᦖᦹᧃᧈ ᧙ ᦗᧃ ᧓ ᦣᦾᧉ ᧘᧐ ᦶᦍᧃᧉ, ᦶᦑᧆ ᦵᦑᧄ ᦔᦲ ᧒᧐ᦱ᧗ ᦷᦎ ᦵᦉᧆ ᦌᦱᧂ ᧒ ᦖᦹᧃᧈ ᧕ ᦗᧃ ᧕ ᦣᦾᧉ ᧗᧐ ᦶᦍᧃᧉ ᦓᧃᧉ ᦀᦲᧅᧈ ᦶᦏᧄ ᦜᦻ ᦙᦱ ᧓ ᦖᦹᧃᧈ ᧓ ᦗᧃ ᧘ ᦣᦾᧉ ᦱ᧐ ᦶᦍᧃᧉ。

  ᦵᦗᦲᧈ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦅᦹᧆ ᦔᦸᧂ ᦂᧅ ᦊᦱ ᦚᦲᧃᧈ ᦊᦱ ᦗᦱᧂ ᦶᦠᧂᧈ ᦟᦲᧉ ᦙᦲᧃᧉ ᦓᦳᧂᧉ ᦌᦱᧂ ᦔᦲᧃ ᦵᦵᦢᧇᧈ ᦔᦲᧃ ᦵᦔᦲᧂ ᦃᧁᧉ ᦺᦔ, ᦵᦣᧆ ᦡᦲ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦎᦹᧅ ᦎᦸᧈ ᦂᦱᧃ ᦂᧅ ᦊᦱ ᦚᦲᧃᧈ ᦊᦱ ᦟᦴᧈ ᦒᦲ ᧔ , ᦡᦽᧉ ᦎᦱᧄ ᦣᦲᧆ ᦅᦸᧂ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦂᦱᧃ ᦎᦲᧆ ᦋᦱᧇ ᦂᧅ ᦊᦱ ᦚᦲᧃᧈ ᦊᦱ ᦗᦱᧂ,ᦃᧆ ᦶᦃᧂ ᦀᧁ ᦅᦳᧃ ᦔᦲᧃ ᦵᦑᦲᧅ ᦗᦹᧃ、ᦎᦱᧄ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦶᦎᧆ ᦊᦱ ᦚᦲᧃᧈ ᦊᦱ ᦗᦱᧂ、 ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦵᦵᦃ ᦵᦵᦙ ᦡᦲ ᦂᦱᧃ ᦉ ᦗ、 ᦏᦹ ᦐᧅ ᦘ ᦑᦲᧆ ᦅᧄᧉ ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᦂᧅ ᦊᦱ ᦚᦲᧃᧈ ᦊᦱ ᦗᦱᧂ ,ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧇ ᦂᦱᧃ ᦶᦋᧆ ᦈᦲᧂ ᦓᦳᧂᧉ ᦌᦱᧂ,ᦠᦱᧂᧉ ᦆᦱᧆ ᦔᦳᧂ ᦶᦕᧈ 《ᦓᦱ ᦑᦲ ᦂᦱᧃ ᦅᦹᧆ ᦔᦸᧂ  ᦂᧅ ᦊᦱ ᦚᦲᧃᧈ ᦊᦱ ᦗᦱᧂ ᦶᦠᧂᧈ ᦟᦲᧉ ᦙᦲᧃᧉ ᦓᦳᧂᧉ ᦌᦱᧂ 》 。 ᦡᦽᧉ ᦎᦱᧄ ᦓᦱ ᦑᦲ, ᦆᦸᧂᧉ ᦔᦱᧃᧈ ᦂᦱᧃ ᦉᦗ ᦟᦲᧉ ᦙᦲᧃᧉ ᦓᦳᧂᧉ ᦌᦱᧂ、 ᦚᦴᧈ ᦶᦟᧃᧉ ᦺᦔ ᦏᦹᧂ ᦅᦸᧂ ᦙᦹᧃᧈ、 ᦷᦃᧂᧈ ᦝᦸᧃᧉ、 ᦵᦙᦲᧂ ᦇᦱᧆ、 ᦌᦲᧃᧈ ᦷᦆ ᦵᦌᦲᧃᧈ ᦌᦱᧂ ᦎᦼᧈ ᧔ ᦑᦲᧈ ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦶᦎᧆ ᦊᦱ ᦚᦲᧃᧈ  ᦵᦉᧆᧈ ᦌᦱᧂ ᦇᦹᧃ᧓ ᦖᦹᧃᧈ ᧒ ᦗᧃ ᧔ ᦣᦾᧉ ᦶᦍᧃᧉ; ᦵᦗᦲᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ ᦝᦸᧃᧉ、 ᦵᦙᦲᧂ ᦇᦱᧆ、ᦑᦱᧈ ᦟᦸ、 ᦌᦲᧃᧈ ᦷᦆ ᦵᦌᦲᧃᧈ ᦌᦱᧂ ᦎᦼᧈ ᧔ ᦑᦲᧈ ᦁᧃ ᦋᦲᧈ ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦴ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ ᧕ ᦑᦲᧈ ᦢᧁᧈ ᦙᦲ  ᦊᦱ ᦚᦲᧃᧈ ᦊᦱ ᦗᦱᧂ ᦓᧃᧉ ᦵᦉᧆᧈ ᦌᦱᧂ ᦇᦹᧃ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦂᧅ ᦊᦱ ᦚᦲᧃᧈ ᦊᦱ ᦗᦱᧂ ᧕ ᦗᧃ ᦶᦍᧃᧉ; ᦵᦗᦲᧈ ᦅᦸᧂ ᦙᦹᧃᧈ、ᦷᦃᧂᧈ ᦝᦸᧃᧉ、ᦵᦙᦲᧂ ᦇᦱᧆ、ᦌᦲᧃᧈ ᦷᦆ ᦵᦌᦲᧃᧈ ᦌᦱᧂ ᦎᦼᧈ ᧔ ᦑᦲᧈ ᦵᦉᧆᧈ ᦌᦱᧂ ᦇᦹᧃ ᦅᦱᧈ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦂᦱᧃᧉ ᦷᦈᧆ ᦖᦻ ᦵᦉᦲᧈ ᦌᦲᧈ ᦶᦎᧆ ᦊᦱ ᦚᦲᧃᧈ ᦊᦱ ᦗᦱᧂ ᦖᦹᧃᧈ ᦶᦍᧃᧉ; ᦵᦗᦲᧈ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦺᦓ ᦷᦆᧄᧈ ᦵᦃᧆᧈ ᧙ ᦑᦲᧈ ᦵᦉᧆᧈ ᦌᦱᧂ ᦇᦹᧃ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦶᦕᧈ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦂᧅ ᦊᦱ ᦚᦲᧃᧈ ᦊᦱ ᦗᦱᧂ (ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦓᧄᧉ ᦙᦴᧉ ᦎ) ᦓᧃᧉ ᦖᦹᧃᧈ ᦗᧃ ᧙ ᦣᦾᧉ ᧘᧐ ᦶᦍᧃᧉ 。

  (ᦎᦸᧃᧈ ᦶᦌᧉ ᦋᦲᧃᧈ、ᦋᦱᧂᧈ ᦆᦻ ᦵᦝᧀᧈ)