new tai | old tai | 中文

ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦣᧁ ᦗᦰ ᦍᦰ ᦌᦰ ᦈᦲᦰ ᦓᦱᧆ、ᦵᦆᦲᧂᧈ ᦡᦱᧄᧉ ᦵᦏᦲᧃᧈ、ᦵᦆᦲᧂᧈ ᦈᧅ ᦙᦱᧂᧉ ᦟᦴᧉ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ ᦶᦝᧆ ᦟᦴᧈ ᧑

作者: 时间:2019-01-10 10:00:55

  3b-1.jpg

 ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦋᦲᧁᧉ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ ᦺᦓ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦙᦱᧂᧉ ᦵᦆᦲᧂᧈ ᦷᦟᧆ ᦵᦦᧃ ᦶᦝᧆ ᧉ ᦗᦰ ᦍᦰ ᦌᦰ ᦈᦲᦰ ᦓᦱᧆ ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ ᦶᦝᧆ 、 ᦵᦆᦲᧂᧈ ᦡᦱᧄᧉ ᦵᦏᦲᧃᧈ ᧞ ᦵᦆᦲᧂᧈ ᦈᧅ ᦙᦱᧂᧉ ᦟᦴᧉ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ ᦜᦻ ᦵᦋᦲᧉ ᦜᦻ ᦋᦸᧂᧈ。

 ᦗᦸᧂᦰ ᦈᦲᦰ  ᦓᦱᧆ ᦺᦝ ᦶᦝᧆ ᧔ ᦣᦾᧉ ᧙᧓ ᦢᧂᧉ, ᦵᦆᦲᧂᧈ ᦡᦱᧄᧉ ᦵᦏᦲᧃᧈ 、 ᦵᦆᦲᧂᧈ ᦈᧅ ᦙᦱᧂᧉ ᦟᦴᧉ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ ᦗᧃ ᧙ ᦣᦾᧉ ᧔᧖ ᦋᦸᧂᧈ (ᦎᧄᧈ ᦵᦜᧅ ᦗᧃ ᧘ ᦣᦾᧉ ᧕᧐ ᦀᧃ、 ᦂᦱᧂᧈ ᦱᦱ ᦀᧃ、 ᦘᦱᧉ  ᧔᧔ ᦵᦏᧃᧈ、 ᦧᦱᧃ ᦱ᧒ ᦵᦏᧃᧈ、 ᦈᧅ ᦵᦟᦲᧈ ᦺᦉᧈ ᦓᧄᧉ ᦙᧃ ᧒᧙ ᦷᦠ), ᦑᦲᧈ ᦐᧅ ᦓᦲᦰᦉᧄᧈ ᦵᦵᦤᧂ  ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ ᦶᦎᧆ ᦶᦎᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦢᧁᧈ ᦷᦍᧈ ᦍᦱᧃ,  ᦀᦲᧅᧈ ᦶᦏᧄ ᦩᦱᧄ ᦅᦹᧆ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᧞ ᦩᦱᧄ ᦃᦳᧅ ᦣᦴᧉ ᦧᦻ ᦶᦑᧃ ᦺᦘᧈ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦎᦱᧄ ᦷᦎ ᦃᧆ ᦎᦸᧈ ᦂᦱᧃ ᦓᦱᧆ ᦖᦱᧅ ᦶᦎᧅᧈ ᦃᧁᧉ ᦵᦵᦏᧄ ᦢᦱᧆ ᧑。

  ᦃᧁᧉ ᧒、᧓ ᦔᦲ ᦙᦱ,  ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ ᦺᦓ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦋᦴᧈ ᦏᦱᧃᧉ ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦵᦕᧁᧉ ᦷᦖᧆ ᦷᦔᧆ ᦶᦟᧂᦰ ᦖᦱᧅ ᦶᦎᧅᧈ、ᦵᦵᦎᧆ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ ᦵᦃᧆ ᦋᦱ ᦔᦲᧃ ᦎᦱ ᦖᦻ,ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦶᦎᧆ ᦶᦎᧂ ᦖᦱᧅ ᦶᦎᧅᧈ、ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦍᦱᧄ ᦞᦸᧃ ᦕᦸᦰ ᦎᦲ ᦂᦱᧃ ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ ᦔᦲ 2018 ᦷᦎ、ᦡᦱᧇ ᦉᦲ ᦜᦲ ᦂᧃ ᦺᦋ ᦔᦲ 2018 ᦷᦎ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦃᧁᧉ ᦺᦔ ᦢᧁᧈ ᦃᦱᧆ, ᦶᦏᧄ ᦶᦃᧂ ᦶᦣᧂ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦕᦸᦰ ᦎᦲ ᦂᦱᧃ ᦙᦱᧂᧉ ᦟᦴᧉ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ ᧞ ᦂᦱᧃ  ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ ᦙᦱᧂᧉ ᦟᦴᧉ ᦉᦳᧇ ᦘᦱᧄ ᦶᦉᧆ ᦵᦏᦲᧃᧈ 。ᦎᦸᧈ ᦑᧁᧉ ᦏᦹᧂ ᦔᦲ ᧒᧐ᦱ᧗ ᦷᦎ,ᦗᦸᧂᦰ ᦶᦎᧆ ᦶᦎᧂᧈ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦎᦲᧆ ᦋᦱᧇ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ ᦋᦴᧈ ᦵᦋᦲᧉ ᧔ ᦗᧃ ᧒ ᦣᦾᧉ ᧓᧓ ᦋᦸᧂᧈ,ᦺᦓ ᦐᦲᧉ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦕᦲᧆ ᦷᦑᧆ ᦗᧃ ᧕ ᦣᦾᧉ ᧒᧘ ᦋᦸᧂᧈ; ᦕᦸᦰ ᦎᦲ ᦕᦴᧉ ᦅᦳᧃ ᦕᦲᧆ ᦷᦑᧆ ᧓ ᦗᧃ ᧘ ᦣᦾᧉ ᧖᧓ ᦅᦳᧃ,ᦺᦓ ᦐᦲᧉ ᦶᦎᧆ ᦶᦎᧂᧈ ᦔᦲᧃ ᦷᦑᧆ ᦎᦱ ᦓᧃᧉ ᦗᧃ ᧒ ᦣᦾᧉ ᧘᧗ ᦅᦳᧃ,ᦠᦱᧅ  ᦕᦸᦰ ᦎᦲ ᦂᦱᧃ ᦕᦲᧆ ᦷᦑᧆ ᦃᧄᧈ ᦟᦱᧇ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ ᦓᧃᧉ ᦅᧆ ᦆᦲᧂᧈ。

(ᦌᦱᧂᧉ ᦋᦳᧂᧈ ᦷᦗᧈ)