new tai | old tai | 中文

ᦔ ᦟᦲᦰ ᦂᦱᧃ ᦶᦋᧆ ᦈᦲᧂ ᦠᦹᧉ ᦺᦘᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦃᧁᧉ ᦢᦱᧃᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦷᦃᧂᧈ

作者: 时间:2019-01-10 09:59:55

  3b-5.jpg

  ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ, ᦂᦱᧃᧈ ᦔᦴᧈ ᦅᦳᧃ ᦵᦞᧅ ᦍᦲᧉ ᦎᦼᧈ ᧓ ᦵᦝᦲᧃᧈ ᦌᦱᧂ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᧄ ᦓᦳᧂᧉ ᦌᦱᧂ  ᦺᦓ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦃᧁᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦑᦲᧈ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ ᧕᧐ ᦙᦲ 。ᦅᦳᧃ ᦵᦞᧅ ᦍᦲᧉ ᦎᦼᧈ ᦊᦴᧈ ᦺᦎᧉ ᦑᦱᧂ ᦶᦍᧃᧉ ᦀᦸᧃ ᦷᦠ ᦷᦋ ᦗᦱ,ᦀᦸᧅᧈ ᦢᦱᧈ ᦀᦸᧅᧈ ᦶᦣᧂ ᦃᧅ ᦖᧃᧈ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᦱᧃ ᦶᦎᧂᧈ ᦵᦵᦙ ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ,ᦠᦱᧅ ᦇᦻᧈ ᦺᦈ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦃᧁᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦑᦰ ᦵᦵᦑᧉ 。 

 (ᦟᦲᧁᧉ ᦉᦹᧈ ᦍᦱᧂᧉ/ᦏᦸᧆᧈ ᦔᦳᧂᧈ)