new tai | old tai | 中文

ᦶᦋᧁᧈ ᦋᦲᧃ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦃᧆ ᦶᦃᧂ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ ᦑᦱᧂ ᦟ ᦺᦞ ᦺᦔ ᦙᦱ ᦠᦹᧉ ᦖᦴᧈ ᦅᦳᧃ“ᦵᦖᦲᧃ ᦷᦓᧅ ᦆᦻᧉ ᦙᦱ ᦊᦴᧈ”

作者: 时间:2019-01-10 09:59:17

 3b-3.jpg

 ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦶᦋᧁᧈ ᦋᦲᧃ ᦎᦱᧈ ᦎᦼᧈ ᦷᦆᧄᧈ ᦺᦓ ᦵᦞᧂ ᧓ ᦋᦳᧂᧈ ᦎᦼᧈ ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦔᦸᧆ ᦑᦱᧂ ᦐᧅ、ᦷᦉᧇ ᦑᦱᧂ、 ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ、 ᦶᦌᧁ ᦌᦲᧈ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ, ᦎᦲᧆ ᦡᦽᧉ ᦖᦴᧈ ᦅᦳᧃ “ᦵᦖᦲᧃ ᦷᦓᧅ ᦆᦻᧉ ᦙᦱ ᦊᦴᧈ” ᦑᦲᧈ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦣᧁ ᦃᦱᧄᧉ ᦍᦱᧄ ᦐᦱᧁ ᦓᧃᧉ ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ ᦑᦱᧂ ᦟ ᦺᦞ ᦺᦔ ᦙᦱ。

 ᦊᦴᧈ ᦍᦱᧄ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦓᧃᧉ,ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦎᦲᧆ ᦡᦽᧉ ᦕᦴᧉ ᦅᦳᧃ ᦟᦳᧅ ᦶᦎᧈ ᦗᦻ ᦓᦸᧅ ᦙᦱ ᦑᦲᧈ ᦅᦳᧃ ᦕᦻᧉ ᦵᦑᧁ ᦷᦜᧂ ᦜᦻ, ᦑᦲᧈ ᦷᦠ ᦷᦃ ᦺᦖᧈ ᦂᦸ ᦉᦲ ᦜᦲ ᦀᦸᧅᧈ ᦆᦸᧃ、 ᦷᦉᧇ ᦑᦱᧂ ᦑᦲᧈ ᦉᦹᧈ ᦍᦲᧉ ᦋᦳᧂᧈ, ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦗᦸᧂᦰ ᦂᧇ ᦃᦸᧉ ᦛᧂ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦞᧂ ᦍᦲᧂᧈ ᦡᦲ, ᦃᧅ ᦖᧃᧈ ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦀᧁ ᦅᧄ ᦷᦉᧇ ᦔᦱᧅ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ, ᦶᦕᧈ ᦚᦱᧉ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ ᦑᦱᧂ ᦟ ᦺᦞ ᦺᦔ ᦙᦱ; ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦈᦱᧃᧈ ᦷᦟᧆ ᦑᦸᧉ ᦟᦱᧅ ᦶᦃᧅᧈ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦑᦲᧈ ᦵᦉᧃᧉ ᦅᦳᧃ ᦗᦻ ᦓᦸᧅ ᦙᦱ ᦊᦴᧈ ᦉ ᦌᦳᧄ ᦂᧃ ᦓᧃᧉ ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ,ᦔᦸᧂ ᦔᦲᧃ ᦖᦴᧈ ᦅᦳᧃ ᦎᦱᧂᧈ ᦒᦲ “ᦵᦖᦲᧃ ᦷᦓᧅ ᦆᦻᧉ ᦙᦱ ᦊᦴᧈ” ᦶᦎᧈ ᦷᦠ ᦒᦲ ᦙᦱ ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦓᧃᧉ, ᦅᦸᧉ ᦠᦹᧉ ᦃᧁ ᦑᦱᧃᧈ ᦉ ᦐᦳᧅ ᦣᦴᧉ ᦏᦹᧂ ᦩᦱᧄ ᦀᧁ ᦈᦲᧆ ᦺᦉᧈ ᦺᦈ ᦵᦉ ᦔ ᦟᦲᦰ ᦂᦱᧃ ᦶᦠᧂᧈ ᦶᦋᧁᧈ ᦋᦲᧃ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ; ᦃᧁᧉ ᦏᦹᧂ ᦷᦆᧄᧈ ᦑᦲᧈ ᦶᦌᧁ ᦌᦲᧈ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦍᦲᧉ ᦘᦲᧃ、 ᦟᦱᧃᧉ ᦩᦱᧈ ᦍᦲ ᦀᦱᧃᧈ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦁᧃ ᦖᦴᧈ ᦅᦳᧃ “ᦵᦖᦲᧃ ᦷᦓᧅ ᦆᦻᧉ ᦙᦱ ᦊᦴᧈ” ᦣᦱᧄᧉ ᦗᦸᧂᧉ ᦜᦻ ᦓᧃᧉ ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦑᦱᧂ ᦟ ᦺᦞ ᦺᦔ ᦙᦱ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ; ᦃᧅ ᦖᧃᧈ ᦉᦹᧇᧈ ᦠᦱ ᦵᦉᦲᧈ ᦌᦲᧈ ᦵᦗᦲᧉ ᦒᦱᧉ ᧞ ᦂᦱᧃ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦶᦌᧁ ᦌᦲᧈ ᦵᦅᦲᧃᧉ ᦏᦻᧈ,ᦊᦴᧈ ᦺᦎᧉ ᦵᦑᦲᧅ ᦂᦱᧃ ᦷᦈᧆ ᦖᦻ ᦃᧁᧉ ᦂᦱᧃᧉ ᦂᦱᧃ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦶᦌᧁ ᦌᦲᧈ ᦠᧃᧉ, ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦉᦲᧂᧈ ᦃᦱᧁᧈ ᦺᦓ ᦵᦌᦲᧁ ᦋᦲᧈ ᧞ ᦃᧁᧉ ᦏᦹᧂ ᦑᦲᧈ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦁᧃ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦵᦔᦲᧂ ᦜᦻ ᦚᦻᧈ ᦜᦻ ᦗᦻ ᦓᧃᧉ ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦑᦱᧂ ᦟ ᦺᦞ ᦺᦔ ᦙᦱ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ, ᦶᦏᧄ ᦶᦃᧂ ᦶᦣᧂ  ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ。 

 ᦗᦸᧅ ᦓᦲᦰ ᦗᦸᧂᦰ  ᦶᦕᧈ ᦚᦱᧉ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᧕ ᦣᦾᧉ ᦢᦲᧃᧉ ᦔᦻ,ᦺᦋᧉ ᦊᦳᧂᧈ ᦑᦲᧈ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦶᦌᧁ ᦌᦲᧈ ᦓᧃᧉ ᦶᦕᧈ ᦚᦱᧉ ᦉᦲᧂᧈ ᦃᦱᧁᧈ ᧓ ᦣᦾᧉ ᦃᦸᧉ ᦔᦻ, ᦙᦲ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦑᦱᧂ ᦟ ᦺᦞ ᦺᦔ ᦙᦱ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ ᦖᦴᧈ ᦅᦳᧃ ᦗᦻ ᦓᦸᧅ ᦆᦻᧉ ᦙᦱ ᦊᦴᧈ ᦃᦱᧄᧉ ᦍᦱᧄ ᦟ ᦤᦴ ᦐᦱᧁ ᦓᧃᧉ。

  (ᦵᦗᦲᧉ ᦶᦌᧂᧉ)