new tai | old tai | 中文

ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦂᦱᧃᦕ ᦡᧇ ᦀᦳᧄᧈ ᦊᦸᧂᧉ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦐᧄ ᦇᦱᧄ ᦏᦹᧂ ᦔᦲ ᧒᧐᧒᧐ ᦷᦎ ᦈᧅ ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦉᦳᧄ ᦘᦱᧇ ᦕ ᦵᦑᧆ ᧒ ᦖᦹᧃᧈ ᦑᦲᧈ

作者: 时间:2019-01-10 09:05:36

  ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦌᦲᧃᧈ ᦩᦱᧉ ᦵᦉᦲᧈ  ᦟᦲᧁᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦵᦌᦲᧃᧈ ᦔᦲᧃ ᦚᦴᧈ ᦋᦲᧁᧉ ᦋᦱᧂ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦎᦳᧃᧉ ᦺᦙᧉ ᦵᦆᦲ ᦃᧁ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦓᧃᧉ ᦉᧄᧈ ᦶᦤᧂ ᦞᦱᧈ, ᦕ ᦵᦑᧆ ᦣᧁ ᦈᧅ ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦔᦲᧃ ᦑᦲᧈ ᦉᦳᧄ ᦘᦱᧇ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ, ᦶᦏᧄ ᦶᦃᧂ ᦶᦣᧂ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦕ ᦡᧇ ᦊᦸᧂᧉ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦵᦃᧁ ᦇᦱᧄ,ᦀᦸᧅᧈ ᦶᦣᧂ ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦉᦳᧄ ᦘᦱᧇ ᦡᦲ ᦊᦴᧈ ᦉᦳᧅ ᦒᦸ。 ᦏᦹᧂ ᦔᦲ ᧒᧐᧒᧐ ᦷᦎ, ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦑᧂ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦕ ᦡᧇ ᦊᦸᧂᧉ ᦵᦃᧁ ᦇᦱᧄ ᦣᦸᧆ ᦏᦹᧂ ᦣᦾᧉ ᦔᦳᧃ ᦺᦐ ᧓᧐ ᦔᦳᧃ, ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦔᦲᧃ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦓᧃᧉ ᧒ ᦖᦹᧃᧈ ᦑᦲᧈ。

 ᦎᦱᧄ ᦵᦂᧆ ᦎ ᦓᦱ,ᦶᦎᧈ ᦑᦱᧂ ᦎᦻᧈ ᦶᦗᧁ ᦘᦸᧄᧉ ᦷᦜᧂ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᦱ᧘ ᦙᦱ,ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦋᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦋᦴᧈ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦕ ᦡᧇ ᦀᦳᧄᧈ ᦊᦸᧂᧉ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦵᦃᧁ ᦇᦱᧄ ᦙᦲ ᦠᦳᧃᧈ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦎᦱᧂᧈ ᦒᦲ,ᦐᦱᧉ ᦢᦱᧃᧉ ᦎᦱ ᦷᦃᧂᧈ ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦙᦱ ᦺᦊᧈ ᦓᧅ,ᦷᦆᧄᧈ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ  ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦅ ᦡᦲ ᦙᦱ ᦺᦊᧈ ᦓᧅ。ᦎᦱᧄ ᦷᦎᧅ ᦉᦸᧃᧈ ,  ᦵᦞ ᦟᦱ “ᦓᦱ ᦑᦲ ᧕ ᦔᦲ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᧕”, ᦑᧂ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦵᦙᧃᧉ ᦷᦙᧇ ᦐᦱᧉ ᦵᦑᦲᧅ ᦕᦡᧇ ᦊᦸᧂᧉ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦵᦃᧁ ᦇᦱᧄ ᦣᦸᧆ ᦏᦹᧂ ᦗᧃ ᧓ ᦣᦾᧉ ᧘᧒ ᦖᦹᧃᧈ ᦅᦳᧂᧈ ᦌᦲᧃ(ᦅᧄ ᦠᦸᧉ) ᦔᦻ ᧖, ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦀᦳᧄᧈ ᦊᦸᧂᧉ ᦵᦃᧁ ᦇᦱᧄ ᦣᦾᧉ ᧖᧓ ᦖᦹᧃᧈ ᦜᧅ ᦔᦻ ᧗,ᦣᦸᧂᧈ ᦵᦖᦲᧂ ᧗᧘ ᦖᦹᧃᧈ ᦅᦜᧅ, “᧔ ᦣᦲᧄ ” ᦔᦳᧅᧈ ᦂᦸ ᦺᦙᧉ ᦂᦸ ᦎᦸᧅᧈ ᧔ ᦣᦾᧉ ᧖ᦱ ᦷᦂᧆᧈ ᦂᦸ ᦔᦻ ,ᦵᦙᧃᧉ ᦷᦙᧇ ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ ᧔ ᦗᧃ  ᦖᦹᧃᧈ ᦅᦳᧂᧈ ᦌᦲᧃ。 ᦶᦎᧈ “ᦓᦱ ᦑᦲ ᧕ ᦔᦲ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᦱ᧓” ᦙᦱ,ᦂᦱᧃᦀᦳᧄᧈ ᦊᦸᧂᧉ ᦵᦃᧁ ᦇᦱᧄ ᦗᦻ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦑᧂ ᦕᦵᦑᧆ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦃᧁᧉ ᦺᦔ ᦢᧁᧈ ᦃᦱᧆ, ᦵᦗᦲᧈ  ᦺᦅ ᦡᦲ ᦷᦆᧄᧈ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ ᦺᦘᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦕᦸᧇ ᦈᦸᧆᧈ ᦓᧃᧉ ᦵᦉᦲᧈ ᦣᦸᧂ ᦜᦸᧂ ᦗᦹᧃᧉ ᦡᦲ ᦺᦞᧉ ᧟。

  ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦂᦱᧃᧉ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ ᦷᦔᧅ ᦠᦳᧄᧉᦑᧂ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦣᧁ ᦣᦸᧆ ᦏᦹᧂ ᦣᦾᧉ ᦔᦳᧃ ᦺᦐ ᧒ᦱ ᦔᦳᧃ ᦔᦻ ᧖᧖,ᦟᦱᧂ ᦑᦲᧈᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦈᦲᧆ ᦎ ᦞᦲᧃ ᦍᦱᧃ 、ᦟᦱᧂ ᦑᦲᧈ ᦈᦲᧆ ᦎ ᦞᦲᧃ ᦍᦱᧃ ᦕᦸᧃᧈ ᦓᦾᧉ ᦺᦔ、ᦂᦱᧃ ᦙᦲ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ ᦵᦃᧁ ᦇᦱᧄ ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦞ ᦏᦳ ᦂᦱ ᦟᦰ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ  ᦋᦳᧆ ᦍᦸᧄ ᦢᧁᧈ ᦺᦡᧉ 。ᦑᦲᧈ ᦐᧅ ᦓᦲᦰ ᦷᦆᧄᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦗᦻ ᦂᦱᧂ ᧞ ᦠᦳᧃ ᦞᧃ ᦷᦎᧅ,“ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦂᦸ ᦺᦙᧉ” “ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦂᦸ ᦺᦙᧉ” ᦓᧃᧉ ᦍᧂ ᦵᦂᦲᧆ ᦺᦞᧉ ᦢᧁᧈ ᦺᦋᧈ ᦓᦾᧉ, ᦟᦱᧂ ᦑᦲᧈ “ᦟᦳᧄ ᦗᧆ ᦙᦱ ᦅᦸᧉ ᦔᦲᧃ ᦌᦻ 、ᦚᦳᧃ ᦷᦎᧅ ᦙᦱ ᦅᦸᧉ ᦔᦲᧃ ᦜᦳᧄᧈ ᦷᦟᦰ ᦌᧄᧉ” ᦍᧂ ᦙᦲ ᦊᦴᧈ,ᦂᦱᧃ ᦶᦏᧄ ᦺᦞᧉ ᦕᦡᧇ ᦀᦳᧄᧈ ᦊᦸᧂᧉ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦵᦃᧁ ᦇᦱᧄ ᦓᧃᧉ ᦋᦱᧆ ᦂᦲᧉ ᦅᦲᧃ ᦵᦵᦑᧉ。

  (ᦷᦆᧉ ᦞᦼ、ᦍᦲᧉ ᦵᦞᦲᧃᧉ ᦈᦲᧃᧈ)