new tai | old tai | 中文

ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ

作者: 时间:2019-01-10 09:02:35

    3b-1.jpg

  ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ , ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ、 ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦋᦲᧁᧉ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ ᦺᦓ ᦉᦹᧈ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧇ ᦑᦳᧂᧈ ᦷᦝᧂᧈ ᦓᦳᧂᧉ ᦌᦱᧂ ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ  “ ᦵᦡᦲᧃ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ ” ᦔᦲ ᧒᧐ᦱ᧙ ᦷᦎ, ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦂᦸᦰ ᦊᧂ ᦅᧄ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ、  ᦶᦕᧈ ᦚᦱᧉ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ,ᦂᦱᧃ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ 《ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ ᦷᦋᧂᧈ ᦩᦱᧉ ᦵᦍᦲᧃᧉ ᦙᦲᧃᧉ ᦂᦳᧂᧈ ᦷᦆᧉ ᦷᦅᧉ》 《ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦶᦉᧆ ᦵᦏᦲᧃᧈ 》 《ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦵᦋᦲᧉ ᦝᧃ》 《ᦃᦸᧉ ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦺᦝ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ 》 《ᦃᦸᧉ ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ  ᦢᦳᧂᧉ ᦶᦙᧂ ᦃᧄᧈ ᦟᦱᧇ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ 》  ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦠᦹᧉ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ。 ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦗᦸᧅ ᦓᦲᦰ ᦗᦸᧂᦰ ᦶᦕᧈ ᦚᦱᧉ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦗᧃ ᧗ ᦣᦾᧉ ᧕᧐ ᦢᦲᧃᧉ 、 ᦗᦸᧇ ᦉᦸ ᧔ ᦣᦾᧉ ᦐᦽᧈ ᦔᦻ、 ᦐᧂ ᦉᦹ ᦶᦉᧃ ᦍᦱ ᦏᦹᧂ ᦈᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᧖ ᦣᦾᧉ ᧒᧐ ᦢᦲᧃᧉ, ᦨᦱᧂ ᦷᦗᧈ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ、 ᦶᦕᧈ ᦆᦱᧁᧈ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦘ ᦑᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ ᦓᧃᧉ ᦆᦱᧁᧈ ᧑。

 (ᦟᦲ ᦍᦲᧃᧉ ᦵᦆᦲᧁᧉ/ᦏᦸᧆᧈ ᦔᦳᧂᧈ)