new tai | old tai | 中文

ᦠᦹᧉ ᦵᦞᧂ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦵᦃᧁ ᦞᦹᧃᧈ ᦐᧄ ᦇᦱᧄ

作者: 时间:2019-01-10 09:01:31

  3b-2.jpg

  ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ, ᦷᦆᧄᧈ ᦵᦞᧂ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦡᦸᧅᧈ ᦺᦙᧉ ᦐᧄ ᦇᦱᧄ, ᦂᦸ ᦺᦙᧉ  ᦵᦃᧁ ᦞᦹᧃᧈ, ᦂᦱᧃ ᦕ ᦡᧇ ᦀᦳᧄᧈ ᦊᦸᧂᧉ ᦺᦓ ᦵᦞᧂ ᦵᦵᦩᧃᧉᦀᦲᧅᧈ ᦶᦏᧄ ᦜᦻ ᦙᦱ , ᦂᦱᧃ ᦔᦲᧃᧈ ᦊᦱᧈ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦅᦸᧉ ᦔᦲᧃ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦕ ᦡᧇ ᦀᦳᧄᧈ ᦊᦸᧂᧉ ᦺᦓᦵᦞᧂ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦙᦱ ᦺᦖᧈ ᦓᧃᧉ。

 ᦵᦗᦲᧈ ᦵᦍᦲᧄ ᦣᧇ ᦂᦱᧃ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ  ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦵᦞᧂ ᦁᦳᧃ ᦍᦱᧃ ᦉᦳᧄ ᦘᦱᧇ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦙᦱ ᦣᦸᧆ, ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦕᦡᧇᦀᦳᧄᧈ ᦊᦸᧂᧉ ᦺᦓ ᦵᦞᧂ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦏᦲ ᦏᦸ ᦩᦱᧄ ᦅᦹᧆ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ , ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦵᦞᧂ ᦁᦳᧃ ᦍᦱᧃ ᦉᦳᧄ ᦘᦱᧇ ᦺᦓ ᦵᦞᧂ ᦓᧃᧉ “ᦶᦙᧃᧈ ᦔᦳᧅᧈ ᦡᦸᧅᧈ ᦺᦙᧉ ᦅᦸᧉ ᦔᦳᧅᧈ ᦡᦸᧅᧈ ᦺᦙᧉ、 ᦶᦙᧃᧈ ᦔᦳᧅᧈ ᦊᦱᧉ ᦅᦸᧉ ᦔᦳᧅᧈ ᦊᦱᧉ”。 ᦶᦎᧈ ᦔᦲ ᧟ ᦵᦡᦲᧃ ᧗ ᦷᦟᧅ ᦙᦱ, ᦺᦓ ᦵᦞᧂ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂ ᦗᦻ ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦞᧃ ᦀᦸᧅᧈ、 ᦑᦲᧈ ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦕᧆ ᦵᦟᧇ ᦆᦻ ᦷᦟᧂᧉ、ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦷᦃᧂᧈ ᦍᦳᧃ ᦢᦲᧃ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ  ᦀᧁ ᦊᦱᧉ ᦙᦱ ᦓᦲᧉ ᦟᦱᧈ (ᦅᧄ ᦠᦸᧉ) ᦙᦱ ᦕ ᦡᧇ ᦀᦳᧄᧈ ᦊᦸᧂᧉ ᦺᦉᧈ ᦌᧄᧉ。 ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦵᦕᧁᧉ ᦷᦖᧆ ᦷᦔᧆ ᦶᦟᧂᦰ 、 ᦷᦢᧅ ᦋᧁ ᦡᦲᧃ ᦕᦳᧂ, ᦔᦳᧅᧈ ᦊᦱᧉ ᦐᦱᧉ ᦵᦑᦲᧅ ᧗ ᦗᧃ ᧘ ᦣᦾᧉ ᧕ᦱ ᦘᦲᧃᧉ ᦝᦱᧂᧈ ᦙᦲ。 ᦊᦱᧉ ᦔᦳᧅᧈ ᦔᦲᧃ ᦵᦵᦏᧁ ᦔᦲᧃ ᦵᦵᦋᧃ ᦋᦱᧆ ᦐᧄ ᦇᦱᧄ,ᦠᦱᧅ ᦕ ᦷᦂᧆ ᦏᦹᧂ ᦎᦱ ᦖᦻ ᦐᧄ ᦇᦱᧄ ᦑᦰ ᦶᦑᧉ。

     (ᦵᦎᦲᧃᧈ ᦌᦳᧃᧈ ᦝᦱᧂᧈ/ᦏᦸᧆᧈ ᦔᦳᧂᧈ)