new tai | old tai | 中文

ᦷᦆᧄᧈ ᦵᦞᧅ ᦈᧅ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦌᦱᧉ ᦵᦵᦋᧆ ᦶᦎᧆ ᦶᦎᧂᧈ ᦂᦱᧆ ᦟᦲ ᦃᦻᦊᦱ ᦐᦱᧉ

作者: 时间:2019-01-10 09:00:39

  3b-3.jpg

 ᦉᦸᦰ ᦟᦸᦰ ᦃᧁᧉ ᦔᦲ ᧟ ᦵᦡᦲᧃ ᦱ᧒ ᦷᦟᧅ ᦙᦱ, ᦵᦝᦲᧃᧈ ᦋᦲᧁᧉ ᦷᦆᧄᧈ ᦵᦞᧅ ᦈᧅ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦶᦋᧆ ᦡᦸᧄ ᦂᦱᧆ ᦟᦲ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ  ᦂᦱᧃ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦂᦱᧆ ᦟᦲ ᦃᦻ ᦊᦱ ᦍᦸᧄᧉ ᦐᦱᧉ。

 ᦵᦙᦲᧈ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦓᧃᧉ,ᦵᦝᦲᧃᧈ ᦋᦲᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧇ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦶᦋᧆ ᦡᦸᧄ ᦷᦊᧅ ᦊᦱ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦕᦴᧉ ᦅᦳᧃ ᦎᦲᧆ ᦋᦱᧇ ᦌᦱᧉ ᦵᦵᦋᧆ ᦶᦉᧂᧈ ᦷᦆ ᦶᦎᧆ ᦕᦳᧄ ᦍᦸᧄᧉ ᦐᦱᧉ、 ᦶᦉᧂᧈ ᦃᦻ ᦊᦱ 、ᦶᦉᧂᧈ ᦃᦻ ᦊᦱ ᦍᦸᧄᧉ ᦐᦱᧉ 。 ᦑᦲᧈ ᦐᧅ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦷᦣᧂ ᦌᦲᧈ ᦶᦓᧉ ᦅᦱᧉ ᦃᦻ ᧞ ᦺᦋᧉ ᦊᦳᧂᧈ ᦊᦱ ᦍᦸᧄᧉ ᦐᦱᧉ ᦺᦋᧈ ᦢᧁᧈ ᦺᦋᧈ ᦙᦲ ᦂᦱᧃᧉ ᦺᦢ ᦉᧅ ᦃᦲᦰ ᦷᦓ ᦍᦱᧆ、 ᦺᦋᧈ ᦢᧁᧈ ᦺᦋᧈ ᦙᦲ ᦘ ᦑᦲᧆ  ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦑᦸᧂᦰ ᦀᧁ ᦷᦆ ᦃᧁᧉ ᦙᦱ、ᦺᦋᧈ ᦢᧁᧈ ᦺᦋᧈ ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃᧉ ᦷᦈᧆ ᦖᦻ ᦷᦆ ᦃᧁᧉ ᦙᦱ; ᦺᦋᧈ ᦢᧁᧈ ᦺᦋᧈ ᦙᦲ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦉᧅ ᦃᦲᦰ ᦅᦳᧂᧈ ᦷᦆ ᦠᦹᧉ ᦶᦆᧄᧉ ᦏᦲᧈ; ᦂᦱᧃᧉ ᦏ ᦜᦱ、 ᦗᦸᧇ ᦉᦸ ᦀ ᦏ ᦺᦓ ᦞᦱᧈ ᦶᦈᧂᧉ ᦓᧃᧉ ᦺᦋᧈ ᦢᧁᧈ ᦺᦋᧈ ᦉᦳᧄ ᦏᦳᧅᧈ ᦟᦃᦓ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ 。ᦑᦲᧈ ᦐᧅ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦊᦱ ᦍᦸᧄᧉ ᦐᦱᧉ  ᦺᦋᧈ ᦢᧁᧈ ᦺᦋᧈ ᦙᦲ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦷᦓ ᦍᦱᧆ ᦺᦋᧉ ᦊᦳᧂᧈ ; ᦊᦱ ᦍᦸᧄᧉ ᦐᦱᧉ ᦀᧁ ᦎᦱᧂᧈ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦃᧁᧉ ᦙᦱ ᦓᧃᧉ ᦺᦋᧈ ᦢᧁᧈ ᦺᦋᧉ ᦙᦲ ᦂᦱᧃᧉ ᦉᧅ ᦃᦲᦰ ᦃᧁᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ ᧞ ᦙᦲ ᦑᦲᧈ ᦈᧄ ᦄᦻ ᦶᦠᧂᧈ ᦟᦲᧅᧈ ᦷᦎ ᦠᦸᧉ ᦓᧃᧉ。ᦊᦴᧈ ᦍᦱᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦓᧃᧉ, ᦍᧂ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦣᦲᧆ ᦅᦸᧂ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦎᦲᧆ ᦋᦱᧇ ᦓᧃᧉ ᦠᦹᧉ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦷᦆᧄᧈ ᦑᦲᧈ ᦶᦉᧂᧈ ᦃᦻ ᦊᦱ ᦍᦸᧄᧉ ᦐᦱᧉ ,ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦩᦱᧄ ᦃᦳᧅ ᦣᦴᧉ ᦧᦻ ᦶᦑᧃ ᦂᦱᧃ ᦏᦳᧅᧈ ᦒᦱᧄ ᦕᦴᧉ ᦅᦱᧉ ᦅᦳᧃ ᦃᦻ 。

  ᦎᦸᧈ ᦑᧁᧉ ᦏᦹᧂ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ, ᦗᦸᧂᦰ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦶᦉᧂᧈ ᦷᦆ ᦅᦱᧉ ᦃᦻ ᦊᦱ ᦍᦸᧄᧉ ᦐᦱᧉ ᦱ᧗ ᦵᦣᦲᧃ。 ᦎᦲᧆ ᦡᦽᧉ ᦂᦱᧃᦕᦲᧆ  ᦵᦵᦕᧅᧈ 《ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧃ ᦍᦱᧃ ᦶᦋᧆ ᦡᦸᧄ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ  ᦊᦱ   ᦍᦸᧄᧉ ᦐᦱᧉ 》、 ᦢᧁᧈ ᦡᦽᧉ ᦎᦱᧄ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦅᧆ ᦆᦲᧂᧈ ᦀᧁ ᦃᧁᧉ ᦙᦱ ᧞ ᦶᦉᧂᧈ ᦃᦻ ᦷᦆ ᦁᧃ ᦃᦸ ᦀᧁ ᦚᦱᧉ ᦶᦕᧁᧈ ᧞ ᦙᦱ ᦃᦻ ᦓᧃᧉ ᦒᦲᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦩᦱᧄ ᦠᧃ ᦶᦎᧂᧈ ᦶᦙ, ᦕᧆ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦶᦎᧂᧈ ᦶᦙ ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦅ。 ᦎᦲᧆ ᦡᦽᧉ ᦶᦉᧂᧈ ᦷᦆ ᦁᧃ ᦶᦎᧂᧈ ᦶᦙ ᦢᧁᧈ ᦏᦹᧂ ᦑᦲᧈ ᦓᧃᧉ, ᦈᧅ ᦓᧇ ᦎᦱᧄ ᦣᦲᧆ ᦅᦸᧂ  ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦎᦲᧆ ᦋᦱᧇ  ᦃᧇ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ。

  (ᦀᦲᦰ ᦶᦉᧂ ᦶᦂᧁᧉ)