new tai | old tai | 中文

ᦋᦳᧂ ᦅᦳᧂᧈ ᦃᦼᧈ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦉᦴᧈ ᦏᦱᧄ ᦕᦴᧉ ᦵᦔᦲᧂ ᦶᦍᧂ ᦃᧅ ᦵᦞᧅ ᦂᦑᧄ ᦂᦱᧃ ᦵᦜᦲ ᦺᦈ

作者: 时间:2018-12-29 17:04:55

  3b-3.jpg

 ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦵᦌᧉ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ、ᦋᦳᧂ ᦅᦳᧂᧈ ᦃᦼᧈ ᦺᦓ ᦉᦹᧈ ᦺᦔ ᦏᦹᧂ ᦓᦳᧂᧉ ᦌᦱᧂ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦴᧈ ᦏᦱᧄ ᦕᦴᧉ ᦵᦔᦲᧂ ᦶᦍᧂ  ᦃᧅ ᦵᦞᧅ ᦂ ᦑᧄ ᦂᦱᧃ ᦟᧄᧉ ᦢᦱᧅ ᦕᦱᧃ ᦺᦈ ᦓᧃᧉ 。

 ᦖᦴᧈ ᦉᦴᧈ ᦏᦱᧄ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧇ ᦖᦴᧈ ᦵᦔᦲᧂ ᦶᦍᧂ ᦃᧅ ᦵᦞᧅ ᦂ ᦑᧄ ᦂᦱᧃ  ᦀᦳᧇᧈ ᦟᧁ ᦂᦱᧃ ᦊᦱᧁᧉ ᦂᦱᧃ ᦵᦣᦲᧃ ᦵᦕᦲᧃ ᦂᦲᧃ, ᦉᦲᧂᧈ ᦏᦱᧄ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ  ᦵᦣᧆ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦆᧄᧉ ᦏᦲᧈ, ᦍᦲᧃ ᦡᦲ ᦂᧇ ᦃᧁ ᦑᦱᧃᧈ,ᦺᦡᧉ ᦜᦻ ᦔᦲ ᦙᦱ ᦵᦣᧆ ᦠᧃ ᦀᦸᧅᧈ ᦂᦳᧂᧈ ᦅᦳᧃ ᦍᦹᧃᧈ ᦏᦻ ᦺᦊᧈ ᦓᧅ,ᦉᧂᧈ ᦅᧄ ᦎᦸᧈ ᦃᧁ ᦑᦱᧃᧈ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦵᦓᦲᧉ ᦷᦎ ᦂᦱ ᦍᦱ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ,ᦊᦸᧂᧉ ᦍᦸ ᦃᧁ ᦑᦱᧃᧈ ᦃᧆ ᦶᦃᧂ ᦩᦱᧄ ᦊᦳᧄᧈ ᦵᦋᦲᧈ 、 ᦆᦹᧇ ᦶᦗᧉ ᦂᦱᧃ ᦟᧄᧉ ᦢᦱᧅ, ᦈᦹ ᦀᧁ ᦇᦹᧃ ᦉᦴᧈ ᦏᦱᧄ ᦅᧄᧉ ᦔᧃ ᦠᦹᧉ ᦃᧁ ᦑᦱᧃᧈ ( ᦔᦳᧂᧈ ᦗᦻ ᦧᦱ )。

  ᦖᦴᧈ ᦉᦴᧈ ᦏᦱᧄ ᦉᧂᧈ ᦵᦐᧇ ᦵᦂᧇ ᦠᦾᧉ ᦕᦴᧉ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦎᦲᧆ ᦋᦱᧇ ᦓᦳᧂᧉ ᦌᦱᧂ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ, ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦅᧄᧉ ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦕᦴᧉ ᦵᦔᦲᧂ ᦶᦍᧂᧉ ᦃᧅ ᦵᦞᧅ ᦂᦑᧄ ᦂᦱᧃ , ᦅᦻ ᦵᦋᧉ ᦂᦱᧃ ᦶᦋᧆ ᦈᦲᧂ , ᦀᧁ ᦩᦱᧄ ᦣᧅ ᦩᦱᧄ ᦵᦵᦗᧂ ᦑᦱᧂ ᧞ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦴ ᦔᦱᧃᧉ ᦀᦳᧃᧈ ᦑᦳᧃ ᦺᦈ ᦑᦱᧂ ᦃᧁ ᦑᦱᧃᧈ。 ᦎᦱᧄ ᦃᧁᧉ ᦠᦱ ᦣᦴᧉ, ᦂᦱᧃ ᦉᦴᧈ ᦏᦱᧄ ᦗᦸᧅ ᦓᦲᦰ ᦗᦸᧂᦰ ᦉᦴᧈ ᦏᦱᧄ ᦕᦴᧉ ᦵᦔᦲᧂ ᦵᦵᦍᧂ ᦃᧅ ᦵᦞᧅ ᦂ ᦑᧄ ᦂᦱᧃ ᧓ ᦕᦴᧉ。 

  (ᦓᦲᧂᧉ ᦍᦲᧃᧉ ᦅᦱᧂᧈ)