new tai | old tai | 中文

ᦘᦸᧄᧉ ᦷᦞ ᦠᦱᧃ ᦂᦱᧃ ᦷᦂᧆ ᦵᦵᦎᧄᧉ ᦀᦳᧃᧈ ᦇᧃ ᦈᦹᧈ ᦈᧄ ᦂᦱᧃ ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦅ ᦧᦱᧂᧈ ᦺᦃ ᦺᦡᧉ ᧔᧐ ᦔᦲ ᦷᦃᧇᧈ ᦺᦩᧈ

作者:玉康龙 时间:2018-12-29 17:03:36

   ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ, ᦵᦡᦲᧃ ᦱ᧒ ᦷᦟᧅ ᦱ᧗ ᦆᧄᧈ ᦏᦹᧂ ᧒ᦞ ᦆᧄᧈ , ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦷᦂᧆ ᦣᦸᧄ ᦗᦸᧇ 《ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ》 ᦊᦴᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦓᦳᧃ ᦋᦳ ᦘᦸᧄᧉ ᦷᦞ ᦠᦱᧃ ᦆᦱᧁᧈ ᦂᦱᧃ ᦷᦂᧆ ᦵᦵᦎᧄᧉ ᦔᦲ ᧒᧐ᦱ᧘ ᦷᦎ, ᦉ ᦜᦱᧈ ᦷᦂᧆ ᦵᦵᦎᧄᧉ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦺᦑ、 ᦘᦱ ᦉᦱ ᦆᦱᧈ ᦓᦲᧉ、ᦘᦱ ᦉᦱ ᦋᦲᧈ ᦓᦸᧉ、 ᦘᦱ ᦉᦱᦟᦱᧈ ᦆᦴᧈ、 ᦘᦱ ᦉᦱ ᦠᦸᧉ ᦚᦳᧂᧈ ᦓᦲᦰ ᧓᧐ ᦅᦳᧃ ᦔᦻ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦺᦓ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦣᧁ ᦙᦱ ᦉ ᦌᦳᧄ ᦎᦳᧄ ᦂᧃ ᦔᦲᧃ ᦷᦙᧃᧈ ᦔᦲᧃ ᦙᦲ, ᦵᦵᦞᧆ ᦟᦸᧄᧉ ᦎᦱᧄ ᦅᧁᧉ ᦂᦱᧃ “ᦖᧃᧉ ᦃᧃ ᦊᦳᧄᧈ ᦵᦋᦲᧈ ᦞᧆ ᦒ ᦓ ᦒᧄ、ᦈᦱ ᦟᧁᧈ ᦓᦲᧉ ᦍᦻ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ、ᦃᧇ ᦷᦍᧅ ᦍᦸ ᦅᧁᧉ ᦂᦱᧃ ᦡᦲ,ᦀᦸᧅᧈ ᦵᦵᦣᧂ ᦅᧄᧉ ᦂᦱᧃ ᦷᦜᧂ ᦠᦵᦙᦲᧂ ᦺᦑ ᦖᧃᧉ ᦞᦹᧃ ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦅ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ”ᦓᧃᧉ,ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦈᦱ ᦟᧁᧈ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦂᦱᧃ ᦷᦂᧆ ᦵᦵᦎᧄᧉ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦣᧁ ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦅ ᦧᦱᧂᧈ ᦺᦃ ᦺᦡᧉ ᧔᧐ ᦙᦱ ᦓᧃᧉ,ᦈᦱ ᦟᧁᧈ ᦓᦱ ᦑᦲ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦷᦞ ᦠᦱᧃ ᦂᦱᧃ ᦷᦂᧆ ᦵᦵᦎᧄᧉ ᦞᧃ ᦗᦻ ᦐᦱᧉ,ᦵᦗᦲᧈ ᦙᧂᧈ ᦙᦳᧃ ᦂᦱᧃ ᦷᦞ ᦠᦱᧃ ᦂᦷᧆ ᦵᦵᦎᧄᧉ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦓᦾᧉ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦏᦻ ᦅᧄ ᦅᦹᧆ ᦅᧄ ᦘᦸᧂ。

   ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦅ ᦧᦱᧂᧈ ᦺᦃ ᦺᦡᧉ ᧔᧐ ᦔᦲ ᦙᦱ,ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦷᦋᧈ ᦔᦱᧃ ᦢᧆ ᦵᦡᧁᧈ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦣᧁ ᦀᧁ ᦺᦡᧉ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦕ ᦵᦉᦲᧆᧈ ᦁᧃ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦺᦡᧉ ᦣᦴᧉ ᦺᦡᧉ ᦠᧃ ᦵᦖᦲᧃ ᦂᧃ ᦓᧃᧉ,ᦓᧄᧉ ᦵᦵᦆᧄᧉ ᦓᧄᧉ ᦡᦲ ᦂᦱᧃ ᦃᦸᧉ ᦊᦴᧈ ᦣᦱᧁ ᦂᦲᧃ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦙᦱ ᦏᧅ ᦏᦲᧈ。 ᦍᦻᧉ ᦃᧁᧉ ᦷᦋᧈ ᦉᧅ ᦃᦱᧆ ᦺᦖᧈ,ᦩᦱᧄ ᦛᧂ ᦠᦱ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦔᦸᧂ ᦠᦱ ᦃᦸᧉ ᦊᦴᧈ ᦣᦱᧁ ᦂᦲᧃ ᦉᦳᧅ ᦵᦉᦲᧃ ᦡᦲ ᦇᦱᧄ ᦵᦍᧂᧈ ᦊᦴᧈ ᦵᦍᧂᧈ ᦵᦵᦣᧂ ᦙᦱ,ᦩᦱᧄ ᦔᦸᧂᦠᦱ ᦃᧃ ᦒᦰᦞᧆ ᦒ ᦓ ᦒᧄ ᦃᦸᧉ ᦊᦴᧈ ᦣᦱᧁ ᦂᦲᧃ ᦵᦍᧂᧈ ᦊᦴᧈ ᦵᦍᧂᧈ ᦉᦳᧂ ᦙᦱ,ᦏᦱᧉ ᦅᦸᧂ ᦠᦱ ᦆᦱᧁᧈ ᦷᦂᧆ ᦵᦵᦎᧄᧉ ᦂᦱᧃ ᦟᦱᧆ ᦌ ᦙᦱ ᦷᦞ ᦠᦱᧃ ᦵᦵᦩᧃᧉ ᦡᦲ ᦵᦵᦩᧃᧉ ᦜᦻ ᦓᧃᧉ, ᦵᦵᦨᧃᧉ ᦔᦸᧂ ᦠᦱ ᦃᦸᧉ ᦊᦴᧈ ᦣᦱᧁ ᦂᦲᧃ ᦍᦲᧂᧈ ᦡᦲ ᦷᦋᧈ ᦢᧆ ᦵᦡᧁᧈ ᦁᧃ ᦓᧇ ᦏᦹ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ、 ᦋᦲᧅ ᦵᦵᦋᧂ ᦟᦱᧂ ᦵᦗᧆ、ᦏᦹ ᦁᦱ ᦈᦲᧃ ᦓᧃᧉ, ᦏᦱᧉ ᦅᦸᧂ ᦠᦱ ᦷᦆᧄᧈ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱ ᦟᦰ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦵᦑᧂᧈ ᦺᦋ ᦁᧃ ᦟᦱᧂ ᦵᦗᧆ ᦵᦵᦩᧃᧉ ᦷᦖᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦌᦹ ᦷᦍ ᦓᧃᧉ。 ᦉ ᦜᦱᧈ ᦷᦂᧆ ᦵᦵᦎᧄᧉ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦣᧁ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦵᦵᦩᧃᧉ ᦂᧄ ᦑᦹ ᦉᦲᧃᧉ ᦵᦟᦲᧆ ᦉᦻ ᦟᦳᧄ ᦷᦋᧈ ᦉᧅ ᦃᦱᧆ ᦵᦵᦩᧃᧉ ᦡᦲ,ᦃᧁᧉ ᦠᦱ ᦣᦴᧉ ᦃᦸᧉ ᦊᦴᧈ ᦣᦱᧁ ᦂᦲᧃ,ᦃᧁᧉ ᦺᦔ ᦵᦵᦀᧇ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ,ᦓᧇ ᦎᦱᧄ ᦩᦱᧄ ᦛᧂ ᦌᦲᧉ ᦈᦲᧃᧈ ᦘᦲᧃᧉ ᦋᦳᧂ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧃᧈ,ᦀᦸᧅᧈ ᦵᦵᦣᧂ ᦵᦣᧆ ᦣᦸᧆ ᦏᦹᧂ ᦷᦀᧅ ᦂᦱᧂ ᦺᦈ ᦙᦲ ᦂᦱᧃ ᦷᦜᧂ、 ᦺᦓ ᦺᦈ ᦙᦲ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ、 ᦷᦠ ᦢᦱᧈ ᦙᦲ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ、 ᦔᦻ ᦔᦲᧉ ᦙᦲ ᦐᦱᧉ ᦵᦵᦕᧃᧈ ᦡᦲᧃ、 ᦷᦂᧆ ᦵᦵᦎᧄᧉ ᦺᦖᧈ ᦆᦱᧁᧈ ᦷᦞ ᦠᦱᧃ ᦂᦱᧃ ᦷᦂᧆ ᦵᦵᦎᧄᧉ ᦃᦸᧇᧈ ᦑᦱᧂᧉ ᦵᦵᦑ ᦆᧄ ᦷᦋᧈ ᦉᧅ ᦃᦱᧆ ᦺᦖᧈ ᦎᦸᧈ ᦺᦗ ᦢᧁᧈ ᦃᦱᧆ。

 ᧓᧐ ᦔᦲ ᦁᧄ ᦷᦙᧆ ᦺᦔ ᦓᧃᧉ ᦔᦲᧃ ᦷᦞ ᦠᦱᧃ ᦂᦱᧃ ᦷᦂᧆ ᦵᦵᦎᧄᧉ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦎᦱᧄᦡᦲ ᧔᧐ ᦔᦲ ᦓᧃᧉ,ᦑᧁᧈ ᦞᦱᧈ ᦋᦳᧆ ᦍᦸᧄ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦷᦞ ᦠᦱᧃ ᦂᦱᧃ ᦷᦂᧆ ᦵᦵᦎᧄᧉ ᦷᦋᧈ ᦉᧅ ᦃᦱᧆ ᦺᦖᧈ。 ᦋᦸᧄ ᦎᦱᧄ ᦷᦞ ᦠᦱᧃ ᦂᦱᧃ ᦷᦂᧆ ᦵᦵᦎᧄᧉ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ, ᦵᦵᦣᧃ ᦵᦑᧂᧈ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦣᦴᧉ ᦣᦸᧆ ᦏᦹᧂ ᦷᦞ ᦠᦱᧃ ᦷᦂᧆ ᦵᦵᦎᧄᧉ ᦎᦸᧂᧉ ᦷᦜᧈ ᦋᦸᧄ ᦎᦱᧄ ᦉᧅ ᦃᦱᧆ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ。ᦓᦲᧉ ᦑᦱᧃ ᦓᧄ ᦉᦸᧃ ᦠᦹᧉ ᦅᦳᧃ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦅᦸᧉ ᦙᦲ ᦑᦲᧈ ᦑᦹᧅ,ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦷᦞ ᦠᦱᧃ ᦷᦂᧆ ᦵᦵᦎᧄᧉ ᦵᦙᦲᧈ ᦢᧆ ᦵᦡᧁᧈ ᧞ ᦷᦋᧈ ᦉᧅ ᦃᦱᧆ ᦵᦡᧁ ᦂᧃ,ᦀᧁ ᦃᦸᧂ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦎᦸᧂᧉ ᦷᦜᧈ ᦒᦲ ᦉᦳᧆ ᦷᦋᧈ ᦉᧅ ᦃᦱᧆ ᦓᦲᦰ ᦵᦵᦢ ᦺᦃ ᦀᦸᧅᧈ ᦙᦱ, ᦠᦱᧅ ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦕᦴᧉ ᦷᦂᧆ ᦵᦵᦎᧄᧉ ᦆᦱᧁᧈ ᦷᦞ ᦠᦱᧃ ᦂᦱᧃ ᦷᦂᧆ ᦵᦵᦎᧄᧉ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦵᦣᧆ ᦓᧃᧉ。 ᦵᦵᦂᧃᧈ ᦺᦈ ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦅ ᦧᦱᧂᧈ ᦺᦃ ᦓᦲᦰ ᦔᦲᧃ ᦔᦾᧈ ᦺᦃ ᦩᦱᧄ ᦅᦹᧆ,ᦓᧇ ᦎᦱᧄ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦣᦸᧆ ᦏᦹᧂ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦷᦎ ᦆᦲᧂ ᦺᦔ ᦷᦂᧆ ᦵᦵᦎᧄᧉ ᦠᦱᧅ ᦔᦲᧃ ᦩᦱᧄ ᦅᦹᧆ ᦁᧃ ᦕᦴᧉ ᦷᦂᧆ ᦵᦵᦎᧄᧉ ᦷᦞ ᦠᦱᧃ ᦷᦋᧈ ᦔᦱᧃ ᦓᦲᦰ ᦷᦅᧃ ᦺᦡᧉ ᦃᧆ ᦵᦵᦃᧂ ᦎᦱᧄ ᦓᧃᧉ。

 ᦵᦙᦲᧈ ᦘᦸᧄᧉ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦂᦱᧃ ᦷᦂᧆ ᦵᦵᦎᧄᧉ ᦓᧃᧉ,ᦑᧂ ᦜᦻ ᦅᦹᧆ ᦵᦖᦲᧃ ᦂᧃ ᦞᦱᧈ,ᦊᦴᧈ ᦺᦎᧉ ᦟ ᦃ ᦓ ᦓᦲᧉ ᦑᦱᧃ ᦺᦖᧈ,ᦉ ᦜᦱᧈ ᦷᦂᧆ ᦵᦵᦎᧄᧉ ᦆᦱᧁᧈ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦈᦱ ᦆᦱᧁᧈ ᦓᦲᧉ ᦑᦱᧃ ᦵᦙᦲᧂ ᦺᦑ ᦀᦹᧉ ᦡᦲ,ᦔ ᦟᦲᦰ ᦂᦱᧃ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦆᦲᧂ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ,ᦀᧁ ᦩᦱᧄ ᦅᦹᧆ ᦁᧃ ᦢᧁᧈ ᦵᦖᦲᧃ ᦂᧃ 、 ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ ᦟᦱᧆ ᦌ ᦙᦱ ᦢᧁᧈ ᦺᦕ ᦙᧃ ᦙᦱ ᦉᧄᧈ ᦵᦵᦤᧂ ᦑᦸᧂᦰ ᦃᦸᧂ ᦐᧄ ᦇᦱᧄ, ᦺᦋᧉ ᦀᧁ ᦷᦞ ᦠᦱᧃ ᦷᦂᧆ ᦵᦵᦎᧄᧉ ᦙᦱ ᦷᦈᧆ ᦖᦻ ᦷᦋᧈ ᦉᧅ ᦃᦱᧆ ᧞ ᦑᦲᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦅ, ᦷᦈᧆ ᦖᦻ ᦃᦸᧉ ᦊᦴᧈ ᦣᦱᧁ ᦂᦲᧃ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦋᦴᧈ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦅ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ。

    ᦵᦙᦲᧈ ᦘᦸᧄᧉ ᦓᧃᧉ, ᦕᦴᧉ ᦔᦲᧃ ᦅᧁᧉ ᦘᦸᧄᧉ ᦍᧂ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦉ ᦜᦱᧈ ᦷᦂᧆ ᦵᦵᦎᧄᧉ ᦆᦱᧁᧈ ᦷᦞ ᦠᦱᧃ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦌᦳᧄ ᦂᧃ ᦑᦸᧂᦰ ᦆᦱᧁᧈ ᦵᦵᦎᧃᧈ ᦉᦹ ᦀᦳᧃᧈ ᦇᧃ ᦈᦹᧈ ᦈᧄ ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦅ ᦧᦱᧂᧈ ᦺᦃ ᦺᦡᧉ ᧔᧐ ᦷᦃᧇᧈ ᦺᦩᧈ。

  (ᦀᦲᦰ ᦃᧃ ᦷᦜᧂ )