new tai | old tai | 中文

ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦈᧅ ᦍᦳᧃ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ ᦠᦹᧉ ᦟᦴᧅ ᦵᦣᧃ ᦓᦾᧉ

作者: 时间:2018-12-25 11:44:09

3b-3.jpg

 ᦵᦗᦲᧈ ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ ᦟᦴᧅ ᦵᦣᧃ ᦓᦾᧉ,ᦕᦴᧉ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦶᦋᧆ ᦡᦸᧄ ᦵᦆᦲᧂᧈ ᦈᧅ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᦈᦱᧃᧈ ᦶᦖᧈ ᦺᦋᧉ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᦵᦋᧂ ᦣᦱ ᦶᦌᧂᧈ ᦺᦓ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦺᦋᧉ ᦊᦳᧂᧈ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦞᧃ ᦁᦱ ᦑᦲᧆ ᦌᧁ ᦶᦣᧂ ᦺᦔ ᦏᦹᧂ ᦢᦱᧃᧉ ᦔᦱᧈ ᦷᦆᧉ ᦷᦢᧅᧈ ᦓᧄᧉ ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ,ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦈᧅ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ ᦓᧃᧉ ᦗᦸᧅ ᧑ ,ᦠᦹᧉ ᦟᦴᧅ ᦵᦣᧃ ᦓᦾᧉ ᧓᧒ ᦅᦳᧃ ᦺᦓ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ ᦀᦲᧅᧈ ᦵᦵᦏᧄ ᦓᧄᧉ ᦣᦴᧉ ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ ᦺᦖᧈ ᦵᦵᦏᧄ。

 ( ᦈᦲᧈ ᦵᦞᦲᧃᧉ ᦍᦲᧃᧉ/ ᦏᦸᧆᧈ ᦔᦳᧂᧈ )