new tai | old tai | 中文

ᦵᦒᦲᧉ ᦋᦲᧃ ᦎᦱᧈ ᦎᦼᧈ ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦋᦲᧁᧉ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦋᦲᧁᧉ ᦺᦓ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦗᦰ ᦍᦰ “ ᦠᧆ ᦶᦜᧃᧈ ᦍᦱᧄ ᦐᦱᧁ ”

作者: 时间:2018-12-25 11:43:18

  3b-2.jpg

 ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦶᦎᧈ ᦵᦡᦲᧃ ᦱ᧒ ᦷᦟᧅ ᦱ᧐ ᦆᧄᧈ ᦙᦱ, ᦵᦒᦲᧉ ᦋᦲᧃ ᦎᦱᧈ ᦎᦼᧈ ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦋᦲᧁᧉ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦃᧅ ᦖᧃᧈ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦋᦲᧁᧉ ᦺᦓ ᦵᦋᦲᧁᧈ  ᦗᦰ ᦍᦰ“ᦠᧆ ᦶᦜᧃᧈ ᦍᦱᧄ ᦐᦱᧁ”ᦵᦞ ᦟᦱ ᧕ ᦞᧃ 。

 ᦂᦱᧃ ᦠᧆ ᦵᦵᦜᧃᧈ ᦗᦸᧅ ᦓᦲᦰ ᦖᦴᧈ ᦆᦴ ᦉᦸᧃ ᦶᦞᧆ ᦟᦸᧄᧉ  ᦋᦸᧄ ᦎᦱᧄ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᦶᦋᧆ ᦈᦲᧂ ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦋᦲᧁᧉ, ᦃᧆ ᦶᦃᧂ ᦎᦱᧄ ᦩᦱᧄ ᦅᦹᧆ“ᦂᦱᧉ ᦋᧄ  ᦂᦱᧃ ᦋᦲᧃ ᦌᦱᧉ”,ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ ᦎᦼᧈ ᦶᦍᧃᧉ ᦎᦹᧅ ᦎᦸᧈ ᦂᦱᧃ ᦂᦲᧉ ᦅᦲᧃ ᧞ ᦂᦱᧃ ᦶᦈᧅᧈ ᦛᦻ ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ ᦶᦋᧆ ᦈᦲᧂ ᦉᦗ ᦑᧂ ᦂᦳᧄ。ᦆᦴ ᦉᦸᧃ ᦉᧇ ᦶᦂᧉ ᦅᦸᧂ ᦈᦱ、 ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦋᧆ ᦈᦲᧂ ᦋᦲᧃ ᦌᦱᧉ、 ᦗᦰ ᦍᦰ ᦠᧆ ᦶᦜᧃᧈ ᦂᦱᧃ ᦶᦋᧆ ᦈᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦂᦲᧉ ᦅᦲᧃ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ, ᦗᦸᧂᦰ ᦂᧇ ᦂᦱᧃ ᦋᦲᧃ ᦌᦱᧉ ᦋᦴᧈ ᦞᧃ ᦍᦱᧄ ᦋᦱᧂᧈ ᦷᦗᧇ ᦍᦱ ᦂᦱᧃ ᦂᦲᧉ ᦅᦲᧃ ᦓᧃᧉ, ᦑᦲᧈ ᦐᧅ ᦓᦲᦰ ᦕᦴᧉ ᦅᦳᧃ ᦎᦼᧈ ᦶᦍᧃᧉ ᦃᦳᧅ ᦣᦴᧉ ᦧᦻ ᦶᦑᧃ ᦂᦱᧃ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ、ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ、 ᦂᦱᧃ ᦍᧇ ᦅᦳᧃ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ, ᦂᧇ ᦑᧂ ᦂᦱᧃ ᦺᦋᧉ ᦊᦳᧂᧈ ᦋᦲᧃ ᦂᦳᧃᧈ、ᦉᦸᦰ ᦵᦵᦉᦰ ᦙᦹ、ᦶᦔᧃᧉ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦖᦱᧅ ᦶᦎᧅᧈ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ 。

 ᦊᦴᧈ ᦵᦙᦲᧈ ᦠᧆ ᦶᦜᧃᧈ ᦠᧃᧉ, ᦕᦴᧉ ᦅᦳᧃ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦵᦵᦕᧈ ᦺᦃ ᦃᧃ ᦒᦰ “ᦵᦟᦲᧆ ᦷᦎᧅ ᦵᦠᦲᧈ ᦍᦾᧉ ᦓᧄᧉ ᦎᦱ ᦢᧁᧈ ᦷᦎᧅ、 ᦐᧂ ᦁᦱᧅ ᦵᦓᦲᧉ ᦵᦈᧇ ᦢᧁᧈ ᦷᦎᧅ ᦵᦣᧈ ᦖᦴᧈ ᦋᦳᧄ”, ᦃ ᦊᧄ ᦺᦈ ᦝᧂ 、 ᦝᧂ ᦶᦆᧄᧉ ᦏᦲᧈ 、ᦷᦀᧆ ᦷᦑᧅ ᦃᦱᧄᧈ ᦊᦱᧇ ᦠᧆ ᦶᦜᧃᧈ, ᦃᧅ ᦖᧃᧈ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦃᦸᧉ ᦐᧅ ᦅᦸᧂ ᦈᦱ ᦵᦵᦙᧈ ᦆᧆ ᦀ ᦏ ᦺᦓ , ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ  ᦂᦱᧃ ᦶᦋᧆ ᦈᦲᧂ ᦋᦲᧃ ᦌᦱᧉ ᧞ ᦵᦓᦲᧉ ᦷᦎ ᦂᦱ ᦍᦱ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦆᦲᧂ。

 (ᦞᦴᧉ ᦶᦉᧃᧈ)