new tai | old tai | 中文

ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦣᧁ ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᦕᦴᧉ ᦶᦋᧆ ᦡᦸᧄ ᦘ ᦑᦲᧆ ᦓᦻ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦓᧄᧉ ᦶᦙᧈ ᦺᦓ ᦂᦱ ᦟᦰ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ

作者: 时间:2018-12-06 15:05:23

 3b-3.jpg

  ᦵᦗᦲᧈ ᦶᦕᧈ ᦺᦃ ᦋᦸᧂᧈ ᦺᦋᧉ ᦷᦃ ᦘᦲᧉ ᦤᦱᧃ ᦶᦂᧁᧉ ᦕᦴᧉ ᦶᦋᧆ ᦡᦸᧄ ᦘ ᦑᦲᧆ ᦓᦻ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦓᧄᧉ ᦶᦙᧈ ᦺᦓ ᦂᦱ ᦟᦰ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦎᦲᧄ ᦒᦲ,ᦔᧆ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦺᦘᧈ ᦑᧂ ᦂᦳᧄ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦘᦸᧄᧉ ᦵᦓᦲᧂ ᦓᦸᧂ ᦂᧃ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦓᧄᧉ ᦶᦙᧈ ᧞ ᦐᦸᧂ ᦉᦜ,ᦵᦡᦲᧃ ᦱᦱ ᦷᦟᧅ ᧒᧗ ᦆᧄᧈ,ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦣᧁ ᦂᦱᧉ ᦋᧄ  ᦕᦴᧉ ᦶᦋᧆ ᦡᦸᧄ ᦘ ᦑᦲᧆ ᦓᦻ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦓᧄᧉ ᦶᦙᧈ ᦺᦓ ᦂᦱ ᦟᦰ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ。ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦁᧃ ᦟᦳᧅ ᦶᦎᧈ ᦆᦸᧂᧉ ᦔᦱᧃᧈ ᦂᦱᧃ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦓᧄᧉ ᦶᦙᧈ ᦑᧂ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᧓ ᦶᦉᧃᧈ (ᦉᦹᧈ) ᦙᦱ、 ᦕᦴᧉ ᦶᦋᧆ ᦡᦸᧄ ᦓᦻ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦓᧄᧉ ᦶᦙᧈ ᦺᦓ ᦂᦱ ᦟᦰ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦙᦱ ᦓᧃᧉ ᧒᧐ ᦅᦳᧃ ᦔᦻ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦘᦸᧄᧉ ᦂᦱᧉ ᦋᧄ。 ᦕᦴᧉ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦘᦸᧄᧉ ᦃᧁᧉ ᦏᦹᧂ ᦑᦲᧈ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦶᦎᧆ ᦶᦎᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ ᦁᧃ ᦺᦂᧉ ᦂᦲᧄᧈ ᦓᧄᧉ ᦶᦙᧈ ᦉᦻᧈ ᦍᦱᧂᧈ ᦷᦆᧉ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦓᧃᧉ; ᦺᦔ ᦏᦹᧂ ᦓᧄᧉ ᦀᦸᧆᧈ ᦺᦓ ᦂᦱᧆ ᦌᦻ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦶᦋᧆ ᦑᦸᧂᦰ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦟᦱᧂ ᦓᧄᧉ ᦶᦙᧈ ᧞ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦙᦱᧂᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦃᦸᧂ ᦂᦸᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ ᦑᦲᧈ ᦣᦲᧄ ᦓᧄᧉ ᦶᦙᧈ ᧒ ᦚᧂᧈ; ᦕᦴᧉ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦴ ᦂᦱᧆ ᦌᦻ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦢᦸᧅᧈ ᦔᦱᧁᧈ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦓᧄᧉ ᦵᦵᦙᧈ ᦠᦹᧉ  ᦕᦴᧉ ᦶᦋᧆ ᦡᦸᧄ ᦘ ᦑᦲᧆ ᦓᦻ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦓᧄᧉ ᦶᦙᧈ ᦺᦓ ᦂᦱ ᦟᦰ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ。

 ( ᦉᦱᧈ ᦵᦞᦲᧃᧉ ᦶᦊᧃᧈ /ᦏᦸᧆᧈ ᦔᦳᧂᧈ)