new tai | old tai | 中文

ᦶᦋᧁᧈ ᦋᦲᧃ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦞᧃ ᦑᦲᧆ ᦢᧁᧈ ᦌᧁ ᦶᦣᧂ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ

作者: 时间:2018-12-06 15:03:21

 3b-1.jpg

 ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦓᧇ ᦎᦱᧄ“ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦷᦀᧇ ᦊᦱᧇ ᦣᦾᧉ ᦞᧃ”ᦁᧃ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦶᦎᧆ ᦶᦎᧂᧈ ᦂᦱᧂ ᦆᦹᧃ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦂᦱᧃ ᦂᦲᧃ ᦜᧁᧉ、ᦙᧁ ᦜᧁᧉ ᦕᧆ ᦷᦟᧆ ᦵᦦᧃ ᦓᧃᧉ, ᩅᧃ ᦓᧃᧉ ᦂᦱᧂ ᦆᦹᧃ,ᦶᦋᧁᧈ ᦋᦲᧃ ᦎᦱᧈ ᦎᦼᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦶᦉᧃᧈ ᦶᦈᧅᧈ ᦛᦻ ᦂᦱᧃ ᦶᦋᧃ ᦌᦱᧉ ᦎᦱᧄ ᦋᦸᧇ ,ᦵᦵᦈᧅᧈ ᦛᦻ ᦑᦲᧈ ᦐᧅ ᦶᦎᧆ ᦶᦎᧂᧈ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦕᧃᧉ ᦶᦣᧆ、 ᦕᦸᧇ ᦵᦵᦕᧈ ᦶᦡᧆ ᦵᦎᦲᧃ ᦕᦸᧇ ᦈᦸᧆᧈ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ,ᦃᧆ ᦶᦃᧂ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦃᧆ ᦶᦃᧂ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦅᧆ ᦆᦲᧂᧈ ᦶᦎᧆ ᦶᦎᧂᧈ ᦟᦱᧂ ᦵᦗᧆ ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ ᦂᦲᧃ ᦜᧁᧉ ᦵᦉ ᧟ ᦕᧆ ᦷᦟᧆ ᦵᦦᧃ。

 ᦖᦴᧈ ᦌᦱᧉ ᦵᦵᦋᧆ ᦋᦴᧈ ᦖᦴᧈ  ᦠᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦑᦲᧈ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦔ ᦈᦳ ᦢᧃ, ᦠᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ  ᦶᦔᧃᧉ ᦏ ᦜ ᦶᦡᧆ ᦵᦎᦲᧃ ᦺᦞᧉ ᦀᦸᧃ,ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᦎᦱᧄ ᦟ ᦶᦢᧇᧈ、 ᦕᦴᧉ ᦶᦏᧆ ᦣᦸᧂ  ᦋᦲᧃ ᦌᦱᧉ  ᦶᦎᧆ ᦶᦎᧂᧈ  ᦎᦱᧄ ᦟ ᦶᦢᧇᧈ 。 ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦷᦟᧆ ᦵᦦᧃ ᦕᦻᧉ ᦺᦔ ᦵᦑᧁ ᦙᦱ ᧉ  ᦐᧂᧉ ᦅᧃ, ᦠᧃ ᦅᧃ ᦺᦡ ᦅᦸᧉ  ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦅᧃ ᦓᧃᧉ 、 ᦙᦲ ᦂᦱᧃ ᦕᦲᧆ ᦶᦕᧅᧈ ᦅᦸᧉ ᦎᦸᧂᧉ ᦶᦎᧆ ᦶᦎᧂᧈ , ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦶᦎᧆ ᦶᦎᧂᧈ ᦵᦣᧆ ᦠᧃ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦀᦸᧅᧈ ᦙᦱ ᦏᧅ ᦏᦲᧈ。 ᦶᦏᧄ ᦙᦱ, ᦶᦏᧄ ᦶᦃᧂ ᦶᦣᧂ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃᦶᦡᧆ ᦵᦎᦲᧃ , ᦔᧆ ᦀᧁ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦂᦱᧃ ᦂᦲᧃ ᦜᧁᧉ ᧟ ᦕᧆ ᦷᦟᧆ ᦵᦦᧃ  ᦁᧃ ᦔᦲᧃ ᦟᦱᧂ ᦵᦗᧆ ᦵᦃᧆ ᦋᦱ ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ ᦓᧃᧉ,ᦍᦸᦰ ᦓᧄ ᦕᦴᧉ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦘᦸᧄᧉ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦓᧃᧉ ᦷᦔᧅ ᦎᧂᧉ ᦂᦱᧃ ᦊᦳᧂᧈ ᦊᧄ ᦋᦲ ᦞᦲᧆ、ᦣᧅ ᦠᦳᧄ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ、ᦂᦱᧃ ᦕᧆ ᦷᦟᧆ ᦵᦦᧃ ᦅᦸᧉ ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦔ ᦟᦲᦰ ᦂᦱᧃ ᦠᦹᧈ ᦂᦱ ᦟᦰ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ,ᦀᦸᧅᧈ ᦶᦣᧂ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᧃ ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ“ᦕᧆ ᦷᦟᧆ ᦵᦦᧃ ᦢᧁᧈ ᦂᦲᧃ ᦜᧁᧉ、ᦂᦲᧃ ᦜᧁᧉ ᦢᧁᧈ ᦕᧆ ᦷᦟᧆ ᦵᦦᧃ”ᦓᧃᧉ。

 ᦂᦱᧃ ᦂᦱᧂ ᦆᦹᧃ  ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦷᦟᧆ ᦵᦦᧃ ᦓᧃᧉ,ᦗᦸᧂᦰ ᦕᦻᧈ ᦋᦲᧃ ᦌᦱᧉ ᧔᧓ ᦅᦳᧃ(ᦗᦸᧅ),ᦠᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦑᦲᧈ ᦶᦎᧂᧈ ᦑᦲᧈ ᦌᦱᧉ ᦵᦵᦋᧆ ᦔ ᦈᦳ ᦢᧃ ᧒ ᦑᦲᧈ,ᦵᦵᦎᧆ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦟᦱᧂ ᦵᦗᧆ ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ ᦓᧃᧉ ᧘᧘ ᦋᦸᧂᧈ。 (ᦟᦲ ᦵᦌᦲᧃᧉ ᦙᦲᧃᧉ)