new tai | old tai | 中文

ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦣᧁ ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᦕᦴᧉ ᦌᦸᧃᧉ ᦉᦹᧇᧈ ᦋᦱᧂᧈ ᦃᧇ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦺᦑ

作者: 时间:2018-12-06 15:02:17

 3b-2.jpg

  ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦡᦲᧃ ᦱᦱ ᦷᦟᧅ ᧒᧒ ᦆᧄᧈ,ᦔᦲ ᧒᧐ᦱ᧘ ᦷᦎ ᦅᧁᧉ ᦂᦱᧃ ᦘᦸᧄᧈ ᦀ ᦏ ᦺᦓ“ᦷᦎ ᦵᦡᧁ ᦃᧆ ᦂᦱᧉ ᦵᦵᦂᧃᧈ、ᦵᦵᦌᧆ ᦌᦹᧈ ᦏᦹ ᦉᦈ、ᦎᦸᧇᧈ ᦢᦳᧃ ᦎᦸᧇᧈᦅᦳᧃ”ᦅᦹ ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᦕᦴᧉ ᦌᦸᧃᧉ ᦉᦹᧇᧈ ᦋᦱᧂᧈ ᦃᧇ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦺᦑ ᦓᧃᧉ ᦊᦴᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦶᦋᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦶᦉᧃᧈ ᦷᦔᧆ ᦵᦣᧃ。

 ᦂᦱᧃ ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᦗᦸᧅ ᦓᦲᦰ ᦙᦲ ᦷᦣᧂ ᦞᧆ ᦒᦓ ᦒᧄ ᦺᦓ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦔᦲᧃ ᦅᧁᧉ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ,ᦵᦞ ᦟᦱ ᧕ ᦞᧃ。ᦕᦴᧉ ᦌᦸᧃᧉ ᦉᦹᧇᧈ ᦋᦱᧂᧈ ᦃᧇ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦺᦑ ᦏᦱᧃᧉ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦀᦲᦰ ᦂᦸᧂ、 ᦕᦴᧉ ᦌᦸᧃᧉ ᦉᦹᧇᧈ ᦋᦱᧂᧈ ᦃᧇ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦺᦑ ᦏᦱᧃᧉ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦀᦻᧉ ᦉᦱᧄ ᦔᦴᧈ ᦺᦢᧉ、ᦀᦻᧉ ᦉᦱᧄ ᧞ ᦀᦲᦰ ᦶᦂᧁᧉ,ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦵᦣᧃ ᦋᦱᧂᧈ ᦃᧇ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦺᦑ ᦂᧇ ᦟᦹᧇ ᦉᦹᧇᧈ ᦙᦱ ᦑᧂ ᦶᦉᧃᧈ  ᦱᦱ ᦶᦌᧂᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈᦗᦸᧂᦰ  ᧖᧐ ᦅᦳᧃ ᦔᦻ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᦱᧉ ᦋᧄ。ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦂᦱᧃ ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᦠᧃᧉ,ᦆᦴ ᦉᦸᧃ ᧔ ᦕᦴᧉ  ᦗᦲᧆ ᦵᦔᧃᧈ ᦔᦲᧃᧈ ᦊᦱᧈ ᦗᦻ ᦀᦸᧃ  ᦉᦸᧃ ᦓᧃᧉ, ᦉᦸᧃ ᦅᦸᧂ ᦈᦱ  ᦂᦱᧃ ᦶᦋᧆ ᦈᦲᧂ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧇ ᦂᧃ。 ᦞᧃ ᦷᦔᧆ ᦵᦣᧃ ᦓᧃᧉ,ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦵᦣᧃ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦗᦰ ᦍᦰ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦁᧃ ᦵᦣᧃ ᦺᦡᧉ ᦠᦹᧉᦆᦴ ᦉᦸᧃ ᦑᦸᧂᦰ,ᦢᧁᧈ ᦑᧁᧈ ᦅᦱᧈ ᦵᦙᧃᧉ ᦷᦙᧇ ᦗᦰ ᦍᦰ ᦅᧄ ᦃᧇ ᧒ ᦷᦢᧆ,ᦕᦴᧉ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧃ ᦍᧂ  ᦧᦾᧈ ᦺᦜ  ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ  ᦋᦱᧂᧈ ᦃᧇ ᦎᦸᧈ ᦂᧃ。ᦑᧂ ᦜᦻ ᦔᦲᧃ ᦷᦙᧃᧈ ᦔᦲᧃ ᦵᦍᦲᧄ,ᦵᦉᧂ ᦃᧇ ᦷᦙᧃᧈ ᦞᦸᧃ ᦺᦈ ᦠᦱᧅ ᦠᦹᧉ ᦆᦴ ᦉᦸᧃ ᦊᦸᧂᧉ ᦍᦸ ᦞᦱᧈ ᦡᦲ ᦑᦰ ᦶᦑᧉ。ᦂᦱᧃ ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᦗᦸᧅ ᦓᦲᦰ,ᦢᧁᧈ ᦑᧁᧈ ᦅᦱᧈ ᦙᧂᧈ ᦙᦳᧃ ᦂᦱᧃ ᦃᧃ ᦒᦰ ᦞᧆ ᦒᦓ ᦒᧄ ᦃᦸᧉ ᦊᦴᧈ ᦣᦱᧁ ᦂᦲᧃ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦺᦑ,ᦵᦗᦲᧈ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦋᦱᧂᧈ ᦃᧇ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦺᦑ、ᦌᦸᧃᧉ ᦉᦹᧇᧈ ᧞ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦓᧃᧉ ᦀᦲᧅᧈ ᦶᦏᧄ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦺᦖᧈ ,ᦵᦗᦲᧈ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦋᦱᧂᧈ ᦃᧇ ᦵᦉᦲᧈ ᦣᦸᧂ ᦜᦸᧂ ᦗᦹᧃᧉ ᦡᦲ ᦺᦞᧉ ᧟。

  ᦎᦱᧄ ᦃᧁᧉ ᦠᦱ ᦣᦴᧉ,ᦋᦱᧂᧈ ᦃᧇ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦺᦑ ᦓᦲᧉ ᦑᦱᧃ ᦠᦹᧂ ᦍᦱᧁᧈ、ᦙ ᦷᦍ ᦃᧇ ᦜᦻ ᦙᦱᧅ ,ᦣᧅ ᦉᦱ ᦌᦸᧃᧉ ᦉᦹᧇᧈ ᦞᧆ ᦒ ᦓ ᦒᧄ ᦂᧁᧈ ᦂᦸᧃᧈ 、ᦅᧄ ᦺᦘ、ᦓᦲᧉ ᦑᦱᧃ、ᦓᦲᧉ ᦍᦻ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ,ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦂᦱᧃ ᦃᦸᧉ ᦊᦴᧈ ᦣᦱᧁ ᦂᦲᧃ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦺᦑ ᦓᧃᧉ ᦠᦱᧅ ᦙᦲ ᦋᦸᧂᧈ ᦺᦋᧉ ᦺᦊᧈ ᦓᧅ。ᦔᦲ ᧒᧐᧐᧖ ᦷᦎ ᦵᦡᦲᧃ ᧕ ᦷᦟᧅ ᧒᧐ ᦆᧄ,ᦋᦱᧂᧈ ᦃᧇ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦺᦑ ᦈᦸᧉ ᦷᦅᧉ ᦛᦴᧈ ᦶᦊᧃᧈ ᦷᦈᧆ ᦖᦻ ᦃᧁᧉ ᦂᧇ ᦂᦱᧃᧉ ᦋᦹᧈ ᦵᦉᧂ  ᦞᧆ ᦒᦓ ᦒᧄ ᦷᦙᧃ ᦷᦡᧅ ᦏᦱᧃᧉ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦟᦴᧈ ᦒᦲ ᧑。

(ᦀᦲᦰ ᦵᦀᧀᧉ ᦀᦲᧃᧈ、ᦍᧂᧉ ᦌᦳᧃᧈ ᦵᦙᧀᧉ)