new tai | old tai | 中文

ᦶᦋᧁᧈ ᦋᦲᧃ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦕᦴᧉ ᦉ ᦖᧅ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦔ ᦟᦲᦰ ᦂᦱᧃ

作者: 时间:2018-12-06 15:01:03

  3b-4.jpg

 ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦗᦸᧅ ᦷᦠ ᦒᦲ ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ“ᦔ ᦟᦲᦰ ᦂᦱᧃ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦺᦊᧈ、ᦔᦸᧂ ᦔᦲᧃ ᦕᦴᧉ ᦺᦔ ᦀᦸᧃ ᦐᦱᧉ ᦦᦱᧈ ᦀᦸᧃ ᦑᦱᧂ”ᦑᦱᧂ ᦶᦍᧃᧉ ᦕᦴᧉ ᦉ ᦖᧅ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦋᦲᧈ ᦨᦱᧃᧈ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦔ ᦟᦲᦰ ᦂᦱᧃ。ᦶᦋᧁᧈ ᦋᦲᧃ ᦎᦱᧈ ᦎᦼᧈ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦑᦱᧂ ᦶᦍᧃᧉ ᦕᦴᧉ ᦉ ᦖᧅ ᧖᧐ ᦅᦳᧃ ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦷᦉᧇ ᦑᦱᧂ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦴ ᦺᦓ ᦉᦹᧈ、ᦷᦉᧇ ᦑᦱᧂ ᦷᦣᧂ ᦵᦣᧃ ᦋᦲᧈ ᦨᦱᧃᧈ ᦊᦲᧁᧈ ᦵᦁᦲᧉ ᦵᦵᦍᧃᧉ、 ᦷᦉᧇ ᦑᦱᧂ ᦂᦸ ᦉᦲ ᦜᦲ ᦀᦸᧅᧈ ᦆᦸᧃ、ᦷᦉᧇ ᦑᦱᧂ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦴ ᦺᦓ ᦵᦋᦲᧁᧈ、ᦷᦉᧇ ᦑᦱᧂ ᦵᦣᦲᧃ ᦷᦜᧂ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦎᦱᧈ ᦌᦱ、ᦷᦉᧇ ᦑᦱᧂ ᦵᦑᦲᧉ ᦵᦆᦲᧉ ᦉᦹᧈ、ᦷᦉᧇ ᦑᦱᧂ ᦟᧁ ᦎᦱᧈ ᦌᦲᧃᧈ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ,ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦕᦴᧉ ᦉ ᦖᧅ ᦠᦱᧄᧉ ᦉᦸᧃ ᦃᧁᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦑᦱᧂ ᦟ ᦺᦞ ᦺᦔ ᦙᦱ ᦍᦲᧂᧈ ᦡᦲ ᦁᧃ“ᦙᦲ ᦁᦱ ᦈᦲᧃ ᦝᦲᧅ ᦊᦱᧂᧈ ᦉᦻ ᦑᦱᧂ ᦗᦱᧃᧈ ᦙᦱ ᦶᦉᧃᧈ”ᦓᧃᧉ。

  (ᦷᦆᧉ ᦅᦱᧂᧈ/ᦏᦸᧆᧈ ᦔᦳᧂᧈ)