new tai | old tai | 中文

ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦓᦳᧂᧉ ᦌᦱᧂ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦙᦹᧉ ᦞᧃ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦷᦟᧅ ᦵᦀᧆᧈ ᦵᦐᦲ ᦷᦟᧅ

作者: 时间:2018-12-06 14:59:58

  3b-5.jpg

  ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦡᦲᧃ ᦱᦱ ᦷᦟᧅ ᧒᧘ ᦆᧄᧈ,ᦆᦸᧂᧉ ᦔᦱᧃᧈ ᦂᦱᧃ ᦂᦱ ᦟᦰ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦓᦳᧂᧉ ᦌᦱᧂ ᦺᦓ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧇ ᦶᦒᧃᧈ ᦆᦳᧂᧉ ᦵᦝᦲᧃᧈ ᦌᦱᧂ、ᦂᦱᧆ ᦟᦲ ᦵᦌᦲᧃᧉ ᦌᦲᧈ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ,ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦙᦹᧉ ᦞᧃ ᦅᧁᧉ ᦂᦱᧃ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦷᦟᧅ ᦵᦀᧆᧈ ᦵᦐᦲ ᦷᦟᧅ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᧓ᦱ。

 ᦂᦱᧃ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦶᦞᧆ ᦟᦸᧄᧉ “ᦎᦱᧄ ᦷᦎ ᦶᦋᧆ ᦑᦸᧂᦰ 、ᦣᦴᧉ ᧞ ᦝᦱᧂᧉ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦷᦟᧅ ᦵᦀᧆᧈ、 ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦉ ᦵᦛᧀ ᦶᦂᧃᧈ ᦃᧃ” ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦅᧁᧉ ᦂᦱᧃ ᦓᦲᦰ ᦙᦱ ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ。ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦠᧃᧉ ᦗᦰ ᦍᦰ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦔᦳᧂᧈ ᦷᦣᧇ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦃᦳᧄᧈ ᦕᧃᧉ  ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦷᦟᧅ ᦵᦀᧆᧈ 、 ᦂᦸᦰ ᦊᧂ ᦅᧄ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ, ᦶᦕᧈ ᦚᦱᧉ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦷᦟᧅ ᦵᦀᧆᧈ,ᦈᦹ ᦕᦸᧇ ᦶᦕᧈ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦷᦊᧅ ᦊᦱ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦷᦟᧅ ᦵᦀᧆᧈ ᦠᦹᧉ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦕᦻᧉ ᦺᦔ ᦵᦑᧁ ᦙᦱ ᦓᧃᧉ,ᦟᦰ ᦶᦝᧆ ᦡᦽᧉ ᦂᦱᧃ ᦊᦱᧃᧉ ᦷᦂ ᦕᦴᧉ ᦈᧇ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦷᦟᧅ ᦵᦀᧆᧈ ᧞ ᦕ ᦖᦱᧆ ᦡᦴ ᦶᦆᧃ ᦓᧃᧉ。ᦑᧂ ᦜᦻ ᦀᦸᧅᧈ ᦔᦱᧅ ᦍᦰ ᦍᦰ ᦞᦱᧈ,ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦈᦹᧈ ᦖᧃᧉ ᦂᦱᧃ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦵᦑᦲᧅ ᦗᦹᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦷᦟᧅ ᦵᦀᧆᧈ,ᦂᦻ ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦁᧃ ᦊᦱᧄᧉ ᦜᦹᧆᧈ ᦡᦲ ᦓᧃᧉ,ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦂᦱᧃ ᦃᦸᧉ ᦊᦴᧈ ᦣᦱᧁ ᦂᦲᧃ ᦠᧃᧉ ᦏᦹ ᦐᧅ ᦡᦽᧉ ᦂᦱᧃ ᦶᦆᧄᧉ ᦏᦲᧈ, ᦔᧆ ᦀᧁ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦝᦱᧂᧉ  ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦷᦟᧅ ᦵᦀᧆᧈ ᦙᦱ ᦟᧅ ᦃᦳᧄᧈ ᦜᦸᧃ ᦓᧃᧉ。ᦞᧃ ᦓᧃᧉ, ᦗᦸᧂᦰ ᦶᦕᧈ ᦚᦱᧉ ᦗᦸᧇ ᦉᦸ ᦐᧂ ᦉᦹ ᧓ ᦣᦾᧉ ᦐᦽᧈ ᦔᦻ、 ᦐᧂ ᦉᦹ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᧓ ᦣᦾᧉ ᦕᦹᧃ ᦔᦻ、 ᦊᦱᧂ ᦉᦳᧇ ᦟᦲᧂ ᧒ ᦣᦾᧉ ᦂᧇ, ᦎᦲᧆ ᦊᧂ ᦅᧄ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦱ᧐ ᦃᦸᧉ。

  ᦎᦱᧄ ᦃᧁᧉ ᦠᦱ ᦣᦴᧉ,ᦔᦲ ᦓᦲᦰ ᦵᦡᦲᧃ ᦱ᧒ ᦷᦟᧅ ᦆᧄᧈ ᧑ ᦔᦲᧃ ᦞᧃ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦷᦟᧅ ᦵᦀᧆᧈ ᦵᦐᦲ ᦷᦟᧅ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᧓ᦱ,ᦅᧁᧉ ᦂᦱᧃ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦗᦸᧅ ᦓᦲᦰ ᦔᦲᧃ “ᦎᦱᧄ ᦷᦎ ᦶᦋᧆ ᦑᦸᧂᦰ、ᦣᦴᧉ ᧞ ᦝᦱᧂᧉ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦷᦟᧅ ᦵᦀᧆᧈ、ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦉ ᦵᦛᧀ ᦶᦂᧃᧈ ᦃᧃ ”。 ᦕᦴᧉ ᦉ ᦜᦱᧈ ᦣᦸᧂᧉ ᦶᦣᧅ,ᦅᧃ ᧞ ᦙᦲ ᦂᦱᧃ ᦵᦃᧆ ᦋᦱ ᦟᦱᧄ ᦈᧇ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦷᦟᧅ ᦵᦀᧆᧈ ᦓᧃᧉ, ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦎᦱᧄ ᦷᦎ ᦶᦋᧆ ᦑᦸᧂᦰ,ᦋᦴᧈ ᦕᦴᧉ ᦋᦴᧈ ᦅᦳᧃ ᦅᦸᧉ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦵᦣᧆ ᦔᦲᧃ ᦕᦴᧉ ᦏᦳᧅᧈ ᦒᦱᧄ ᦷᦎ ᦒᦲ ᧑ ᦶᦠᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦶᦂᧃᧈ ᦃᧃ ᦷᦎ ᦆᦲᧂ ᦓᧃᧉ 。

 (ᦓᦲᧂᧉ ᦍᦲᧃᧉ ᦅᦱᧂᧈ、ᦵᦎᦲᧃᧈ ᦍᦲᧃᧉ ᦌᦴᧈ)