new tai | old tai | 中文

ᦃᧁᧉ ᦏᦹᧂ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦑᦱᧂ ᦟ ᦺᦞ ᦺᦔ ᦙᦱ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ

作者: 时间:2018-12-04 09:34:18

   3b-2.jpg

 ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦶᦋᧁᧈ ᦋᦲᧃ ᦎᦱᧈ ᦎᦼᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦶᦉᧃᧈ ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ“ᦵᦑᧁ ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ   ᦉᦳᧅ ᦵᦉᦲᧃ ᦔᦸᧂᧈ ᦒᦳᧂᧈ ᦟᦳᧂᧈ ᦡᦲ ᦏᦹᧂ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦉ ᦏᦲ ᦓᦾᧉ ”ᦂᦱᧃ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦑᦱᧂ ᦟ ᦺᦔ ᦙᦱ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ ᦃᧁᧉ ᦏᦹᧂ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ ᦃᧁᧉ ᦏᦹᧂ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ,ᦶᦏᧄ ᦶᦃᧂ ᦶᦣᧂ ᦷᦆᧄᧈ ᦗᦻ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦘᦸᧄᧉ ᦂᦱᧃ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦑᦱᧂ ᦟ ᦺᦞ ᦺᦔ ᦙᦱ ᦷᦎ ᦵᦡᧁ ᦃᦳᧅ ᦣᦴᧉ ᦧᦻ ᦶᦑᧃ ᦑᦱᧂ ᦟ ᦺᦞ ᦺᦔ ᦙᦱᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ、ᦘ ᦑᦲᧆ ᦣᦲᧆ ᦵᦔᦲᧂ  ᦟ ᦶᦢᧇᧈ ᦑᦱᧂ ᦟ ᦺᦞ ᦺᦔ ᦙᦱ、ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᧞ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦍᦲᧂᧈ ᦡᦲ。

 ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᦀᧁ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦵᦙᦲᧈ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦓᧃᧉ ᦟᦳᧂ ᦺᦔ ᦏᦹᧂ ᦺᦓ ᦶᦌᧂᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦔᦱᧃᧈ ᦔᦸᧂ ᦺᦢ ᦉᧅ ᦃᦲᦰ、ᦣᦸᧂᧉ ᦘᦸᧄᧉ ᦂᦱᧃ ᦅᦹᧆ ᦔᦸᧂ ᦗᦻ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ、ᦵᦟ ᦟᦱ ᦂᦱᧆ ᦟᦲ ᦡᦲ ᦗᦻ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ,ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦠᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦑᦲᧈ ᦉᦲᧂᧈ ᦏᦱᧄ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦑᦱᧂ ᦟ ᦺᦞ ᦺᦔ ᦙᦱ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ、ᦔᦾᧈ ᦒᦱᧆ ᦉᦲᧂᧈ ᦆᦱᧁᧈ ᦂᦱᧃ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦑᦱᧂ ᦟ ᦺᦞ ᦺᦔ ᦙᦱ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ 《ᦣᧅ ᦠᦳᧄ ᦋᦲ ᦞᦲᧆ   ᦃᧁᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦎᦱᧄ ᦉ ᦛᧆ ᦌ ᦤᦲ》ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ、ᦂᦸᦰ ᦊᧂ ᦅᧄ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ、ᦶᦕᧈ ᦚᦱᧉ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ《ᦣᧅ ᦠᦳᧄ ᦋᦲ ᦞᦲᧆ   ᦃᧁᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦎᦱᧄ ᦉ ᦛᧆ ᦌ ᦤᦲ》 ,ᦔᧆ ᦀᧁ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦕᧆ ᦷᦟᧆ ᦢᧁᧈ ᦂᦲᧃ ᦜᧁᧉ、ᦂᦲᧃ ᦜᧁᧉ ᦢᧁᧈ ᦕᧆ ᦷᦟᧆ,ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦎᦱᧄ ᦷᦎ ᦃᧆ ᦎᦸᧈ ᦢᧁᧈ ᦃᦲᧈ ᦷᦟᧆ ᦵᦦᧃ ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦺᦢ ᦉᧅ ᦃᦲᦰ、ᦢᧁᧈ ᦃᦲᧈ ᦷᦟᧆ ᦟᦱᧅ ᦵᦵᦃᧅᧈ ᦟᦱᧅ ᦷᦟᧂᧈ ᦗᦳᧃᧉ ᦕ ᦖᦱᧃ ᦓᧃᧉ。ᦶᦏᧄ ᦙᦱ,ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᦃᧁᧉ ᦏᦹᧂ ᦷᦆᧄᧈ ᦷᦣᧂ ᦵᦣᧃ ᦓᦾᧉ ᦷᦣᧂ ᦵᦣᧃ ᦏᦱᧃᧉ ᦂᦱᧂ ᦗᦻ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ  ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ。ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦃᧁᧉ ᦏᦹᧂ  ᦆᦸᧂᧉ ᦉᦸᧃ ᦵᦵᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦑᦱᧂ ᦟ ᦺᦞ ᦺᦔ ᦙᦱ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ、ᦔᦾᧈ ᦆᦱᧁᧈ ᦒᦱᧆ ᦉᦲᧂᧈ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ、ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦵᦔᦲᧂ ᦶᦕᧈ ᦚᦱᧉ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ,ᦉᧇ ᦶᦂᧉ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦑᦱᧂ ᦟ ᦺᦞ ᦺᦔ ᦙᦱ,ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦆᦴ ᦉᦸᧃ ᦟᦴᧅ ᦵᦣᧃ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦷᦔᧅ ᦎᧂᧉ ᦩᦱᧄ ᦅᦹᧆ ᦕᧆ ᦷᦟᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ、ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ ᦃᦲᧈ ᦷᦟᧆ ᦵᦦᧃ。ᦗᦹᧂ ᦂᧇ ᦂᦱᧃ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦶᦎᧂᧈ ᦶᦃ ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ,ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦷᦟᧆ ᦶᦖᧃᧈ ᦗᧁᧈ ᦵᦌᦲᧈ ᦗᦻ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ、ᦙᦸᧉ ᦒᦸᧉ、ᦕᦴᧉ ᦕᧆ ᦷᦟᧆ ᦵᦦᧃ ᦂᦱᧃ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦎᦱᧂᧈ ᦎᦱᧂᧈ。

  ᦎᦸᧈ ᦑᧁᧉ ᦏᦹᧂ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦗᦸᧂᦰ ᦃᧁᧉ ᦏᦹᧂ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᧕ ᦑᦲᧈ,ᦔᦾᧈ ᦒᦱᧆ ᦉᦲᧂᧈ ᦆᦱᧁᧈ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦶᦡᧆ ᦵᦎᦲᧃ ᧞ ᦂᦱᧃ  ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᧕ ᦗᦸᧅ,ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦀᧁ ᦨᦱᧂᧈ ᦷᦔᧈ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦑᦱᧂ ᦟ ᦺᦞ ᦺᦔ ᦙᦱ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ ᦓᧃᧉ ᧘ ᦗᦸᧅ,ᦃᧁᧉ ᦏᦹᧂ ᦷᦣᧂ ᦵᦣᧃ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᧔ ᦗᦸᧅ,ᦶᦕᧈ ᦚᦱᧉ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦗᧃ ᦢᦲᧃᧉ ᦔᦻ。

(ᦋᧂᧈ ᦊᦲᧈ ᦋᦲᧃ)