new tai | old tai | 中文

ᦉᦳᧂᧈ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦃᧁᧉ ᦞᧆ ᦞᦱ

作者: 时间:2018-11-16 17:54:35

 3b-2.jpg

  ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦡᦲᧃ ᦱ᧐ ᦷᦟᧅ ᧒᧙ ᦆᧄᧈ,ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦗᦻ ᦗᦳᧆ ᦒᦱ ᦉᦱ ᦉ ᦓᦱ ᦵᦏ ᦟ ᦞᦱᧆ ᦶᦠᧂᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᧄ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦺᦓ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹ ᦵᦍᦲᧄ ᦣᧇ ᦂᦱᧃ“ᦑᦱᧃ ᦅ ᦟ ᦞᦰ ” 。 ᦈᦱᧃᧈ ᦌᦸ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᧄ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦓᦲᦰ ᦔᦲᧃ ᦍᦱᧄ ᦡᦲ,ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧇ ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦉᦹᧈ ᦋᦲᧁᧉ ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦉᦳᧂᧈ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦃᧁᧉ ᦏᦹᧂ ᦞᧆ ᦞᦱ。 ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦃᧅ ᦖᧃᧈ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ,ᦠᦱᧅ ᦵᦣᧆ ᦠᧃ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦀᦸᧅᧈ ᦙᦱ ᦏᧅ ᦏᦲᧈ。

 ᦀᦸᧃ ᦵᦙᦲᧈ ᦎᧂᧉ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦕᧈ ᦉᦸᧃᦃᧁᧉ ᦞᧆ ᦞᦱ ᦁᦱ ᦟᦱᧄ ᦓᧃᧉ,ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦂᦸᦰ ᦊᧂ ᦅᧄ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ、ᦠᦱᧂᧉ ᦔᦲᧃ ᦑᦲᧈ ᦉᦲᧂᧈ ᦏᦱᧄ、ᦶᦕᧈ ᦚᦱᧉ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᧞ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦵᦔᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᧑ ᦎᦸᧈ ᧑ ᧞ ᦉᧇ ᦵᦵᦂᧉ ᦎᦸᧇᧈ ᦆᦸᧇ。ᦑᦲᧈ ᦐᧅ ᦓᦲᦰ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ、ᦟᦱ ᦋ ᦅᦸᧂ ᦉᦱ ᦉ ᦓᦱ ᦘᦱ ᦉᦱ、ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦂᦱᧃ ᦉ ᦛᧆ ᦌ ᦤᦲ、ᦀᦏᦺᦓ ᦕᦸᦰ ᦎᦲ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧃ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ, ᦈᦹ ᦀᧁ ᦅᧄ ᦔᦱᧅ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦙᦱ ᦉᧇ ᦵᦵᦂᧉ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦵᦵᦕᧈ ᦉᦸᧃ, ᦠᦱᧅ ᦠᦹᧉ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦓᦾᧉ ᦵᦑᧁ ᦃᧁᧉ ᦙᦱ ᦘᦸᧄᧈ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ。ᦍᦸᦰ ᦓᧄ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ、 ᦏᦹ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ、 ᦺᦋᧉ ᦊᦳᧂᧈ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ、 ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦉ ᦛᧆ ᦌ ᦤᦲ, ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦵᦑᧂᧈ ᦺᦋ,ᦃᧅ ᦖᧃᧈ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦘᦸᧄᧉ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦎᦹᧅ ᦎᦸᧈ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧃ,ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦗᧃ ᦒ ᦓᧂ ᦣᧅ ᦶᦗᧂ ᦂᧃ ᧞ ᦷᦆᧄᧈ ᦟ ᦶᦞᧃᧈ ᦶᦩᧃᧈ ᦖᧃᧉ ᦞᦹᧃ ᦵᦑᧂᧈ ᦺᦋ。ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦗᦸᧂᦰ ᦶᦕᧈ ᦚᦱᧉ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᧒ᦱ ᦵᦋᦲᧉ ᧖ ᦗᧃ ᧓ ᦣᦾᧉ ᦢᦲᧃᧉ ᦔᦻ,ᦶᦕᧈ ᦚᦱᧉ ᦗᦸᧇ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ  ᧒ ᦣᦾᧉ ᦐᦽᧈ、ᦏᦳᧅ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ  ᧓ ᦣᦾᧉ ᦐᦽᧈ,ᦵᦵᦕᧈ ᦺᦉᧈ ᦵᦞᧀᧈ ᦉᦲᧃᧈ ᦅᦳᧂᧈ ᦈᦳᧂᧈ ᦃᧁᧈ“12348”ᦓᧃᧉ ᧗᧐ ᦅᦳᧃ ᦔᦻ,ᦅᦳᧂᧈ ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦉᦲᧂᧈ ᦏᦱᧄ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦓᧃᧉ ᧒᧐ ᦅᦳᧃ(ᦗᦸᧅ) ᦔᦻ,ᦕᦴᧉ ᦅᦳᧃ ᦣᧇ ᦣᦸᧂ ᦂᦱᧃ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦓᧃᧉ ᦣᦸᧆ ᦏᦹᧂ ᦗᧃ ᧒ ᦣᦾᧉ ᦅᦳᧃ ᦔᦻ。  (ᦀᦲᦰ ᦀᦲᧃᧈ)