new tai | old tai | 中文

ᦃᧁᧉ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦂᦱᧃ ᦑᦱᧂ ᦟ ᦺᦞ ᦺᦔ ᦙᦱ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ

作者: 时间:2018-08-31 09:07:54

  ᦵᦡᦲᧃ ᧘ ᦷᦟᧅ ᦱ᧖ ᦆᧄᧈ,ᦶᦋᧁᧈ ᦋᦲᧃ ᦋᦹᧈ ᦎᦼᧈ ᦺᦓ ᦵᦋᦲᧁᧈ、ᦶᦋᧁᧈ ᦋᦲᧃ ᦎᦱᧈ ᦎᦼᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦶᦉᧃᧈ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧇ ᦉᦱᧂᧈ ᦆᦻ ᦎᦱᧈ ᦈᦳᧂᧈ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦈᦳᧂᧈ ᦶᦍᧃ 4 S ᦶᦎᧃᧈ,ᦺᦔ ᦏᦹᧂ ᦵᦋᧂ ᦷᦜᧂ ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦶᦉᧃᧈ  ᦕᧆ ᦺᦩᧈ ᦶᦕᧈ  ᦉᦸᧃ“ᦔᦾᧈ ᦆᦱᧁᧈ ᦒᦱᧆ ᦉᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦑᦱᧂ ᦟ ᦺᦞ ᦺᦔ ᦙᦱ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ ᦃᧁᧉ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ” ᦟᦴᧈ ᦒᦲ ᧒。

   ᦂᦱᧃ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦓᦲᦰ ᦡᦽᧉ ᦎᦱᧄ ᦂᦸᦰ ᦊᧂ ᦅᧄ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ、ᦶᦔᧃᧉ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ、ᦶᦕᧈ ᦚᦱᧉ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ、ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦡᧆ ᦵᦎᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦑᦱᧂ ᦟ ᦺᦞ ᦺᦔ ᦙᦱ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ,ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦑᦱᧂ ᦟ ᦺᦞ ᦺᦔ ᦙᦱ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ 。ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᦍᧂ ᦣᦸᧄ ᦗᦸᧂᦰ ᦂᦱᧃ ᦶᦋᧆ ᦈᦲᧂ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦢᦸᧅᧈ ᦶᦈᧂ ᦂᦱᧃ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ ᦑᦱᧂ ᦟ ᦺᦞ ᦺᦔ ᦙᦱ,ᦠᦹᧉ ᦺᦘᧈ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦣᦴᧉ ᦶᦈᧂᧉ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦑᦱᧂ ᦟ ᦺᦞ ᦺᦔ ᦙᦱ、ᦃᧁᧉ ᦑᦱᧈ ᦀᦸᧅᧈ ᦑᦱᧂ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦗᦲᧆ ᦈ ᦟᦰ ᦓᦱ。ᦈᦹ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧇ ᦂᦱᧃ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ  ᦂᧅ ᦑᦰ ᦂᦲᧃ ᦜᧁ ᦕᧆ ᦷᦟᧆ ,ᦠᦹᧉ ᦺᦘᧈ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦣᦴᧉ ᦶᦈᧂᧉ ᦂᦱᧃ ᦃᧄᧈ ᦟᦱᧇ ᦂᦲᧃ ᦜᧁ ᦕᧆ ᦷᦟᧆ ᧞ ᦂᦱᧃ ᦚᦱᧉ ᦺᦖ ᦁᧃ ᦅᧆ ᦆᦲᧂᧈ ᦓᧃᧉ,ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦷᦔᧅ ᦎᧂᧉ ᦩᦱᧄ ᦅᦹᧆ ᦗᦲᧆ ᦈ ᦟᦰ ᦓᦱ ᦕᧆ ᦷᦟᧆ ᦕᧆ ᦵᦦᧃ、ᦃᧁᧉ ᦷᦟᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ,ᦀᦲᧅᧈ ᦶᦏᧄ ᦩᦱᧄ ᦅᦹᧆ ᦓᧇ ᦎᦱᧄ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦃᧁᧉ ᦑᦱᧈ ᦀᦸᧅᧈ ᦑᦱᧂ。

   ᦂᦱᧃ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦗᦸᧅ ᦓᦲᦰ,ᦎᦱᧈ ᦎᦼᧈ ᦗᦸᧂᦰ ᦕᦻᧈ ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᧖ ᦅᦳᧃ ᦗᦸᧅ、ᦷᦟᧆ ᧒ ᦅᧃ ᦗᦸᧅ、ᦶᦔᧃᧉ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᧘ ᦀᧃ、ᦶᦕᧈ ᦚᦱᧉ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᧕᧐ ᦢᦲᧃᧉ ᦔᦻ、ᦉᧇ ᦶᦂᧉ ᦃᦸᧉ ᦂᦱᧃ ᦺᦘᧈ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦉᦲᧂᧈ ᦏᦱᧄ ᦓᧃᧉ ᧕ ᦅᦳᧃ ᦗᦸᧅ。(ᦋᦱᧂᧈ ᦊᦲᧈ ᦋᦲᧃ)