new tai | old tai | 中文

ᦍᦲᧃᧉ ᦓᦱᧃᧉ ᦺᦓ ᦔᦲ ᦓᦲᦰ ᦕ ᦷᦂᧆ ᦏᦹᧂ ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦷᦟᧆ ᦵᦑᧁ ᦺᦞ ᦺᦋᧉ ETC ᦵᦂᧇ ᦇᦹᧃ ᦷᦔᧅ ᦷᦂᧄ ᦌᧄᧉ。

作者: 时间:2018-08-03 08:28:28

  ᦌᦲᧃᧈ ᦩᦱᧉ ᦵᦉᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦵᦵᦉ  ᦵᦡᦲᧃ ᧗ ᦷᦟᧅ ᧒᧕ ᦆᧄᧈ  ᦎᦱᧄ ᦉᦲᧂᧈ ᦃᦱᧁᧈ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦑᦸᧉ ᦟᦱᧂ ᦑᦱᧂ ᦟ ᦺᦞ ᦺᦔ ᦙᦱ ᦍᦲᧃᧉ ᦓᦱᧃᧉ ᦵᦌᦲᧃ,ᦍᦲᧃᧉ ᦓᦱᧃᧉ ᦵᦌᦲᧃ ᦈᧅ ᦵᦵᦏᧄ ᦺᦞ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᧞ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦵᦵᦙᧈ ᦑᦱᧂ ᦷᦟᧆ ᦺᦋᧉ ETC ᦵᦂᧇ ᦇᦹᧃ ᦈᧇ ᦘ ᦵᦵᦑᧆ ᦓᧇ ᦵᦉᧂᧉ,ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦺᦓ ᦔᦲ ᦓᦲᦰ ᦕ ᦷᦂᧆ ᦏᦹᧂ ᦈᦱᧃᧈ ᦵᦂᧇ ᦇᦹᧃ ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦷᦟᧆ ᦵᦑᧁ ᦺᦞ ᦺᦋᧉ  ETC ᦵᦂᧇ ᦇᦹᧃ ᦷᦔᧅ ᦷᦂᧄ ᦌᧄᧉ。

  ᦎᦱᧄ ᦵᦂᧆ ᦎ ᦓᦱ,ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦷᦟᧆ ᦵᦑᧁ ᦺᦞ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦔᧂ ᦡᦲ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦍᦲᧃᧉ ᦓᦱᧃᧉ ᦵᦌᦲᧃ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ ᦗᦸ ᦡᦻ ᦵᦙᧃᧉ ᦷᦙᧇ ᦂᦱᧃ ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦅ ᦑᦲᧈ ᦺᦋᧉ ETC ᦵᦂᧇ ᦇᦹᧃ ᧕ ᦉᦲᧃᧉ,ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦣᧇ ᦵᦌᦲᧁᧈ ᦈᧇ ᦘ ᦵᦵᦑᧆ ᦵᦉ ᧟ ᦎᧂᧉ ᦺᦋᧉ ᦊᦳᧂᧈ,ᦵᦂᦲᧆ ᦺᦞᧉ ᧖ ᦣᦾᧉ ᦔᦻ ᦱ᧙ ᦉᦲᧃᧉ ᦓᧃᧉ ᦗᦸ ᦡᦻ ᦠᦱᧂᧉ ᦆᦱᧆ ᦓᦱ ᦑᦲ ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦅ ᦊᦴᧈ 。