new tai | old tai | 中文

ᦎᧂᧉ “ᦗᦸᧅ ᦛᦻᧈ ᦙᦱ ᦑᦸᧂᦰ” ᦕᧆ ᦩᦾᧈ ᦌᦱᧉ ᦵᦵᦋᧆ

作者: 时间:2018-08-03 08:17:43

  ᦵᦡᦲᧃ ᧗ ᦷᦟᧅ ᧒᧗ ᦆᧄᧈ,ᦘᦸᧄᧉ ᦉᦸᧈ ᦷᦓ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦞᦼ ᦔᦱᧂ ᦷᦏᧃᧉ ᧘ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᧖ ᦕᧆ ᦩᦾᧈ ᦌᦱᧉ ᦵᦵᦋᧆ ᦅᦹ “ᦗᦸᧅ ᦛᦻᧈ ᦙᦱ ᦑᦸᧂᦰ” ᦕᧆ ᦩᦾᧈ ᦌᦱᧉ ᦵᦵᦋᧆ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᧑ ᦋᦳ ᦘᦸᧄᧉ,ᦵᦵᦈᧅᧈ ᦛᦻ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᦕᧆ ᦩᦾᧈ ᦌᦱᧉ ᦵᦵᦋᧆ。

  ᦺᦓ ᦘᦸᧄᧉ ᦛᧂ ᦠᦹᧉ,ᦂᦱᧃᧈ ᦔᦴᧈ ᦕᧆ ᦩᦾᧈ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦶᦏᧄ ᦶᦃᧂ ᦶᦣᧂ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦂᦱᧉ ᦋᧄ  ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᦐᧅ ᦟᦱ ᦋ ᦂᦱᧃ,ᦃᧆ ᦶᦃᧂ ᦎᦱᧄ ᦺᦅ ᦡᦲ ᦃᦸᧉ ᦂᦱᧃ ᦙᦱ ᦍᦸᦰ ᦓᧄ,ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦃᧃ ᦎᦲᦰ ᦑᦲᧈ ᦓᧂᧈ ᦟᦱ ᦋ ᦂᦱᧃ ᧞ ᦩᦱᧄ ᦃᦳᧅ ᦣᦴᧉ ᦧᦻ ᦶᦑᧃ ᦟᦱ ᦋ ᦂᦱᧃ ᦢᧁᧈ ᦃᦱᧆ,ᦀᦲᧅᧈ ᦶᦏᧄ ᦩᦱᧄ ᦞᦲᦰ ᦟᦲᦰ ᦍ ᦰᦵᦵᦜᧆ ᦵᦵᦂᧂ ᧞ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦶᦋᧆ ᦑᦸᧂᦰ ᦟᦱ ᦋ ᦂᦱᧃ。ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦞᦲᧉ ᦺᦓ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦑᦱᧂ ᧞ ᦅᧁᧉ ᦅᦸᧂ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ,ᦑᦲᧈ ᦐᧅ ᦓᦲᦰ ᦑᦱᧂ ᦋᦱᧂᧈ ᦁᧃ ᦶᦎᧂᧈ ᦶᦙ ᦺᦖᧈ、ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦶᦋᧆ ᦌᦱᧉ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦁᧃ ᦠᦱᧂᧉ ᦆᦱᧆ ᦺᦖᧈ ᦓᧃᧉ ᧞ ᦘ ᦑᦲᧆ ᦣᦲᧆ ᦵᦔᦲᧂ、ᦐᧂ ᦉᦹ ᦂᦱᧃ ᦕᧆ ᦩᦾᧈ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ,ᦃ ᦊᧄ ᦺᦈ ᦂᧄ ᦑᦹ ᦓᧄᧉ ᦣᦴᧉ ᦚᦻᧈ ᦂᦱᧃ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ,ᦂᧄ ᦑᦹ ᦟᦱ ᦋ ᦂᦱᧃ ᧞ ᦂᦱᧃ ᦏᦳᧅᧈ ᦒᦱᧄ ᦋᦸᧇ ᦶᦙᧃᧈ。

ᦂᦱᧃ ᦌᦱᧉ ᦵᦵᦋᧆ ᦗᦸᧅ ᦓᦲᦰ ᦗᦸᧂᦰ ᦕᦻᧈ ᦖᦴᧈ ᦌᦱᧉ ᦵᦵᦋᧆ ᧕ ᦖᦴᧈ ᧓᧘ ᦅᦳᧃ ᦀᦸᧅᧈ ᦺᦔ。ᦃᧆ ᦵᦵᦃᧂ ᦎᦱᧄ ᦘ ᦑᦲᧆ ᦣᦲᧆ ᦵᦔᦲᧂ ᦌᦱᧉ ᦵᦵᦋᧆ ᦒᦸᧃᧉ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦞᦼ、ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦓᧄᧉ ᦡᦲᧃ ᦺᦓ ᦵᦋᦲᧁᧈ、ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦅᦳᧂᧈ ᦌᦱᧂᧈ ᦵᦵᦟᧃᧉ ᦷᦆᧉ ᦃᦼᧈ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᧗ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᧓᧐ ᦞᧃ,“ᦗᦸᧅ ᦛᦻᧈ ᦙᦱ ᦑᦸᧂᦰ” ᦌᦱᧉ ᦵᦵᦋᧆ ᦷᦆᧄᧈ ᦵᦞᧅ ᦈᧅ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ、ᦞᦼ ᦵᦵᦍᧃᧉ ᦃᦼᧈ ᦷᦊᧅ ᦊᦱ ᧞ ᦓᦱ ᦑᦲ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦟᦴᧅ ᦺᦓ ᦵᦋᦲᧁᧈ  ᧓ᦞ ᦞᧃ。(ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦍᦳᧂᧉ)