new tai | old tai | 中文

ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦵᦵᦉᧃᧉ

作者: 时间:2018-08-03 08:16:42

  ᦵᦡᦲᧃ ᧗ ᦷᦟᧅ ᧒᧗ ᦆᧄᧈ ᦂᦱᧂ ᦺᦐ,ᦵᦌᦲᧃ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦵᦌᧉ ᦚᦴᧈ ᦋᦴ ᦌᦲᧉ、ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦞᦼ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ、ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦋᦲᧃᧈ ᦵᦝᦲᧃᧈ ᦌᦲᧈ ᦑᦱᧂ ᦞᦼ ᦎᦲᧈ ᦍᦲᧉᦌᦴᧈᦈᦲᧈ ᦵᦌᦲᧃᧉ ᦊᦲᧈ ᦵᦆᦲᧁᧈ ᦓᧄ ᦀᧁ ᦕᦴᧉ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦑᦱᧂ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦣᧁ,ᦺᦔ ᦏᦹᧂ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦋᦲᧃᧈ ᦵᦝᦲᧃᧈ ᦌᦲᧈ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᦱᧃ ᦒᦱ ᦠᦱᧃ ᦡᦲᧃᧉ ᦷᦙᧃᧈ,ᦈᦹᧈ ᦈᧄ ᦒᦱ ᦠᦱᧃ ᦔᦾᧈ ᦺᦃ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᦎᧂᧉ ᦔᦲᧃ ᦺᦡᧉ ᧙ᦱ ᦔᦲ ᦷᦃᧇᧈ ᦩᦾᧈ,ᦣᧇ ᦣᦸᧂ ᦂᦱᧃ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦵᦵᦠᧃ ᦕ ᦵᦑᧆ,ᦵᦊᧄᧉ ᦺᦋ ᦉᦴᧈ ᦏᦱᧄ ᦓᦻ ᧞ ᦟᦴᧅ ᦵᦉᦲᧅ ᦒᦱ ᦠᦱᧃ ᦞᦴ ᦋᦲᧃ ᧞ ᦙᦲᧃᧉ ᦗᦲᧃᧈ ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦵᦋᦲᧁᧈ 。

  ᦕᦴᧉ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦣᧁ ᦀᦲᦰ ᦵᦵᦉᧂ ᦷᦓᧃ、ᦞᦴᧉ ᦵᦵᦉᧃᧈ、ᦝᦱᧂᧈ ᦈᦹᧈ ᦙᦲᧃᧉ、ᦉᦱᧁᧈ ᦵᦔᧀᧈ、ᦍᦲᧃ ᦵᦵᦌᧃ ᦆᦳᧂᧉ、ᦵᦵᦌᧃᧉ ᦈᦲᧈ ᦵᦓᦲᧃᧉ、ᦟᦲ ᦘᦲᧃᧉ、ᦵᦵᦋᧂᧈ ᦵᦵᦈᧃᧈ ᦵᦌᦲᧃᧉ、ᦟᦲ ᦋᦳᧂᧈ ᦵᦵᦈᧃᧈ、ᦞᦱᧂᧉ ᦌᦱᧁᧈ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦡᦲᧃᧉ ᦷᦙᧃᧈ。

(ᦷᦆᧉ ᦌᦲᧈ ᦌᦲᧈ)