new tai | old tai | 中文

​ ᦂᦱᧃᧈ ᦔᦴᧈ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦀᦸᧅᧈ ᦵᦵᦣᧂ ᦷᦕᧆᧈ ᦕᦻ

作者: 时间:2018-08-03 08:14:35

C0731006-01b-李建洪.jpg

ᦵᦡᦲᧃ ᧗ ᦷᦟᧅ ᧒᧗ ᦆᧄᧈ ᦜᦱᧉ ᦵᦵᦟᧂ ,ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦷᦑᧂᧈ ᦷᦝᧂᧈ ᦓᦳᧂᧉ ᦌᦱᧂ ᦆᦳᧂᧉ ᦵᦛᧀᧈ ᦵᦌᦲᧃᧈ ᦌᦱᧃ ᦎᦼᧈ ᦋᦲᧈ ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦴ ᦒᦲ ᧘ ᦉᦹᧈ ᦵᦵᦊᧃᧈ ᦈᦱᧃᧈ ᦈᦸᧉ ᦚᦳᧃ ᦷᦎᧅ ᦓᧄᧉ ᦓᦸᧂ ᦃᧄᧈ ᦟᦱᧇ,ᦓᧄᧉ ᦷᦏᧄᧉ ᧒᧒ ᦵᦣᦲᧃ。ᦣᧇ ᦺᦡᧉ ᦂᦱᧃ ᦢᦸᧅᧈ ᦔᦱᧁᧈ ᦵᦉ ᧟,ᦷᦑᧂᧈ ᦷᦝᧂᧈ ᦓᦳᧂᧉ ᦌᦱᧂ ᦎᧂᧉᦅᦹᧆ  ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦂᦱᧃ ᦂᦲᧉ ᦅᦲᧃ ᦣᦲᧇ ᦺᦞ,ᦈᦹ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦕᦴᧉ ᦅᦳᧃ ᦎᦲᧆ ᦋᦱᧇ ᦟᦳᧂ ᦺᦔ ᦷᦕᧆᧈ ᦕᦻ ᦵᦅᦲᧃᧉ ᦂᦲᧁᧈ ᦡᦽᧉ ᦣᦲᧇ。

  ᦔᦳᧂᧈ ᦓᦲᦰ ᦔᦲᧃ ᦖᦴᧈ ᦷᦕᧆᧈ ᦕᦻ ᦠᦱᧄ ᦀᧁ ᦅᦳᧃ ᦏᧁᧉ ᦔᦲᧃ ᦺᦃᧉ  ᦀᦸᧅᧈ ᦺᦔ ᦑᦲᧈ ᦉ ᦄᧆ。  (ᦋᦴᧈ ᦞᦴ ᦋᦲᧃᧈ、ᦈᧁᧈ ᦵᦞᧀ ᦍᦲᧉ)